Dama som ikke kunne temmes!

Av Even Brockstedt

2018-04 Bokomtaler

Jorun Gulbrandsen:
Troll kan temmes, men ikke arge kvinnfolk
Forlaget Rødt, Larvik, 256 s.

Boka Troll kan temmes, men ikke arge kvinnfolk er en samling tekster skrevet av Jorun Gulbrandsen som ble gitt ut i anledning Joruns 70 års dag. Leseren blir raskt introdusert for skildringer fra hennes oppvekst i en arbeiderfamilie på Oslos østkant, og senere Nittedal. Leseren får også lese om da hun jobba som lærer, og sist men ikke minst blir vi introdusert til hennes rolle som aktivist i den kommunistiske bevegelsen i Norge.

Even Brockstedt er studieansvarlig i Rød Ungdom.
Foto: Forlaget Rødt!

Tilbud til nye abonnenter: ETT ÅRS ABONNEMENT TIL 100 KR! Send kodeord gnist + e-postadresse til 2090. Obs! Husk e-postadresse!

Artiklene går i kronologisk rekkefølge, så vi får raskt vite om Joruns engasjement som starta i SUF noen år før splittelsen med Sosialistisk Folkeparti i 1969, og hennes videre engasjement i SUF(ml), AKP(ml), RV, Rødt, fagbevegelsen, Solidaritetskomiteen for Vietnam og ikke minst den organiserte kvinnekampen. Joruns erfaringer fra oppvekst, som yrkesaktiv, som AKP-leder i 10 år, sentralstyremedlem i 20 år og engasjement i flere andre organisasjoner gir leseren spennende informasjon fra datidens og dagens Norge og verden.

Gjennom boka får vi mange spennende refleksjoner rundt AKP og RV, fra bragder til nederlag, som for eksempel i utdraget under.

«Jeg håper denne boka kan bidra til å vise at politikken vår på svært mange felt har stått seg. I det siste tiåret før AKP og RV gikk sammen i Rødt, var det flere runder med massive mediekampanjer mot AKP, der medlemmene (både de som var med i partiet og de som tidligere hadde vært det – og noen som aldri hadde vært med) blei avkrevd bot og anger.»

Leseren får innsyn i hvordan AKP ble demonisert av medier og meningsmotstandere, og hvordan partiet samt partiets medlemmer ble systematisk overvåka av politiet. Gjennom boka kan en med andre ord forvente seg et innblikk i hvordan det var å stå i opposisjon til det etablerte samfunnet. For medlemmer og tidligere medlemmer av Rød Ungdom og SUF kan boka være en god innføring i ungdomsorganisasjonens tidlige historie.

Gjennom boka finner vi ikke bare artikler av Jorun, men også utdrag fra medienes dekning av aksjoner Jorun har deltatt på som i dette utdraget fra Dagbladet i 1985.

«Dere tjener penger på blodet fra folk i Sør-Afrika! Dere er så feige at dere ikke tør snakke med oss! Dere er en skam for norsk skipsfart! Denne hilsningen ropte Jorun Gulbrandsen, førstekandidat for Rød Valgallianse ved stortingsvalget, til skipsrederne Morten Bergesen og Petter C.G. Sundt utenfor rederikontorene i Oslo i går. Minuttene før var 19 av hennes politiske meningsfeller pågrepet av politiet inne i rederikontorene der de hadde slått seg ned. De satt alle stuet inn i tre «marjer» på vei til Oslo politikammer for registrering av personalia, avhør og bøtelegging. Demonstrantene slo til klokka 12.10 i går, under lunsjpausen i rederiet. De ble ledet av Jorun Gulbrandsen og nestformannen i AKP(m-l), Arne Lauritsen.»

Jorun viser et ekstra stort engasjement for kvinnekamp, og at hun sitter på mange erfaringer og tanker rundt kvinnerørsla, vil leseren fort finne ut av. I boka kan en lese en rekke teoretiske tekster, og tekster som omhandler erfaringer Jorun har gjort seg i kvinnekampen. Les for eksempel om hvordan gutter og jenter blir behandla ulikt i skolen:

«Kari, så nydelig orden du har i bok …, sa jeg før jeg stoppa brått. Nå var jeg akkurat slik som lærerne i bøkene jeg hadde lest fra flere land. Artikkelen i Newsweek sto for meg, der det sto om forsking i USA som viste at gutter får ros for det faglige innholdet, mens jenter oftere får ros for at arbeidet er pent gjort. Vi lærere har det nemlig med å rose jenter for penheta i bøkene når vi heller skulle tatt oss tid til å kommentere det faglige innholdet.»

En kan forvente seg mange tanker rundt hvordan kvinneundertrykking har tatt form opp gjennom åra, og hvordan kvinnerørsla gjennom mange år med kamp har klart å kjempe fram mange rettigheter. Jorun vil imidlertid raskt minne leseren på at vi fremdeles har et stykke å gå for å oppnå kvinnefrigjøring, og tar for eksempel et oppgjør med den såkalte sosiobiologien i artikkelen Til kamp mot sosiobiologenes offensiv!

«Ut fra en vurdering der jeg sjøl har fagkunnskap, må jeg si at det jeg har lest til nå, viser meg at sosiobiologien ikke er en vitenskap, men en reaksjonær ideologi eller politikk, laget for å opprettholde urettferdige maktforhold, undertrykking, vold og ulik fordeling av ressurser, og at dens propagandister ikke trenger å føre bevis for sine påstander.»

Tekstene i boka bærer preg av alt fra blodig alvor til tekster skrevet med en god dose humor.

Boka er lettlest og passer til grunnleggende studiearbeid, som en innføring i kvinnekamp og klassekamp, og AKP og rørsla rundt sin historie. Boka passer for et vidt aldersspenn, og det vil neppe være vanskelig for leseren å finne noe av interesse.