Arkiv for Nr 2 2020

Ingen kategorier

DDRs siste dager

Nr 2 2020

Den 17. oktober 1989 var en spesiell dag i DDRs historie. Etter flere ukers store demonstrasjoner vokste bekymringene i SED – kommunistpartiet, og ledende menn mente derfor at noe måtte gjøres – partisekretær Erich Honecker måtte bort. Bak dette stod Stasi-sjef Erich Mielke, statsminister Willy Stoph, Øst-Berlins partisjef Günter Schabowski og «kronprins» Egon Krenz.

Les resten av artikkelen

«Det var dette Karl Marx kalte kommunisme…»

Nr 2 2020

På Rødts landsmøte i 2019 var spørsmålet om kommunisme som begrep nok en gang oppe til diskusjon, og et klart flertall ga til slutt tilslutning til følgende formulering: Når en etter hvert kommer stadig nærmere målet om et samfunn uten undertrykking, i harmoni med naturens tålegrenser, vil det være mulig å se konturene av et […]

Les resten av artikkelen

Tok Karl Marx feil?

Nr 2 2020

Har det gått slik, at klassemotsetningene i Norge er forenklet til «to store klasser»?

Les resten av artikkelen

Smidige metoder

Nr 2 2020

I begynnelsen av 2001 så Manifestet for smidig programvareutvikling dagens lys. Det var skrevet av en gruppe på 17 programvareeksperter (alle menn) og skulle forandre måten programvare utvikles på, hvordan IKT-prosjekter styres og hvordan arbeidet organiseres, fra grunnen av. I den tradisjonelle styringen av IKT-prosjekter ble oppgaver prosessert etter hverandre basert på et klart definert […]

Les resten av artikkelen

En tiltrengt politisering av matpolitikken:

Nr 2 2020

Noen tanker om boka Mellom bakkar og kjøttberg av Espen Løkeland-Stai og Svenn Arne Lie (Manifest forlag 2019) Denne artikkelen er skrevet i koronaens tid. Dagens krise gjør den nye boka til Løkeland-Stai og Lie ekstra aktuell, men påvirker også min kommentar. Jevn tilførsel av mat er grunnleggende for et samfunn, og kriser setter uvilkårlig […]

Les resten av artikkelen

En ny landbrukspolitikk

Nr 2 2020

Det norske jordbruket har havna i en volumkarusell, der det blir produsert for mye mat, men for lite fôr. Norske melkebønder avvikler drifta, samtidig som vi importerer stadig mer meieriprodukter. Hvordan går der med samfunnsoppdraget til norsk jordbruk? Og hva kan gjøres med det?

Les resten av artikkelen

Statleg arbeidsmarknadspolitikk og regulert arbeidskraftinnvandring – Den svenske modellen 1947-1972

Nr 2 2020

På alle nivå i fagrørsla veks det i dag fram krav om ein ny politikk som erstattar bemanningsbransjen og dagens marknadsstyrte arbeidsmarknadspolitikk. Historia om den verdskjente svenske modellen og dei utanlandske arbeidarane si viktige rolle gir innsikt og nyttig erfaring for fagrørslas kampar i dag. Den reformistiske fagrørsla ivaretok dei nasjonaløkonomiske interessene saman med Sveriges […]

Les resten av artikkelen

En alternativ plan

Nr 2 2020

Lucasplanen var et forsøk på hvordan arbeiderne kan legge premissene ved teknologisk fremgang på 70-tallet i Storbritannia. Kan vi her finne inspirasjonen vi trenger for omstillingen til ny grønn industri og en mer demokratisk planlegging av økonomien?

Les resten av artikkelen

Kapitalismen – ei smittegryte

Nr 2 2020

Koronaviruset setter verden i sjokk, men i stedet for å bekjempe de strukturelle årsakene til pandemien, fokuserer regjeringen i USA på nødtiltak. Dette er en samtale med evolusjonsbiologen Rob Wallace om farene ved Covid-19, ansvaret for agrobusiness og bærekraftige løsninger for å bekjempe infeksjonssykdommer.

Les resten av artikkelen

Norge bør etablere et statseid legemiddelfirma – StatMed kan bli den nye oljen

Nr 2 2020

Vi spør oss hva Norge skal leve av etter oljen. Én mulighet er å bli eier av et globalt, etisk og rettferdig drevet legemiddelfirma. Legemiddelmangel beskrives som et krisescenario med høy sannsynlighet for å inntreffe. Vi må regne med 2500 dødsfall og  8000 mennesker med forverret sykdomstilstand samt et estimert tap på 2,4 milliarder kroner […]

Les resten av artikkelen

Er det plass til flere i solidaritetsdugnaden?

