Arkiv for 1999

1999-01
1999-02
1999-03
1999-04
1999-05

Frihet og liv er ett

1999-02

Det fødtes i oss en visshet: Frihet og liv er ett, så enkelt og så uundværlig som menneskets åndedrett.» (Nordahl Grieg: 17. mai 1940) Drømmen om kommunismen springer ut av menneskets lengsel etter frihet. Kommunismen er den samfunnsformen der denne lengselen blir virkelighet. Kampen for menneskenes frihet har alltid vært kjerna i kommunismen, og kommunistenes […]

Les resten av artikkelen

Churchill, Stalin og den greske revolusjonen

1999-05

Artikkelen sto første gang i Monthly Review i april 1999, og trykkes med tillatelse fra Monthly Review og forfatteren. Den er oversatt av Mathias Bismo. Borgerkrigen i Hellas varte til 1949. Til tross for at Folkefronten i 1944 hadde over 2 millioner medlemmer og kommunistene (KKE) sto sterkt , blant annet i Athen, led de […]

Les resten av artikkelen

Paradiset må ha vært her!

1999-05

«Det paradiset de snakker om, må ha vært her. Alt kommer jo så enkelt her. Du kan sitte under et tre. Du rekker opp hånda di og så har du ei klase med frukt. Det er jo et paradis.» «Vannet kommer sprutende ut av fjellet overalt. Selv om du har enormt varme somrer, så vil […]

Les resten av artikkelen

«Nye NATO»: Ny vin på gamle flasker

1999-05

Arnljot Ask er internasjonal sekretær i AKP «Nye NATO» ble konfirmert på NATOs 50-års toppmøte i Washington 23.-24.april i år. Men det ble unnfanget og født allerede i begynnelsen av dette tiåret, i brytningstiden hvor «den gamle orden» brøt sammen. Når vi ser hva denne skapningen har brakt inn i verden, allerede før det kom […]

Les resten av artikkelen

Verken gubbemarxisme eller likestillingsfeminisme?

1999-05

AKPs kvinnepolitikk og bøllekurs har ikke uten grunn blitt velkjente begreper langt utenfor partiets egne rekker, og mye av denne politikken er i dag felleseie blant kvinner på venstresida. Men hva er det som skiller AKPs kvinnepolitikk fra tidligere kommunistpartiers kvinneanalyser, og hva er det som skiller revolusjonære feminister fra borgerlige feminister? Ved inngangen til […]

Les resten av artikkelen

Leder: Søstre, Kamerater!

1999-05

I det siste har det virket som om Røde Fane stadig vekk utgir mer enn selve tidsskriftet Røde Fane, som om vi gir ut tidsskriftet nærmest innimellom bøker og ekstranummer. Høydepunktet så langt var vel da vi utga Det kommunistiske manifest i fjor til 150-årsjubileet. For noen var kanskje ekstranummeret med artikkelen til Søren Beicker […]

Les resten av artikkelen

Freds- og antikrigsprogram for AKP

1999-04

Program debatt: Forslag til freds- og antikrigsprogram for AKP. På bakgrunn av diskusjoner og innkomne forslag på AKPs landsmøte våren 1999 og behandling på sentralstyremøtet i august 1999 ble det laget et utkast. Arbeidsutvalget skal oppsummere og ferdiggjøre dokumentet snarest mulig etter 1.oktober. Se også AKPs hjemmeside: www.akp.no Målet for AKPs freds- og antikrigsarbeid er […]

Les resten av artikkelen

Debatt. Stutt steg i rett lei

1999-04

«Morten Falck har rett i at forståinga for samanhengar i naturen har gått framover. Men i høve til naturens kompleksitet er vår kunnskapsløyse og uforstand meir sentral enn framgangane», skriver forfatteren i dette innlegget som diskuterer Falcks artikkel i Røde Fane 2-99. Eg oppfattar Morten Falck sin artikkel, «Natur- og miljøvern og kampen for kommunismen», […]

Les resten av artikkelen

Bok. Den 3. Fronten – medienes plass i krigsmaskineriet

1999-04 Bokomtaler Ukategorisert

Ola Lars Andresen er forfatter og kritiker, med 15 års erfaring som utenriks- og krigskorrespondent fra Midtøsten og Nordøst-Afrika. Han har vært knyttet til en rekke nordiske aviser, samt det danske Ritzaus Bureau. Han var den danske dagsavisen Politikens korrespondent og representant i Kairo under den siste Golf-krigen i 1990-1991. I 1997 utga han sammen […]

Les resten av artikkelen

Hatsnakk og tagging i Materialisten

1999-04

Materialisten har mat for den som vil trene tenkemusklene, skjerpe standpunktene og bli litt klokere. Nummer 1/2 1999 inneholder artikler om krigene på Balkan, om “Hatsnakk”, en kritikk av sosialøkonomen Gary Becker (Nobelprisen 1992), dessuten artikler om grafitti, om kriminalomsorg og om korporativisme/interesseorganisasjoner. “Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt” kaller Materialisten seg. Det er […]

Les resten av artikkelen

Arbeiderklassen – større og sterkere?

