Arkiv for miljø

The tragedy of the worker

Bokomtaler Nr 4 2021

Jamie Allison, China Miéville, Richard Seymour og Rosie Warren: The tragedy of the worker London: Verso, 2021, 104 s. Omtalt av Peder Østring, redaksjonsmedlem i Gnist. The tragedy of the worker er en alvorstynget oppsummering av hvor vi står i klimakampen, uten illusjoner om at tida som kommer blir lett. Ifølge forfatterne har vi kommet […]

Les resten av artikkelen

På kanten – Norsk oljevirksomhet i Barentshavet og hvorfor det må settes en strek

Bokomtaler Nr 4 2021

Helge Ryggvik: På kanten – Norsk oljevirksomhet i Barentshavet og hvorfor det må settes en strek Cappelen Damm, 2021, s.569  Omtalt av Peder Østring, redaksjonsmedlem i Gnist  Historikeren Helge Ryggvik har gjennom en årrekke fulgt oljeindustriens utvikling i inn- og utland, et arbeid som har ført til flerfoldige artikler og bøker, blant annet Til siste dråpe: […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Kapitalkreftene på offensiven. Hva gjør miljøpartiet Rødt?

Nr 1 2021

Boye Ullman og Isak Lekve svarer i Gnist nr. 4 2020 på mitt debattinnlegg i Gnist nr. 3 2020 om havvind. Jeg takker for et saklig tilsvar og registrerer med tilfredshet at de to forfatterne bekrefter mine hovedpoeng om at all vindkraft, og havvind spesielt, krever store tilskudd fra statlige støtteordninger og finansiering som dekkes […]

Les resten av artikkelen

Revolusjonens A – Å: Stoffskiftebruddteori

Nr 3 2020

Stoffskiftebruddteori (eller metabolic rift) er en teori utviklet fra Karl Marx sin beskrivelse av den grunnleggende endringen i forholdet mellom vår (menneskelige) art og resten av naturen, som utviklet seg sammen med kapitalismen. Jokke Fjeldstad, redaksjonsmedlem i Gnist Foto: Ella Ivanescu/Unsplash   Stoffskiftebruddteori beskriver hvordan kapitalismen uunngåelig skaper et brudd i stoffskiftet mellom samfunnet og […]

Les resten av artikkelen

Det norske militærvesenet – et miljø- og klimaperspektiv

Nr 3 2020

Det norske forsvarets andel av klimagassutslipp øker, i takt med at ressurser som burde gått til klimatiltak heller brukes til videre opprustning. For å ta klimaforandringene på alvor trenger vi en slagkraftig fredsbevegelse mer enn noen gang. Av: Aslak Storaker, bibliotekar, medlem av Rødts internasjonale utvalg og studieansvarlig for Rødt i Agder – og Ivar […]

Les resten av artikkelen

Rasisme, reindrift og ren energi

Nr 3 2020

Vindkraftindustri utgjør en trussel for videreføring av samisk reindrift. Venstresiden bør bygge allianser basert på solidaritet og kamp mot grønn kolonialisme. Av: Henrikke Ellingsen, masterstudent i miljøgeografi ved UiO og med i fylkesstyret til Rødt Oslo – og Susanne Normann, Stipendiat ved Senter for Utvikling og Miljø (SUM). Foto: Red Hat Factory Våren 2020 åpnet […]

Les resten av artikkelen

Gnist-samtalen: Miljøpolitikken må være rettferdig

Nr 3 2020

Av Tomine Sandal, studerer master i nordisk litteratur og er redaksjonsmedlem i Gnist. Foto: Markus Spiske Marie Sneve Martinussen, samfunnsøkonom, politisk rådgiver for finans i stortingssekretariatet og nestleder i Rødt. Tomine: I juni refererte du i et Facebook-innlegg til en spørreundersøkelse hvor 60 % svarte at de mener klimapolitikken er tilpasset de med god råd, […]

Les resten av artikkelen

Leder: Brudd i stoffskiftet mellom menneske og natur

Nr 3 2020

I følge den marxistiske sosiologen John Bellamy Foster, har den kapitalistiske produksjonsmåtens fremvekst og påfølgende globale dominans innebåret et storstilt stoffskiftebrudd i relasjonen mellom menneskeheten og resten av naturen. Våre måter å organisere våre samfunn på har blitt inkompatible med planetens begrensede ressursgrunnlag. Stoffskiftebrudd-teorien forklares i «Revolusjonens A til Å» i dette nummeret. Av nummerredaksjonen […]

Les resten av artikkelen

Miljø og økonomi: Refleksjoner rundt kapitalismens kriser

Nr 3 2020

Verden er inne i en dobbel økologisk og og økonomisk krise av enorme proporsjoner. Skal vi bryte ut av den evige syklusen av nye kriser, må vi forstå hvordan disse henger sammen – og hvordan de oppstår. Teksten tar utgangspunkt i forelesningen «Ecology, capitalism and crisis», fra 27 juni 2020, organisert av den radikale miljøgruppen […]

Les resten av artikkelen

Gnist-samtalen: Miljøpolitikken må være rettferdig

Nr 3 2020

Målet er å løse klimakrisen og unngå irreversible endringer i naturen, og for å komme dit trenger vi et stort folkelig flertall med oss, sier Marie Sneve Martinussen i dette intervjuet.

