Arkiv for EU

Den usolidariske EØS-avtalen

Nr 4 2021

Det er ikke nok for oss EU/EØS-motstandere på venstresida å argumentere for hvorfor EØS-avtalen er dårlig for Norge og norske arbeidere, vi må greie å avsløre akkurat hvor usolidarisk hele EU-systemet er overfor arbeidsfolk og andre som fortjener vår solidaritet over hele verden. Denne teksten er et bidrag til nettopp det. Ole Marcus Mærøe er […]

Les resten av artikkelen

Valg i Storbritannia: Hva skjedde med Labour?

Nr 1 2020

Parlamentsvalget i Storbritannia i desember ga Boris Johnson et solid flertall, og førte til Jeremy Corbyns avgang som Labour-leder. Var problemet et for radikalt program, eller er det bare høyrefløyen som ønsker at det skal bli stående som historia?

Les resten av artikkelen

HJELMENGUTVALGET

Nr 2A 2019

EØS er en abonnementsordning på høyrepolitikk, sa SV-leder Audun Lysebakken. En god beskrivelse av EØS, men Hjelmengutvalget tar regjeringen et skritt videre og bruker ESA til ytterligere å privatisere ut over hva EØS faktisk tvinger fram.

Les resten av artikkelen

VENSTRESIDENS OPPGJØR MED EU

Nr 3 2018

– Hva er din analyse av EU og hvorfor har vi i dag en europeisk venstreside som er i overveldende flertall for unionen? – Etter Maastricht-traktaten endret EU endret fullstendig karakter. På den ene siden med et felles marked, på den andre med eurosamar- beidet. EU har fått institusjoner som påtvinger nyliberalisme, med et fellesmarked […]

Les resten av artikkelen

En EU-statsråd til å bli kvalm av?

Nr 1a 2015

Når hoveddøra inn til EU er stengt, gjelder det å få mest mulig inn bakdøra. Regjeringa tilpasser Norge maksimalt til EU.

Les resten av artikkelen

Krisa sender kvinnene tilbake til kjøkkenbenken

Nr 2 2013

Krisa som herjar i EU råkar kvinner, og den råkar kvinner hardare enn menn.

I denne teksten skal vi sjå korleis krisa får utslag på tre ulike område:

For det fyrste arbeidsmarknaden, der krisa skapar kvinnelege arbeidsledige og utrygge arbeidsforhold.

For det andre korleis kuttpolitikken som blir ført i alle medlemslanda, skapar ringverknader. For det tredje korleis likestillingstiltak – både statlege og private – blir reduserte og nedlagde.

Les resten av artikkelen

EU og et anstendig arbeidsliv (omtale)

Bokomtaler Nr 1 2013

Dag Seierstad: Den nye kampen om arbeidslivet Res Publica, 2009 Tilfeldighetene ville det sånn at jeg akkurat nå har lest ferdig Dag Seierstads tre år gamle bok, Den nye kampen om arbeidslivet, der han går til frontalangrep på EU, og for så vidt også EØS-avtalen, en avtale som i disse dager virkelig har kommet på […]

Les resten av artikkelen

Samanbrotet i det europeiske systemet

Nr 4 2012

På ein eller annan måte, brått eller gradvis, vil det europeiske prosjektet bli slitt i stykker, med start i eurosona. Då er det tilbake til start – 1930-tallet.

Det er standpunktet til Samir Amin. Her forklarer han grundig korfor han meiner det vil gå slik.

Les resten av artikkelen

Ut av EØS eller en slankere EØS-avtale?

Nr 4 2012

På landsmøtet til Nei til EU i november 2012 er strategien for å komme ut av EØS det viktigste spørsmålet. Det er et avgjørende veivalg.

Nei til EU i dag går inn for å si opp EØS-avtalen og erstatte den med en handelsavtale. Ikke en slankere utgave av EØS. Dette er et standpunkt det er viktig at landsmøtet ikke endrer på.

Les resten av artikkelen

Krisa i EU og Norge

Nr 1 2012

I EU skal offentlige budsjetter enten gå med overskudd eller i balanse.

Hvordan påvirkes Norge av krisa i Europa?

Les resten av artikkelen

Vil EU bryte sammen?