1999-04

Hensikten med en klasseanalyse er ikke å lage sylskarpe analyser av hvert yrke, men å finne fram til generelle trekk ved de ulike sosiale gruppene og bestemme hvem som definitivt er på riktig og gæern side, skriver Johan Petter Andresen, faglig sekretær i AKP, i denne artikkelen. AKP er i gang med å skrive nytt […]

Les resten av artikkelen

Bokomtale Hvit og rød terror -den russiske revolusjonen med nye øyne

1999-04

Bønder, bolsjeviker og demokratiets problem. I denne trekanten beveger diskusjonen i Orlando Figes store bok om den russiske revolusjonen seg, skriver Benny Anderson. I et programmatisk essay skriver Eric Hobsbawm at først nå, etter den kalde krigens slutt, har følelsene roa seg såpass mye at man kan ta seg av 1900-tallets russiske historie på en […]

Les resten av artikkelen

1999-04

I årene fra 1972 til 1975 kjøpte USA og den iranske sjahen seg total kontroll med den legendariske kurderlederen Mullah Mustafa Barzani. Algerie-avtalen som var sluttresultatet av denne handelen, betydde et strategisk tilbakeslag for kurdernes nasjonale kamp i Irak. «Algerie-avtalen i 1975 var et forræderi mot oss kurdere. Barzani tok våpnene fra sine 70 000 […]

Les resten av artikkelen

Marx om planøkonomi under sosialismen

1999-04

Artiklane Planøkonomi i de første åra etter revolusjonen, del 1 og Planøkonomi i de første åra etter revolusjonen, del 2 av sto som innleiing til desse sitata av Marx Grunnprinsipp …en høyere samfunnsform, hvis grunnprinsipp er full og fri utfoldelse for hvert individ. (Kapitalen, første bok, side 39 i fjerde bind av Oktober-utgava) Grunnelementene i […]

Les resten av artikkelen

Bokomtale: The Russian Revolution 1891-1924

1999-04

Orlando Figes store syntese om den russiske revolusjonen er utvilsomt et bemerkelsesverdig verk. Boka er ypperlig skrevet, medrivende og engasjerende. Figes klarer på en enestående måte å gjenskape ulike sider ved russisk samfunnsliv i tiden før revolusjonen og å brette ut revolusjonens panorama i sin fulle bredde samtidig som han har god sans for karakteristiske […]

Les resten av artikkelen

Torsken – «not a nice guy»

1999-04

Torsken er en grådig skapning, skapt for å overleve. Men den har også spilt en betydelig rolle i menneskenes kamp for tilværelsen. Menneskene har fisket den, spist den, tjent penger på den og slåss om den. Torsken – Gradus Morhua – «is not a nice guy», skriver Mark Kurlansky i sin bok om denne fisken. […]

Les resten av artikkelen

Leder

1999-04

Takk!! Da vi på vårparten laget ekstranummeret av Røde Fane om USA og Tysklands hensikter på Balkan, ba vi om støtte til dette prosjektet fordi vi egentlig ikke hadde råd til en slik utskeielse som et ekstranummer er. Derfor er dette rett og slett en takk! Så mange som 121 personer – Røde Fane har […]

Les resten av artikkelen

Planøkonomi i de første åra etter revolusjonen

1999-04

Dette er første del. Andre del av artikkelen står i Røde Fane 5 – 1999. «Marx om planøkonomi under sosialismen» var også ein del av denne artikkelen. Innledning Sosialisme innebærer planøkonomi. Hvordan vil en slik planøkonomi se ut i de 2-3 første åra etter revolusjonen? Det var emnet som jeg skulle si noe om på […]

Les resten av artikkelen

Stormaktsinteresser på Balkan

1999-03

  Dette var et ekstranummer som bare handlet om Balkan. En eneste artikkel. Forfatterne ønsket ikke at vi skulle legge den ut på nettet. Red.

Les resten av artikkelen

Uten frihet, ingen kommunisme

1999-02

Av Jorun Gulbrandsen, leder, og Asgeir Bell, sekretær, i AKP AKP er for ubegrensa frihet for arbeidsfolk og de fattige millionmassene i verden. Sjøl om underklassene har kjempa til seg demokratiske rettigheter og i de fleste land kan danne fagforeninger eller partier, så bestemmer de ikke over sine liv og har ingen kontroll over framtida. […]

Les resten av artikkelen

Neste side »