Arkiv for Akp

Gnist-samtalen med Brigt Kristensen: Hva betydde maoisme i Norge?

2019-04

1. Det er opplagt at maoisme i Kina før og etter revolusjonen i 1949, maoisme i Norge på 70-tallet og maoisme praktisert av frigjøringsbevegelser og «maoistiske» partier ikke er det samme. – Kan du prøve deg på en overordna definisjon? Desse tre fellesdraga var nok kjenneteikn ved den globale maoismen: Synet på den kinesiske revolusjonen […]

Les resten av artikkelen

Dama som ikke kunne temmes!

2018-04 Bokomtaler

Jorun Gulbrandsen: Troll kan temmes, men ikke arge kvinnfolk Forlaget Rødt, Larvik, 256 s. Boka Troll kan temmes, men ikke arge kvinnfolk er en samling tekster skrevet av Jorun Gulbrandsen som ble gitt ut i anledning Joruns 70 års dag. Leseren blir raskt introdusert for skildringer fra hennes oppvekst i en arbeiderfamilie på Oslos østkant, […]

Les resten av artikkelen

Kunne Jean-Paul Sartre ha hjulpet AKP?

2010-04

M-l-politikken på 1970-tallet inneholdt et stort paradoks.

På den ene siden fremmet vi m-l-ere en form for marxistisk analyse av verdenshistorien som sa at arbeiderklassen uungåelig måtte seire.

På den andre siden ble denne politikken drevet av en mengde unge mennesker som frivillig gikk inn for å virkeliggjøre marxismen.

Les resten av artikkelen

Å nedlegge er å bevare

2008-03

AKP ble slått sammen med RV i mars i fjor. I mange av lagene var det avslutningsarrangementer. Vestfold AKP avholdt for eksempel sitt siste møte i Sverige, inspirert av Dag Solstad.
Ø stensjø AKP hadde avslutningsmøte 4. juni i fjor. Vi trykker Morten Falcks tale.

Les resten av artikkelen

Hva er sosialisme?

2005-04

Både AKP og RV sier i sine prinsipprogrammer at de ønsker å skape et sosialistisk samfunn. Derfor er det interessant å se hvordan de definerer denne sosialismen.

Les resten av artikkelen

Om kommunistpartiet Om det revolusjonære partiet (nettbonus)

2005-04

I en artikkel i Rødt! nr 4, 2005 står det en artikkel om "Venstresida i dag". Den konkluderer med at det for tida ikke er noen seriøse revolusjonære partibyggere enn RV, AKP og RU. Den naturlige oppfølginga av artikkelen er: Hva er typiske trekk ved et kommunistparti/et revolusjonært parti? Til slutt kommer en tekst om hva AKP gjør i dag.

Les resten av artikkelen

Nytt parti (leder)

2006-04

Både AKP og RV sine landsmøte har vedteke at dei vil samla kreftene i eitt revolusjonært parti.

Les resten av artikkelen

Uttalelser og vedtak fra AKP (2001)

2001-01

 | AKP støtter sivilarbeiderne | Bort med solidaritetsalternativet – opp med kvinnelønna | Stopp krigen mot Afghanistan! | Mot bombinga av Afghanistan | Ingen norsk støtte til amerikansk statsterrorisme | Mot all terrorisme | Støtte til streiken på D/S Louise | Drapet på Abu Ali Mustafa | Frigi Gigi! | Stopp Tønne – sjukehusa skal […]

Les resten av artikkelen

Anger og lærdom

2000-05

Jorun Gulbrandsen er leder i AKP Det blåser heftig rundt den revolusjonære bevegelsen i høst. Stoff rundt denne debatten finner du på nettstedet vårt. Angrer jeg? Det vil alltid være ting en kunne og burde gjort annerledes. Om du leser Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land av Dag […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Egenutvikling – alle kampers mål?