Nr 2 2020

Verden slik vi kjenner den har gått i dvale. Det er alvor nå. Et snikende og usynlig alvor som hver dag bringer dystre budskap om nye smittede og tapte liv. Når døden banker på, søker menneskene beskyttelse. Beskyttelse for våre nærmeste, samfunnets sårbare, og i nok provianter. Sterke og varme ord som solidaritet og dugnad […]

Les resten av artikkelen

Spørsmål i klima­kampen (intervju med Tobias Drevland Lund)

Nr 2 2020

Tusenvis av ungdommer streika for å kutte 60 % av Norges utslipp innen 2030. Drevland Lund mener det krever at det vises et politisk lederskap for å fase ut oljenæringa.

Les resten av artikkelen

Plukk fra nr 2 2020

Nr 2 2020

Kamerat Britney I forbindelse med koronakrisen, publiserte popstjernen Britney Spears nylig et innlegg på sosiale medier-plattformen Instagram, hvor hun talte til sine vel over 23 millioner følgere: «We will feed each other, re-distribute wealth, strike». Budskapet er at fellesskap gjør oss stronger than yesterday. Under innlegget kommenterte Britney flere rose-emojis, et symbol som blant annet […]

Les resten av artikkelen

Gnist–samtalen: Stolte håndverkere

Nr 2 2020

Gnist har snakket med Dan Andre Syversen og Ingjald Gaare om forholdene på bygg nå og de endringene som har skjedd både med fagene og med bransjen de siste tiårene. Intervju med Dan André Syversen, har jobbet i snart 12 år som murer, 10 av dem med svennebrev. Han er tillitsvalgt og nestleder i klubben, […]

Les resten av artikkelen

Næringspolitikk nedenfra

Nr 2 2020

Hvorfor skal vi bry oss om næringspolitikk? Gjør ikke det oss bare til et redskap for kapitalen for lettere å få igjennom avgiftsreduksjoner og skattelettelser, tiltak som på lang sikt vil svekke det offentliges finansiering? Revolusjonære og kommunister vil jo bekjempe utbytting og grådige kapitalister. Vi har jo ikke noe ønske om å være nyttige […]

Les resten av artikkelen

Krise og klassekamp. Hva skal vi leve av etter korona?

Nr 2 2020

Lite vil bli som før når den pågående krisa er over. Etterpå vil være langt fra sånn som det var før. Men: Hva skal vi leve av, hva skal vi leve for og hvordan skal vi leve sammen etter koronaen? Pengemakta legger planer allerede. Det er like godt å begynne å tenke på det nå, […]

Les resten av artikkelen

Kampen om laksemilliardene

Nr 2 2020

Oppdrettsfisk har blitt en milliardindustri i Norge. Hvordan skal denne industrien bidra til fellesskapet, er det kampen står om? 20 milliarder skattekroner er i spill i tautrekning mellom distrikt, stat og havbruksnæringa denne våren.

Les resten av artikkelen

Grønn aluminium og internasjonal solidaritet i krisetider

Nr 2 2020

Kanskje kan korona bane vei for et langt grønnere skifte enn det vi hittil har sett omrisset av. Et økologisk skifte for alle, og hvor den usynlige veven som samler oss, ikke lenger heter supply chains, men solidaritet. Foto: João Ramid Av Susanne Normann, stipendiat ved Senter for Utvikling og Miljø (SUM), Universitetet i Oslo. […]

Les resten av artikkelen

Innhold nr 2 2020

Innholdsliste Nr 2 2020

Vi legger artikler ut på nettet, men uregelmessig og forsinka. Det lureste er å abonnere. Innhold nr 2 2020 Peder Ressem Østring : Leder. Klassekamp i pandemiens tid av s. 4 Plukk  s. 6 Jokke Fjeldstad: Næringspolitikk nedenfra s. 10 Kari Celius: Gnist-samtalen med Dan Andre Syvertsen og Ingjald Gaare s. 18 Erik Ness: Intervju […]

Les resten av artikkelen

Leder: Klassekamp i pandemiens tid

Nr 2 2020

Foto: TedEdward Quinn l  unsplash Av Peder Ressem Østring, studerer samfunnsgeografi ved UiO, sitter i Bydelsutvalget for Rødt i Frogner og er redaksjonsmedlem i Gnist. Med utbruddet av det nye koronaviruset gikk verden inn i en unntakstilstand man ikke hadde sett maken til siden krigen. Vi vet at konsekvensene for liv og helse er alvorlige […]

Les resten av artikkelen