Les resten av artikkelen

Miljøpolitikk for arbeiderklassen

Nr 2A 2020

Skal vi løse den økologiske krisa, kreves en massebevegelse som kan stå opp mot voldsomt mektige næringer. Men miljøspørsmål med base i den profesjonelle styringsklassen og med fokus på forbruk har små muligheter til å få støtte fra arbeiderklassen. Denne artikkelen argumenterer for at miljøkrisa må organisere arbeiderklassens ut fra deres interesser.

Les resten av artikkelen

Spørsmål i klima­kampen (intervju med Tobias Drevland Lund)

Nr 2 2020

Tusenvis av ungdommer streika for å kutte 60 % av Norges utslipp innen 2030. Drevland Lund mener det krever at det vises et politisk lederskap for å fase ut oljenæringa.

Les resten av artikkelen

Grønn aluminium og internasjonal solidaritet i krisetider

Nr 2 2020

Kanskje kan korona bane vei for et langt grønnere skifte enn det vi hittil har sett omrisset av. Et økologisk skifte for alle, og hvor den usynlige veven som samler oss, ikke lenger heter supply chains, men solidaritet. Foto: João Ramid Av Susanne Normann, stipendiat ved Senter for Utvikling og Miljø (SUM), Universitetet i Oslo. […]

Les resten av artikkelen

Miljøpolitikk for arbeiderklassen

Nr 2A 2020

Skal vi løse den økologiske krisa, kreves en massebevegelse som kan stå opp mot voldsomt mektige næringer. Men miljøspørsmål med base i den profesjonelle styringsklassen og med fokus på forbruk har små muligheter til å få støtte fra arbeiderklassen. Denne artikkelen argumenterer for at miljøkrisa må organisere arbeiderklassens ut fra deres interesser. Oversatt av Unni […]

Les resten av artikkelen

Historien om den fag­foreningsdrevne grønne omstillinga i Odda

Nr 2 2019

De siste fem årene har en diskusjon reist seg om buzz-frasen «grønn omstilling». Alle er enige om at grønn omstilling er noe landet be­høver, men som en følge av at alle er enige er det nesten like mange definisjoner på begrepet som det er aktører i debatten. Diskusjoner om grønn omstilling i Norge har en […]

Les resten av artikkelen

Myten om grønn kapitalisme

Bokomtaler Nr 3 2014

Bokomtale av Elin Volder Rutle Daniel Tanuro: Green capitalism. Why it can´t work. London: Merlin Press, 2013, 165 s. Daniel Tanuro har skrevet en god og lett forståelig bok om hva klimaendringene betyr, og hvordan det å redusere utslippene og hindre framtidige katastrofer er uløselig knyttet til et brudd med kapitalismen som system. Som faktabok […]

Les resten av artikkelen

Ungdommens klimaforlik

Nr 1 2012

For å ta klimaproblemet på alvor er vi avhengig av å ha konkrete mål for klimapolitikken i Norge, som blir fulgt opp med politiske virkemidler som utløser tiltak som gir tilstrekkelige utslippskutt. Regjeringen skal i 2012 legge frem en ny klimamelding som skal stake ut kursen for klimapolitikken de neste årene, i etterkant av den […]

Les resten av artikkelen

Fornybar framtid – nødvendig klimaopprør

Nr 1 2012

Europas økonomier er i krise og verdens børser går i rødt, men i Norge er vi ikke bekymret. Her finner vi stadig nye oljefelt, og norsk gass går så det suser. Oljetåka blinder norsk næringspolitikk, og står i veien for framtida. Elin Volder Rutle leder Rødts klima- og næringspolitiske utvalg. For Rødt er det en […]

Les resten av artikkelen

Miljørørsla på nye vegar

Nr 1 2012

Miljørørsla er ute og går. Ho har gått frå islendarlenkegjengar til hollywoodrallykøyrarar på eit par tiår. Men er det fram eller attende?  

Les resten av artikkelen

Kapitalismens svanesang?

Nr 4 2011

Tre store forhold preger dagens verden: den største økonomiske krisa i menneskehetens historie, Kinas utvikling i retning av å bli verdens største økonomi og de store økologiske krisene. Det spørsmålet som da trenger seg på, er: Kan kapitalismen overleve dette?

Dette er et spørsmål som maner en marxist til en viss forsiktighet.

Les resten av artikkelen

Neste side »