Nr 4 2011

EU er i sin kanskje mest alvorlige krise noen gang. Det er en krise som truer unionens legitimitet, men som samtidig ser ut til å by på noen handlingsalternativer for ambisiøse europapolitikere. Dem er det opp til flere av i EU. Hvilken utvikling kan vi se for oss for i EU ?  

 

Les resten av artikkelen

EUs helsedirektiv: Prinsipper for fall?

Nr 2A 2011

Helsedirektivet reiser viktige og prinsipielle problemstillinger: Nærhetsprinsippet, likhetsprinsippet og nasjonalstatenes styringsrett over eget helsevesen.

Unni Hagen studerer offentlig ledelse og styring ved Høyskolen i Hedmark, og er rådgiver i Fagforbundet.

Les resten av artikkelen

Krise og økonomisk nedtur i Øst- og Sentral-Europa

Nr 1 2011

Enkelte økonomier i Sentral- og Øst-Europa (SØE) har gjennomgått noe som bør beskrives som en økonomisk implosjon – med stupende levestandard i deler av regionen, protester og sosial uro.

Liten oppmerksomhet har rettet seg mot krisen og den økonomiske nedturen i de ti postkommunistiske landene som sluttet seg til Den europeiske union (EU) i 2004 og 2006.1

Les resten av artikkelen

Krise og økonomisk nedtur i Øst- og Sentral-Europa

Nr 1 2011

Enkelte økonomier i Sentral- og Øst-Europa (SØE) har gjennomgått noe som bør beskrives som en økonomisk implosjon – med stupende levestandard i deler av regionen, protester og sosial uro.

Liten oppmerksomhet har rettet seg mot krisen og den økonomiske nedturen i de ti postkommunistiske landene som sluttet seg til Den europeiske union (EU) i 2004 og 2006.1

Les resten av artikkelen

Krise i Hellas – reaksjonær understrøm i Europa

Nr 2A 2010

Den voksende massebevegelsen og åpningen mot venstre i Hellas er oppmuntrende. Det er i den bevegelsen det ligger håp om at det en gang kan vokse fram et virkelig progressivt Europa.

Les resten av artikkelen

EUs farlige spill

Nr 2A 2010

Kanskje vil svingningene i finans- og aksjemarkedene i det siste gjøre at folk følger nøyere med på hva som skjer i Europa, noe som ville vært bra for verden.

Les resten av artikkelen

Datalagringsdirektivet

Nr 4 2008

Det er som å «konservere høystakker for det tilfelle at det skulle vise seg at det er en nål i en av dem». Det sier Georg Apenes, direktør for Datatilsynet, om datalagringsdirektivet som trådte i kraft i EU 15. september i fjor. Tilhengerne av datalagringsdirektivet sier vi må lagre kommunikasjonsdata for å kunne slå ned […]

Les resten av artikkelen

Seier i Saint-Nazaire!

Nr 2 2006

Kamper pågår for fullt i Frankrike. Studenter og arbeidere kjemper mer innbitt enn noensinne mot den sosiale raseringen som arbeidsgiverne og regjering har iverksatt – et økonomisk diktatur som har som mål å undergrave de store sosiale vinningene på 1900-tallet – for å gjeninnføre slaveritilstandene fra 1800-tallet.

Les resten av artikkelen

100 år – var det alt? (bokomtale)

Bokomtaler Nr 3 2005

Nei til EUs årbøker og Beaujolais Nouveau har to ting til felles. Det er hvert år en begivenhet når de kommer ut på markedet og hver årgang har sine spesifikke karakterer. Årboken 2005 kan ikke sies å være lett og fruktig, men heller tung og robust!

Les resten av artikkelen

Tjenestedirektivet (bokomtale)

Nr 4 2006

Endelig har det kommet en rapport om EUs tjenestedirektiv (TD) som har en faglig innretning. Til nå har mye av debatten rundt TD vært preget av dets uklarheter og juridiske ugjennomtrengelighet, med en dertil generell og overfladisk kritikk. Denne rapporten konsentrerer seg i mye større grad om det arbeidslivsrelaterte (det faglige), og kommer derfor opp med mange konkrete konsekvenser av direktivet.

Les resten av artikkelen

Neste side »