Arkiv for miljø

Gnist-samtalen: Hvorfor klimabevegelsen må bli mer militant

2022-03

I midten av mai inviterte Gnist og Anarres bokkafé på Grønland i Oslo til samtale med den svenske marxisten Andreas Malm. Foran et publikum på femti snakket vi om taktikk og strategi i klimakampen. Dette nummerets Gnist-samtale er et utdrag av denne samtalen. Skrevet av Daniel Vernegg, redaksjonsmedlem i Gnist Andreas Malm er universitetslektor i […]

Les resten av artikkelen

Hva om klima- og miljøbevegelsen lærte av sosialdemokratiet og ble en betydelig investeringsrisiko?

2022-01

Er fredelig protest nok for å forhindre klimakatastrofe, eller er det på tide at klimabevegelsen dropper silkehanskene til fordel for boksehansker? For å finne svar på det, kan en se til sosialdemokratiets historie. Av Daniel Vernegg, samfunnsgeograf Foto: Francesca Di Pasqua For å unngå ikke-reversible menneskeskapte klimaendringer av katastrofale dimensjoner, har Parisavtalen av 2015 som […]

Les resten av artikkelen

Felles front for grønn industrireising

2022-01 Bokomtaler

Tittel: Parterapi for oljefolk og klimaaktivister Utgitt: November 2021 Forfatter: Magnus Marsdal Forlag: Manifest forlag Antall sider: 175 Av Daniel Vernegg, samfunnsgeograf og medlem i Gnist-redaksjonen De siste par årene har tankesmien Manifest lagt ned et omfattende arbeid i å utvikle en politikk for grønn omstilling av norsk økonomi. I Parterapi for oljefolk og klimaaktivister […]

Les resten av artikkelen

Grønn ny deal: gjenoppstått keynesianisme eller sosialistisk strategi?

2021-02A

Den norske venstresidens strategi for grønn omstilling søker på keynesiansk vis å endre kapitalismen for å bevare den. Men et bærekraftig samfunn kan bare skapes ved å bygge langsiktige strategier som sikter mot å overskride kapitalismen. En marxistisk kritikk av keynesianismen kan inspirere et slikt overskridende prosjekt. Av Alf Jørgen Schnell er samfunnsgeograf, medstifter av […]

Les resten av artikkelen

Ammunisjon mot tåkelegging i klimakampen

2022-01 Bokomtaler

Holly Jean Buck Ending fossil fuels – Why net zero is not enough London: Verso, 2021, 208 s. Omtalt av Peder Ressem Østring, masterstudent i samfunnsgeografi og redaksjonsmedlem i Gnist. I de senere årene har begrepet netto null bredt om seg i diskusjoner rundt hvordan 1,5-gradersmålet skal oppnås. Netto null betyr at menneskeskapte klimagassutslipp skal […]

Les resten av artikkelen

Kampen for Repparfjorden – veien videre under den nye regjeringen

2022-01

Sommeren 2021 aksjonerte både reineiere, miljøaktivister og lokalbefolkning i teltleir ved Repparfjorden. Vi har snakket med Lea Justine Nesheim i Natur og Ungdom om aksjonene for å beskytte fjorden mot dumping av gruveavfall, samt om hvordan kampen for bevaringen av Repparfjorden skal føres videre under den nye regjeringen. Av Tonje Lysfjord Sommerli, medlem av Gnist-redaksjonen […]

Les resten av artikkelen

The tragedy of the worker

2021-04 Bokomtaler

Jamie Allison, China Miéville, Richard Seymour og Rosie Warren: The tragedy of the worker London: Verso, 2021, 104 s. Omtalt av Peder Østring, redaksjonsmedlem i Gnist. The tragedy of the worker er en alvorstynget oppsummering av hvor vi står i klimakampen, uten illusjoner om at tida som kommer blir lett. Ifølge forfatterne har vi kommet […]

Les resten av artikkelen

På kanten – Norsk oljevirksomhet i Barentshavet og hvorfor det må settes en strek

2021-04 Bokomtaler

Helge Ryggvik: På kanten – Norsk oljevirksomhet i Barentshavet og hvorfor det må settes en strek Cappelen Damm, 2021, s.569  Omtalt av Peder Østring, redaksjonsmedlem i Gnist  Historikeren Helge Ryggvik har gjennom en årrekke fulgt oljeindustriens utvikling i inn- og utland, et arbeid som har ført til flerfoldige artikler og bøker, blant annet Til siste dråpe: […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Kapitalkreftene på offensiven. Hva gjør miljøpartiet Rødt?

