Arkiv for 2020-02

Ingen kategorier

Brazil apart (1964-2019)

2020-02 Bokomtaler

Perry Anderson: Brazil apart (1964-2019) Verso, 2019, 231 s. Den 81 år gamle historikeren, sosiologen og marxisten Perry Anderson har vært en drivkraft i det britiske tidsskriftet New Left Review over flere generasjoner. Som relativt ung ga han ut tunge og lærde verk – Passages from antiquity to feudalism (1974), The antinomies of Antonio Gramsci (1976, […]

Les resten av artikkelen

Arbeidets historie

2020-02 Bokomtaler

Paul Cockshott: How the World Works: The Story of Human Labor from Prehistory to the Modern Day Monthly Review Press, 2019, 440 s. Paul Cockshott begir seg i boken How the World Works ut på et forsøk på å beskrive arbeidets historie fra forhistoriske tider og frem til i dag. Det lykkes han bare delvis […]

Les resten av artikkelen

Hvor er du, Jack – min Jack Berntsen?

2020-02 Bokomtaler

Billy Jacobsen: Jack – et liv i søkk og kav. Protest­sangeren som stengte døra til EU Utenfor allfarvei, 2019, 400 s. Det er slett ingen selvfølge at en radikal nordlending er best egnet til å omtale Jack Berntsens biografi. Ja, det er nesten ironisk, fordi mitt forhold til ham er alt annet enn politisk. Det […]

Les resten av artikkelen

Historieboka om Afrika

2020-02 Bokomtaler

Tore Linné Eriksen: Afrika. Fra de første menneskene til i dag Cappelen Damm, 2020, s. 392 Jeg har blitt oppfordret til å omtale Tore Linné Eriksens (TLE) sin bok Afrika. Fra de første menneskene til i dag. Kanskje fordi jeg har et nært forhold til Afrika, har jobbet for og med mange fagforbund særlig i […]

Les resten av artikkelen

På sporet av den tapte boligpolitikken

2020-02 Bokomtaler

Kjetil Gyberg: Boligdrømmen. Hvordan sikre alle et godt sted å bo. Manifest, 2019, 165 sider Det er noe med måten vi snakker om bolig på. Du skal gjøre boligkarriere, sikre deg en del av prisstigningen på markedet og få en fot innafor. Gjennom flere tiår med deregulering har vi fått en nasjon av små spekulanter, […]

Les resten av artikkelen

Om korleis sjukdom øydelegg livet

2020-02 Bokomtaler

Mímir Kristjánsson: Mamma er trygda Kagge Forlag, Oslo 2019, 189 s. Den etter kvart ganske kjende tidlegare journalisten, forfattaren og Raudt-politikaren Mímir Kristjánsson har laga politikk av det personlege i Mamma er trygda. Men også ei bok med gode skjønnlitterære kvalitetar.

Les resten av artikkelen

The Case for the Green New Deal

2020-02 Bokomtaler

Ann Pettifor: The Case for the Green New Deal London: Verso Books, 2019, 208 s. I The Case for the Green New Deal presenterer økonomen Ann Pettifor på drøyt 170 sider sin visjon for en radikal og omfattende Green New Deal (GND). Gjennom penge- og finanspolitisk reform kan vi, ifølge Pettifor, både ta makten over […]

Les resten av artikkelen

DDRs siste dager

2020-02

Den 17. oktober 1989 var en spesiell dag i DDRs historie. Etter flere ukers store demonstrasjoner vokste bekymringene i SED – kommunistpartiet, og ledende menn mente derfor at noe måtte gjøres – partisekretær Erich Honecker måtte bort. Bak dette stod Stasi-sjef Erich Mielke, statsminister Willy Stoph, Øst-Berlins partisjef Günter Schabowski og «kronprins» Egon Krenz.

Les resten av artikkelen

«Det var dette Karl Marx kalte kommunisme…»

2020-02

På Rødts landsmøte i 2019 var spørsmålet om kommunisme som begrep nok en gang oppe til diskusjon, og et klart flertall ga til slutt tilslutning til følgende formulering: Når en etter hvert kommer stadig nærmere målet om et samfunn uten undertrykking, i harmoni med naturens tålegrenser, vil det være mulig å se konturene av et […]

Les resten av artikkelen

Tok Karl Marx feil?

2020-02

Har det gått slik, at klassemotsetningene i Norge er forenklet til «to store klasser»?