1997-02

Vi har i noen nummer av Røde Fane prøvd å dra i gang en ideologisk debatt om kvinnepolitikk. Men vi har ikke fått en eneste reaksjon, før vi tydeligvis traff en øm tå: «Lær av kvinneopprøret i AKP!» Vi stilte spørsmål om hva vi skal lære, og kom med noen forslag. Vi står fremdeles igjen […]

Les resten av artikkelen

Kampen om historia – lærdommer fra et kvinneopprør

1997-01

«Kvinneopprøret ble teoriløst. Vi tror ikke det er tilfeldig at det aldri er oppsummert.» Det skriver Asta B. Håland og Leikny Øgrim om kvinneopprøret i AKP i artikkelen «Kunnskap, kvinneopprør og noen spørsmål om metode for ledelse» i forrige Røde Fane. Kvinneopprøret i AKP var mangfoldig, det resulterte i ny marxistisk teori, ny politikk og […]

Les resten av artikkelen

Om å se det store i det små

1996-04

På samme måte som en snekker samler på kunnskap om hvordan hun bygger gode hus for norske forhold, er kommunistpartiets jobb å samle på kunnskap om hvordan folk kan gjøre revolusjon og vinne for å starte arbeidet mot kommunismen. Det betyr å studere både gode og dårlige erfaringer. Partiet må evne å se de langsiktige […]

Les resten av artikkelen

Leder

1996-02

Hva skal arbeiderklassen mene når norsk storkapital kjøper opp selskaper i utlandet? Hva med klassekampen? Hva med imperialismen? Får den faglige jobbinga i dag konsekvenser for en sosialistisk strategi? Var det riktig av den hovedtillitsvalgte i Kværner, Rolf Utgård, å støtte oppkjøpet av Trafalgar House? Med dette økte Kværner sitt antall ansatte fra 23 tusen […]

Les resten av artikkelen

Revolusjonære lærdommer

1995-01

AKPs historie ikke bare viktig for AKP. Til nå har historia bare vært skrevet av dem som ledet partiet eller av dem som hatet det. Gjennom de siste års partikamp i AKP er det forsøkt skapt et bilde av et parti av fanatikere som kjøpte ei pakke fra Peking og fulgte ledelsen slavisk. Et parti […]

Les resten av artikkelen

Fri flyt

1994-03

– Fri flyt dreier seg om de grunnleggende prinsippene for økonomien i demokratiske land, sa statsminister Gro Harlem Brundtland i en polemikk mot Anne Enger Lahnstein i Stortinget 27. april. Et «omdefinert demokratibegrep» kalte AKPs nestleder, Erling Folkvord, dette på AKPs store EU-samling i slutten av august. – Jo friere spillerom for kapitalen, – jo […]

Les resten av artikkelen

Med tro på arbeiderklasse

1992-01

Astrid Hamre intervjuer Kjell Skjærvø – Den eneste muligheten for å få til en sosialistisk ideologi er at den blir laga i arbeiderklassen. Og det er stikk motsatt av det Lenin mente. Jeg håper RV kan bli det partiet radikale arbeidsfolk kan finne seg til rette i, sier Kjell Skjærvø, RVer, arbeidsledig tømrer og tidligere […]

Les resten av artikkelen

Et revolusjonært og udogmatisk parti

1992-01

– Jeg er fortsatt marxist og sosialist. Jeg har fortsatt samme synet på kapitalisme og imperialisme. Jeg vil fortsatt bruke så mye tid som mulig til å slåss for et sosialistisk samfunn, skriver RVer og tidligere medlem av AKP, Peder Martin Lysestøl. Jeg vil i denne artikkelen så kort som mulig legge fram min argumentasjon […]

Les resten av artikkelen

NATO i skolen — skolen i NATO

1969-01

En av de ting alle syntes å være enige om etter den andre verdenskrig, var at det skulle bli slutt på alt hemmelig diplomati, all «hysj-hysj» politikk og «ikke et ord i avisen». Men det varte ikke lenge, som kjent, og siden har det her i vest, i NATO og de øvrige kapitalistiske og imperialistiske organisasjoner vi er med i, tvert imot vært massenes bevisstløshet som har vært statenes og regjeringenes styrke. Et typisk eksempel på hvordan denne bevisstløsheten er blitt pleiet og styrket, er slike slagere i radio og TV som «La oss sende utenrikspolitikken dit den hører hjemme», «Det som skjer det skjer», etc. Og så koser vi oss i kosekroken.

Les resten av artikkelen