Arkiv for Johan Petter Andresen

Debatt: Kommentar til Bjørn Olav Utvik om den arabiske våren og Syria

2021-02

I Gnist nummer 1/2021 er det en 10-siders samtale med Bjørn Olav Utvik som gir et bredt bilde av utviklinga i Midtøsten. Det er mye der som jeg er enig i, og mye som ga meg ny innsikt. Men når det kommer til krigen i Syria, synes jeg at analysen er direkte feil, dessverre. Av […]

Les resten av artikkelen

Høyrepopulismens frammarsj og dagens kapitalisme

2017-02

Kapitalismens systemkrise arter seg på mange måter. Nedgang i BNP-vekst tiår etter tiår. Økende arbeidsløshet/undersysselsetting tiår etter tiår. Overkapasitet i industri- og tjenesteproduksjonen. Overflødig pengekapital som ikke finner tilstrekkelige investeringsmuligheter, periodiske finanskriser og såkalte «bobler» (raske prisfall etter vedvarende prisstigning) med mer.

Les resten av artikkelen

EUs krise og folkeavstemningen i Storbritannia 23. juni 2016

2016-02

I forkant av folkeavstemning i Storbritannia skrev artikkelforfatter denne artikkelen om Storbritania skal forbli i EU eller ikke. Hva er kreftene og motkreftene i denne klassekampen, og hvilke konsekvenser får et ja eller nei for Irland, Scotland og Wales?

Les resten av artikkelen

Er sekstimersdagen mulig i dag?

2016-01

Jeg er takknemlig for at Atle F Rostad (AFR) tok seg tid til å lese og anmelde boka i Rødt! nr 4, 2015. Det gir meg muligheten til å ta utgangspunkt i anmeldelsen for å utvikle diskusjonen om hvordan vi kan kjempe fram sekstimersdagen. Det er tre problemstillinger han reiser, som jeg ønsker å forfølge: […]

Les resten av artikkelen

Er kravet om sekstimersdagen en nedvurdering av arbeidet?

2015-04

I flere nummer av tidsskriftet har vi hatt innlegg om sekstimersdagen, for og imot. Her svarer Johan Petter Andresen på en artikkel av Olav Randen i nr 1/2015. (red.)

Les resten av artikkelen

Kampen for sekstimersdagen

2015-04 Bokomtaler

Johan Petter Andresen: Kampen for sekstimersdagen – Et forsøk på marxistisk analyse Forlaget Rødt!, 2015, 142 s. Kan kjøpes her. Forfatteren går inn i oppgaven med kropp og sjel. Det ideologiske ståstedet forblir ikke uavklart. Forsøket som annonseres er heller stringent marxistisk. Analysen og referanserammene er visjonære innenfor en stram, antagonistisk klasseanalyse. Pamfletten tidvis også […]

Les resten av artikkelen

Hvor går den nepalske revolusjonen?

2013-02

Nepal er et fattig, halvføydalt land som er nært bundet til India. Maoistene er det største partiet og har statsministeren, men vanlige folk i Nepal har blitt fattigere. Slikt skaper også splittelse i egne rekker.

Hva er vilkårene og mulighetene for å bygge et ny-demokratisk land, slik maoistene vil, i Nepal?

Les resten av artikkelen

The Endless Crisis (omtale)

2013-01

John Bellamy Foster og Robert W. McChesney: The Endless Crisis Monthly Review Press, 2012 Den internasjonale finanskrisa ble ikke spådd av mange. Et lite miljø i New York, USA, var, i likhet med andre venstrekritikere, opptatt av den voldsomme ekspansjonen til finans-, forsikrings- og eiendomsmarkedet som tok av på åtti-tallet og ekspanderte videre. Men særegent […]

Les resten av artikkelen

Marx eller Keynes? (debatt)

2009-04

Torkil Lauesen hevder i artikkelen «Den nasjonale frigjøringskampens problemer» i Rødt! nr 3/2009 at keynesianisme hjalp Vesten ut av 1930-tallets krise.

Det er jeg ikke enig i.

Les resten av artikkelen

Den nye ideologien til de kurdiske revolusjonære

2000-03 Bokomtaler

Johan Petter Andresen. Medlem av Rødt Grünerløkka og i landsstyret i Solidaritet med Kurdistan. Abdullah Öcalan er grunnleggeren og den ubestridte lederen av Kurdistans arbeiderparti, (PKK). I tyrkisk fengsel siden 1999 har han skrevet et fembindsverk med analyser og strategier for kurdernes frigjøringskamp i perioden 2000 til 2006. I denne artikkelen presenteres sentrale teser fra […]

Les resten av artikkelen

Arbeiderklassen – større og sterkere?

