Om oss

Gnist – Marxistisk tidsskrift utgis av partiet Rødt og kommer ut med minst fire nummer i året. Redaktøren velges av landsmøtet. Tidsskriftet redigeres av en uavhengig redaksjon og er ikke uttrykk for spesielle linjer i partiet Rødt.

ISSN 1504-4777 (papirutgave) ISSN 1504-4785 (nettutgave)
Org.nr. 975 947 947
E-post: gnist@marxisme.no
Telefon: 98876578

Gnist er medlem av Norsk Tidsskriftforening – www.tidsskriftforeningen.no

Ansvarlig redaktør: Ingrid Baltzersen
Regnskap og registeransvarlig: Rolv Rynning Hanssen
Nettredaktør: Jokke Fjeldstad
Bokredaktør: Tore Linné Eriksen
Ombrekk: Marte Teigen

Priser:
Årsabonnement: 345,- kroner.
Skoleungdom under 18 år: 80,- kroner.

Nye abonnenter får et år for kr 100. Send sms gnist + epostadresse til 2090

Vipps (navn: Forlaget Rødt) – Innsamling #80822 – Bøker #79387 – Abonnement #81110

Abonnement kontakt: abonnement@marxisme.no

Kontonummer:
Gaver: 6276 05 34655

Redaksjonen: Erik Ness, Birger Thurn-Paulsen, Mathias Bismo, Ingrid Baltzersen, Jokke Fjeldstad, Stian Bragtvedt, Kari Celius, Victoria Backer-Grøndahl Stadheim, Tore Linné Eriksen, Unni Kjærnes, Per Medby, Marte Teigen, Tomine Sandal, Anja Ariel Tørnes Brekke, Peder Østring.