Arkiv for 2010-02A

Ingen kategorier

Krise i Hellas – reaksjonær understrøm i Europa

2010-02A

Den voksende massebevegelsen og åpningen mot venstre i Hellas er oppmuntrende. Det er i den bevegelsen det ligger håp om at det en gang kan vokse fram et virkelig progressivt Europa.

Les resten av artikkelen

Hellas og statsgjeld

2010-02A

Nok en gang tåkelegger bedriftsledere, politikere, akademikere og journalister Hellas sitt forsøk på løse sine problemer med statsgjeld.

Les resten av artikkelen

Kapitalismen i krise

2010-02A

For første gang i kapitalismens historie er den økonomiske krisen så omfattende at den truer flere stater med konkurs.

Med en gigantisk redningspakke på 6000 milliarder kroner, har EU inntil videre hindret sammenbrudd i de svakeste økonomiene i Europa.

Denne artikkelen gir en oversikt over temaet marxisme og kriser, og drøfter den krisen vi nå er inne i.

Les resten av artikkelen

En annen kommunisme er mulig

2010-02A

Systemkriser er øyeblikk av stor fare, men også store muligheter for verdens arbeiderklasse.

Å løfte diskusjonen om et alternativ til kapitalismen i Europa, er like viktig som i de deler av verden der kapitalen utbytter folk hardere.

Les resten av artikkelen

USAs førstetjenar? Kinas dilemma i krisa

2010-02A

Finanskrisa og den globale nedturen som vart resultatet, fekk mange til å lure på om ein utfordrar kunne stige opp som erstatning for USA som dominerande i den kapitalistiske verdsøkonomien.1

Les resten av artikkelen

EUs farlige spill

2010-02A

Kanskje vil svingningene i finans- og aksjemarkedene i det siste gjøre at folk følger nøyere med på hva som skjer i Europa, noe som ville vært bra for verden.

Les resten av artikkelen

Det alle miljøforkjempere bør vite om kapitalismen

2010-02A

For den som bryr seg om jordens skjebne, har tiden kommet for å ta innover seg fakta: ikke bare den dystre realiteten når det gjelder klimaendringene, men også det presserende behovet for endring av samfunnssystemet.

Les resten av artikkelen

Om Kapitalen av Marx (bokmelding)

2010-02A

Ben Fine og Alfredo Saad-Filho: Om Kapitalen av Marx Tidsskriftet Rødt!, 2009 De aller fleste økonomier i den kapitalistiske verden er fortsatt inne i den alvorligste krisa siden 30-tallet. Den gjennomsnittlige arbeidsledigheten har vært rundt 10 %, mens ledigheten blant unge og innvandrere har vært langt større. Når samfunnsøkonomien svikter til de grader, er det […]

Les resten av artikkelen

Innhold

2010-02A

Martin Lysestøl: Kapitalismen i krise  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . side 4 Rick Wolff: Hellas og statsgjeld  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  […]

Les resten av artikkelen