2021-01

Boye Ullman og Isak Lekve svarer i Gnist nr. 4 2020 på mitt debattinnlegg i Gnist nr. 3 2020 om havvind. Jeg takker for et saklig tilsvar og registrerer med tilfredshet at de to forfatterne bekrefter mine hovedpoeng om at all vindkraft, og havvind spesielt, krever store tilskudd fra statlige støtteordninger og finansiering som dekkes […]

Les resten av artikkelen

Revolusjonens A – Å: Stoffskiftebruddteori

2020-03

Stoffskiftebruddteori (eller metabolic rift) er en teori utviklet fra Karl Marx sin beskrivelse av den grunnleggende endringen i forholdet mellom vår (menneskelige) art og resten av naturen, som utviklet seg sammen med kapitalismen. Jokke Fjeldstad, redaksjonsmedlem i Gnist Foto: Ella Ivanescu/Unsplash   Stoffskiftebruddteori beskriver hvordan kapitalismen uunngåelig skaper et brudd i stoffskiftet mellom samfunnet og […]

Les resten av artikkelen

Det norske militærvesenet – et miljø- og klimaperspektiv

2020-03

Det norske forsvarets andel av klimagassutslipp øker, i takt med at ressurser som burde gått til klimatiltak heller brukes til videre opprustning. For å ta klimaforandringene på alvor trenger vi en slagkraftig fredsbevegelse mer enn noen gang. Av: Aslak Storaker, bibliotekar, medlem av Rødts internasjonale utvalg og studieansvarlig for Rødt i Agder – og Ivar […]

Les resten av artikkelen

Gnist-samtalen: Miljøpolitikken må være rettferdig

2020-03

Av Tomine Sandal, studerer master i nordisk litteratur og er redaksjonsmedlem i Gnist. Foto: Markus Spiske Marie Sneve Martinussen, samfunnsøkonom, politisk rådgiver for finans i stortingssekretariatet og nestleder i Rødt. Tomine: I juni refererte du i et Facebook-innlegg til en spørreundersøkelse hvor 60 % svarte at de mener klimapolitikken er tilpasset de med god råd, […]

Les resten av artikkelen

Leder: Brudd i stoffskiftet mellom menneske og natur

2020-03

I følge den marxistiske sosiologen John Bellamy Foster, har den kapitalistiske produksjonsmåtens fremvekst og påfølgende globale dominans innebåret et storstilt stoffskiftebrudd i relasjonen mellom menneskeheten og resten av naturen. Våre måter å organisere våre samfunn på har blitt inkompatible med planetens begrensede ressursgrunnlag. Stoffskiftebrudd-teorien forklares i «Revolusjonens A til Å» i dette nummeret. Av nummerredaksjonen […]

Les resten av artikkelen

Miljø og økonomi: Refleksjoner rundt kapitalismens kriser

2020-03

Verden er inne i en dobbel økologisk og og økonomisk krise av enorme proporsjoner. Skal vi bryte ut av den evige syklusen av nye kriser, må vi forstå hvordan disse henger sammen – og hvordan de oppstår. Teksten tar utgangspunkt i forelesningen «Ecology, capitalism and crisis», fra 27 juni 2020, organisert av den radikale miljøgruppen […]

Les resten av artikkelen

Gnist-samtalen: Miljøpolitikken må være rettferdig

2020-03

Målet er å løse klimakrisen og unngå irreversible endringer i naturen, og for å komme dit trenger vi et stort folkelig flertall med oss, sier Marie Sneve Martinussen i dette intervjuet.

Les resten av artikkelen

Miljøpolitikk for arbeiderklassen

2020-02A

Skal vi løse den økologiske krisa, kreves en massebevegelse som kan stå opp mot voldsomt mektige næringer. Men miljøspørsmål med base i den profesjonelle styringsklassen og med fokus på forbruk har små muligheter til å få støtte fra arbeiderklassen. Denne artikkelen argumenterer for at miljøkrisa må organisere arbeiderklassens ut fra deres interesser.

Les resten av artikkelen

Spørsmål i klima­kampen (intervju med Tobias Drevland Lund)

2020-02

Tusenvis av ungdommer streika for å kutte 60 % av Norges utslipp innen 2030. Drevland Lund mener det krever at det vises et politisk lederskap for å fase ut oljenæringa.

Les resten av artikkelen

Grønn aluminium og internasjonal solidaritet i krisetider

2020-02

Kanskje kan korona bane vei for et langt grønnere skifte enn det vi hittil har sett omrisset av. Et økologisk skifte for alle, og hvor den usynlige veven som samler oss, ikke lenger heter supply chains, men solidaritet. Foto: João Ramid Av Susanne Normann, stipendiat ved Senter for Utvikling og Miljø (SUM), Universitetet i Oslo. […]

Les resten av artikkelen

Miljøpolitikk for arbeiderklassen

2020-02A

Skal vi løse den økologiske krisa, kreves en massebevegelse som kan stå opp mot voldsomt mektige næringer. Men miljøspørsmål med base i den profesjonelle styringsklassen og med fokus på forbruk har små muligheter til å få støtte fra arbeiderklassen. Denne artikkelen argumenterer for at miljøkrisa må organisere arbeiderklassens ut fra deres interesser. Oversatt av Unni […]

Les resten av artikkelen

Rasisme, reindrift og ren energi

2022-03

Vindkraftindustri utgjør en trussel for videreføring av samisk reindrift. Venstresiden bør bygge allianser basert på solidaritet og kamp mot grønn kolonialisme. Av: Henrikke Ellingsen, masterstudent i miljøgeografi ved UiO og med i fylkesstyret til Rødt Oslo – og Susanne Normann, stipendiat ved Senter for Utvikling og Miljø (SUM). Foto: Red Hat Factory Våren 2020 åpnet […]

Les resten av artikkelen

Neste side »