Arkiv for 2021-02A

Ingen kategorier

Grønn ny deal: gjenoppstått keynesianisme eller sosialistisk strategi?

2021-02A

Den norske venstresidens strategi for grønn omstilling søker på keynesiansk vis å endre kapitalismen for å bevare den. Men et bærekraftig samfunn kan bare skapes ved å bygge langsiktige strategier som sikter mot å overskride kapitalismen. En marxistisk kritikk av keynesianismen kan inspirere et slikt overskridende prosjekt. Av Alf Jørgen Schnell er samfunnsgeograf, medstifter av […]

Les resten av artikkelen

Stat, marked og makt – et overblikk over marxistisk statsteori

2021-02A

Gjennom et historisk overblikk over statsteori i den marxistiske tradisjonen diskuterer denne teksten den nyliberale statens klassekarakter og mulige strategiske implikasjoner for sosialistisk strategi. Av Yngve Solli Heiret. Stipendiat i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og redaksjonsmedlem i Gnist. De siste tiårenes systematiske nedbygging av velferdsstaten og forsøk på å innføre markedsmekanismer i stadig nye […]

Les resten av artikkelen

Innhold nr 2A 2021

2021-02A Innholdsliste

Leder: Ikke vår stat … 4 Yngve Solli Heiret: Stat, marked og makt – et overblikk over marxistisk statsteori … 8 Intervju med Siavash Mobasheri: Ikke bare resultater i valg … 18 Visa om staten … 26 Intervju med Maren Rismyhr: Bydels­systemet tilslører … 28 Jorun Gulbrandsen: Skolen – oppbevaring og kontroll … 36 Intervju […]

Les resten av artikkelen

Skolen – oppbevaring og kontroll

2021-02A

På skolen lærer vi å regne og lese og om hvordan naturen og samfunnet henger sammen. Dette er i alle fall ei veldig vanlig oppfatning. Men kanskje læring er en mindre del av skolen enn vi tror?  Av Jorun Gulbrandsen var medlem av AKP, RV og Rødt fra starten, mangeårig leder av AKP, lærer og […]

Les resten av artikkelen

Ikke bare resultater i valg

2021 2021-02A

Dette nummeret av Gnist handler om staten – hva den er for noe og hvordan jobbe politisk som et revolusjonært parti i det marxister grovt sett vil oppfatte som et redskap for kapitalismen som økonomisk og politisk system. Derfor er det naturlig å snakke med Siavash Mobasheri som er leder av det største distriktet i […]

Les resten av artikkelen