Les resten av artikkelen

Smidige metoder

2020-02

I begynnelsen av 2001 så Manifestet for smidig programvareutvikling dagens lys. Det var skrevet av en gruppe på 17 programvareeksperter (alle menn) og skulle forandre måten programvare utvikles på, hvordan IKT-prosjekter styres og hvordan arbeidet organiseres, fra grunnen av. I den tradisjonelle styringen av IKT-prosjekter ble oppgaver prosessert etter hverandre basert på et klart definert […]

Les resten av artikkelen

Revolusjonens A – Å: Aksjeselskap

2020-02

Aksjeselskap, forkortelse AS, er et selskap med bestemt kapital fordelt på andeler som kalles aksjer. Aksjeselskap er den dominerende organisasjonsformen for kapital i den moderne kapitalismen. Aksjeselskap er en kapitalistisk organisasjonsform som kjennetegnes av tre egenskaper. 1. Aksjene kan omsettes på markedet etter eierens ønske 2. Eieren av aksjen har begrenset ansvar for selskapets drift […]

Les resten av artikkelen

En tiltrengt politisering av matpolitikken:

2020-02

Noen tanker om boka Mellom bakkar og kjøttberg av Espen Løkeland-Stai og Svenn Arne Lie (Manifest forlag 2019) Denne artikkelen er skrevet i koronaens tid. Dagens krise gjør den nye boka til Løkeland-Stai og Lie ekstra aktuell, men påvirker også min kommentar. Jevn tilførsel av mat er grunnleggende for et samfunn, og kriser setter uvilkårlig […]

Les resten av artikkelen

En ny landbrukspolitikk

2020-02

Det norske jordbruket har havna i en volumkarusell, der det blir produsert for mye mat, men for lite fôr. Norske melkebønder avvikler drifta, samtidig som vi importerer stadig mer meieriprodukter. Hvordan går der med samfunnsoppdraget til norsk jordbruk? Og hva kan gjøres med det?

Les resten av artikkelen

Statleg arbeidsmarknadspolitikk og regulert arbeidskraftinnvandring – Den svenske modellen 1947-1972

2020-02

På alle nivå i fagrørsla veks det i dag fram krav om ein ny politikk som erstattar bemanningsbransjen og dagens marknadsstyrte arbeidsmarknadspolitikk. Historia om den verdskjente svenske modellen og dei utanlandske arbeidarane si viktige rolle gir innsikt og nyttig erfaring for fagrørslas kampar i dag. Den reformistiske fagrørsla ivaretok dei nasjonaløkonomiske interessene saman med Sveriges […]

Les resten av artikkelen

En alternativ plan

2020-02

Lucasplanen var et forsøk på hvordan arbeiderne kan legge premissene ved teknologisk fremgang på 70-tallet i Storbritannia. Kan vi her finne inspirasjonen vi trenger for omstillingen til ny grønn industri og en mer demokratisk planlegging av økonomien?

Les resten av artikkelen

Kapitalismen – ei smittegryte

2020-02

Koronaviruset setter verden i sjokk, men i stedet for å bekjempe de strukturelle årsakene til pandemien, fokuserer regjeringen i USA på nødtiltak. Dette er en samtale med evolusjonsbiologen Rob Wallace om farene ved Covid-19, ansvaret for agrobusiness og bærekraftige løsninger for å bekjempe infeksjonssykdommer.

Les resten av artikkelen

Norge bør etablere et statseid legemiddelfirma – StatMed kan bli den nye oljen

2020-02

Vi spør oss hva Norge skal leve av etter oljen. Én mulighet er å bli eier av et globalt, etisk og rettferdig drevet legemiddelfirma. Legemiddelmangel beskrives som et krisescenario med høy sannsynlighet for å inntreffe. Vi må regne med 2500 dødsfall og  8000 mennesker med forverret sykdomstilstand samt et estimert tap på 2,4 milliarder kroner […]

Les resten av artikkelen

Er det plass til flere i solidaritetsdugnaden?

2020-02

Verden slik vi kjenner den har gått i dvale. Det er alvor nå. Et snikende og usynlig alvor som hver dag bringer dystre budskap om nye smittede og tapte liv. Når døden banker på, søker menneskene beskyttelse. Beskyttelse for våre nærmeste, samfunnets sårbare, og i nok provianter. Sterke og varme ord som solidaritet og dugnad […]

Les resten av artikkelen

Spørsmål i klima­kampen (intervju med Tobias Drevland Lund)

2020-02

Tusenvis av ungdommer streika for å kutte 60 % av Norges utslipp innen 2030. Drevland Lund mener det krever at det vises et politisk lederskap for å fase ut oljenæringa.

Les resten av artikkelen

Neste side »