1999-04

Hensikten med en klasseanalyse er ikke å lage sylskarpe analyser av hvert yrke, men å finne fram til generelle trekk ved de ulike sosiale gruppene og bestemme hvem som definitivt er på riktig og gæern side, skriver Johan Petter Andresen, faglig sekretær i AKP, i denne artikkelen. AKP er i gang med å skrive nytt […]

Les resten av artikkelen

Kapitalismen universal?

1997-04

Artikkelforfatteren er medlem av AKPs faglige utval. Jeg er helt enig med Ellen Meiksins Wood (EMW) sitt hovedpoeng i Røde Fane nr.3/97: Kapitalismen har aldri tidligere vært så lik slik Marx beskriver den i «Kapitalen». Jeg er også enig med henne når det gjelder noen svakheter hos marxister etter Marx. Men jeg har andre synspunkter […]

Les resten av artikkelen

Kommentar til Peggy Antrobus

1995-04

Hiver Antrobus barnet ut med badevannet? Artikkelen til Peggy Antrobus førte til litt debatt i redaksjonen. Oversetteren (jeg) likte den ikke. Redaktøren likte den heller ikke. Hvorfor skulle den trykkes? Hva vil man oppnå med den? Dessverre ble det ingen god diskusjon i redaksjonen. Men både i redaksjonen og utafor redaksjonen var det i sommer […]

Les resten av artikkelen

Klassekamp i Europa

1995-01

Vedvarende økonomisk stagnasjon kjennetegner OECD-landa. For hvert tiår siden 1950 har veksten i BNP sunket. Fra og med begynnelsen på 1970-tallet har arbeidsløsheten vokst. Alle viktige tendenser som utvikler seg i verden idag, er internasjonale i innhold, sier en gammel, revolusjonær økonom ved navn Paul Sweezy. Økonomien er blitt internasjonalisert i en grad verden hittil […]

Les resten av artikkelen

Hva er produktivt arbeid?

1995-01

Røde Fane ønsker å utvikle diskusjonen blant revolusjonære om hvordan vi skal forstå det som skjer og hva slags politikk vi skal legger opp for å møte både det ideologiske angrepet og de omfattende endringene. Denne artikkelen er ment som et innspill. (red) I media går det en debatt om verdiskaping og offentlig sektor. Samtidig […]

Les resten av artikkelen

Marx, kriser og reformismen

1995-01

Oversatt av Johan Petter Andresen. Det som er mest interessant hos Marx, er etter mitt syn hans teori om den minkende profittraten, og det at kapitalen setter inn motvirkende krefter for at denne ikke skal minke. Jeg synes at det trengs mere “grunnforskning” for å vise hvordan denne teorien aldri ble forankret hos sosialdemokratene (den […]

Les resten av artikkelen

Verden i følge Samir Amin

1995-01 Bokomtaler

“Re-reading the Postwar Period. An intellectual Itinerary” Monthy Review Press. 1994.  256 sider. ISBN 0 – 85345 – 894 – 4 Oversatt fra ltinéraire Intellectuel. Den egyptiske maoisten og økonomen Samir Amin er blitt kjent i Norge for hans tese om delinking, dvs. at undertrykte land må rive seg løs (de-link) fra den internasjonelle økonomien, […]

Les resten av artikkelen

Lengre arbeidstid, færre jobber

1994-04

Michael D. Yates: Longer hours, fewer jobs. Employment and unemployment in the United States, Monthly Review Press 1994 Det er en gjeng i New York som er med på å holde i live en marxistisk bevegelse i USA. Etter min mening har disse gamle gubbene og deres yngre medarbeidere ytt mange positive bidrag for å […]

Les resten av artikkelen

Finanskapitalens triumf

1994-04

Paul Sweezy er økonom og revolusjonær. Han er redaktør av det amerikanske tidsskriftet Monthly Review og er forfatter av blant annet Monopoly Capitalism og Irreversible Crisis. Denne artikkelen var opprinnelig et foredrag han holdt ved Istanbuls universitet 21. april 1994. Den er trykt med tillatelse fra forfatteren. Oversatt av Johan Petter Andresen. Se også til […]

Les resten av artikkelen

Framtidas verdensorden

1994-03

Oversatt av Johan Petter Andresen Samir Amin har utviklet en teori om de økonomiske sentras maktinnflytelse og hevder at japansk hegemoni i Asia ikke er en selvfølge. Den moderne kapitalistiske polariseringa fikk en ny form gjennom den såkalte klassiske modellen som vokste fram gjennom den industrielle revolusjonen og derved definerte de grunnleggende kapitalistiske formene, mens […]

Les resten av artikkelen

Neste side »