Arkiv for 1997-04

Ingen kategorier

Bøker fra Monthly Review Press

1997-04 Bokomtaler

Røde Fanes lesere vil vite at tidsskriftet,Monthly Review, utgir mange spennende artikler. Også i dette nummeret av Røde Fane finner du en oversatt artikkel – av Ellen Meiksins Wood. Det du kanskje ikke visste, var at de også har et forlag, Monthly Review Press, som utgir en mengde bøker. Men først til tidsskriftet: Monthly Review […]

Les resten av artikkelen

Kvikksølv

1997-04 Bokomtaler

Tron Øgrim har laga en bok hvor han spår om framtida; om hva den 3. industrielle revolusjonen vil bety for jorda og menneskene på den. Som representant for de som sakker akterut i læren om den nye teknologien, de unge jentene, er jeg bedt om å skrive en slags anmeldelse eller kommentar til boka. Jeg […]

Les resten av artikkelen

1997-04

Da Carl I. Hagen stilte opp i Birkelunden på Grünerløkka i kommunevalgkampen i 1995, måtte han søke dekning for egg og andre gjenstander som unge demonstranter kastet mot ham. Jeg er overbevist om at han takket av hele sitt hjerte for hvert eneste egg. Bedre markedsføring kunne han knapt få for penger. Carl I. Hagen, […]

Les resten av artikkelen

Kapitalismen universal?

1997-04

Artikkelforfatteren er medlem av AKPs faglige utval. Jeg er helt enig med Ellen Meiksins Wood (EMW) sitt hovedpoeng i Røde Fane nr.3/97: Kapitalismen har aldri tidligere vært så lik slik Marx beskriver den i «Kapitalen». Jeg er også enig med henne når det gjelder noen svakheter hos marxister etter Marx. Men jeg har andre synspunkter […]

Les resten av artikkelen

Arbeid, klasse og stat i verdenskapitalismen

1997-04

Artikkelen sto i Monthly Review vol. 49, nr. 3, juli-august 1997 og trykkes med tillatelse av forfatteren og tidsskriftet. Forfatteren er sammen med Paul M.Sweezy og Harry Magdoff redaktør i tidsskriftet Monthly Review. Artikkelen er oversatt av Morten Falck. Ettersom den nyliberale staten tillemper politikken med «fleksibilitet», «konkurranseevne» og «globalisering», blir kapitalens makt i en […]

Les resten av artikkelen

1997-04

      Artikkelen tar utgangspunkt i innledninger av Frode Bygdnes og Rolv Rynning Hansen på AKPs fjelleir om distriktspolitikk i år. Det er en redigert versjon der redaksjonen har hatt frie tøyler – og alt ansvar. Distriktspolitikken er ikke et samla politikkområde. Man kan snakke om den store og den lille distriktspolitikken. Den store […]

Les resten av artikkelen

Kampen om distriktene – før og nå

1997-04

      Kapitalstaten er ikke lenger avhengig av spredt bosetting. Utkantene blir utgiftsposter, landet kan drives billigere viss en legger ned distriktene. Derfor utsettes distriktene nå for et samordna angrep, godt skjult i fine ord og tilsynelatende ufarlige reformer. Folk vil bo i distriktene. Folk har slått seg ned der det har vært mulig […]

Les resten av artikkelen

Rovdyr, markedsliberalisme og urban logikk

1997-04

Artikkelforfatteren er beitebruker fra Hedmark. Bygdefolket har i alle tider forvaltet naturressursene med tanke på at neste generasjon skal få det bedre. Makteliten har brukt dem ut fra ønsket om økt fortjeneste. Rovdyrforvaltninga er urban logikk på tvers av klasseinteresser. Bakgrunnen for å forstå en sak ligger ikke i tillærte kunnskaper alene, men i en […]

Les resten av artikkelen

Retten til ressursane i samiske område

1997-04

Artikkelen er ei bearbeidd utgåve av ei innleiing på AKP sin fjelleir om distriktspolitikk sommaren 1997. AKP stødde fullt ut kampen for oppretting av samerettsutvalget (SRU), som ein integrert del av Altakampen. Det har tatt utvalet 17 år å komme fram til eit forslag, som bare tar for seg delar av mandatet, spørsmålet om retten […]

Les resten av artikkelen

Hvem eier fisken i havet?

1997-04

Når jeg setter torskegarn, får jeg sjelden bare torsk. Det er heller et spenningsmoment hvor mange fiskeslag jeg får. Flyndre, hyse, brosme og steinbit er ofte like tallrik som torsk nå på seinhøsten. En av de bedre fangstene jeg har gjort var ei flott kveite på seigarn. En av de mindre ønskelige, var en masse […]

Les resten av artikkelen

Arbeiderklassen pulveriseres og forsvinner fra distriktene

1997-04

Jeg er oppvokst på bygda, i Solør, få mil fra svenskegrensa. Vi hadde et nært forhold til Sverige. Det gikk et klart skille mellom norsk og svensk Finnskog. Mer enn grensegata vi var så fascinert av. Flere av klassekameratene mine fra folkeskolen hadde livsoppgaven klar. De brøyt ny åkerjord. Det var en livsoppgave, og de […]

Les resten av artikkelen

Teorien om jordrenta

1997-04

      Forfatterne er en gruppe som studerer «Kapitalen» av Marx. Grunnrenta – eller jordrenta – kaller Marx den ekstraprofitt som skyldes forskjeller i naturgitte omstendigheter/naturressurser. Hvordan bestemmes og fordeles profitten i et kapitalistisk drevet jordbruk i en kapitalistisk verden med en jordeierklasse, en kapitalistklasse og en arbeiderklasse? Teorien om jordrenta bygger på det […]

Les resten av artikkelen

Innspill: Er spredt bosetting reaksjonært?

1997-04

    Forfatteren er leder av AKPs landbruksutvalg Utviklinga av produktivkreftene og sentraliseringa av kapitalen gjør det «ulønnsomt» å ha folk boende der de engang bosatte seg for å være i nærheten av ressursene. Er det umarxistisk å kjempe for Grisgrendt-Norge? Er denne kampen å sammenlikne med maskinstorming? Svaret på de to spørsmålene er sjølsagt […]

Les resten av artikkelen

Innhold 1997 nr 4

1997-04

Kjersti Jacobsen: Er spredt bosetning reaksjonært? Kapitalengruppa: Teorien om jordrenta Rolv Rynning Hanssen: Arbeiderklassen pulveriseres og forsvinner fra distriktene Frode Bygdnes: Hvem eier fisken i havet?, Svein Lund: Retten til ressursane i samiske område Rachel Haarseth: Rovdyr, markedsliberalisme og urban logikk Solveig Aamdal: Kampen om distriktene – før og nå Frode Bygdnes og Rolv Rynning […]

Les resten av artikkelen

Innhold nr 1 1997 nr 1

1997-04

Erik Ness: Teori for handling Karin Hedbrant: Sex, lønn og familebånd Grete Bull: Familien og husholdningen Veslemøy Fjerdingstad: Liti Kjersti eller Kaptein Sabeltann? Bjørgulf Claussen: Generasjonsregnskap – et tomt løfte Ellen Meiksins Wood: Modernitet, postmodernitet eller kapitalisme? Torill Nustad: Kampen om historia – lærdommer fra et kvinneopprør Noam Chomsky: Rasjonalitet og vitenskap Noam Chomsky: Et […]

Les resten av artikkelen