Arkiv for Nr 2A 2010

Ingen kategorier

Krise i Hellas – reaksjonær understrøm i Europa

Nr 2A 2010

Den voksende massebevegelsen og åpningen mot venstre i Hellas er oppmuntrende. Det er i den bevegelsen det ligger håp om at det en gang kan vokse fram et virkelig progressivt Europa.

Les resten av artikkelen

Hellas og statsgjeld

Nr 2A 2010

Nok en gang tåkelegger bedriftsledere, politikere, akademikere og journalister Hellas sitt forsøk på løse sine problemer med statsgjeld.

Les resten av artikkelen

Kapitalismen i krise

Nr 2A 2010

For første gang i kapitalismens historie er den økonomiske krisen så omfattende at den truer flere stater med konkurs.

Med en gigantisk redningspakke på 6000 milliarder kroner, har EU inntil videre hindret sammenbrudd i de svakeste økonomiene i Europa.

Denne artikkelen gir en oversikt over temaet marxisme og kriser, og drøfter den krisen vi nå er inne i.

Les resten av artikkelen

En annen kommunisme er mulig

Nr 2A 2010

Systemkriser er øyeblikk av stor fare, men også store muligheter for verdens arbeiderklasse.

Å løfte diskusjonen om et alternativ til kapitalismen i Europa, er like viktig som i de deler av verden der kapitalen utbytter folk hardere.

Les resten av artikkelen

USAs førstetjenar? Kinas dilemma i krisa

Nr 2A 2010

Finanskrisa og den globale nedturen som vart resultatet, fekk mange til å lure på om ein utfordrar kunne stige opp som erstatning for USA som dominerande i den kapitalistiske verdsøkonomien.1

Les resten av artikkelen

EUs farlige spill

Nr 2A 2010

Kanskje vil svingningene i finans- og aksjemarkedene i det siste gjøre at folk følger nøyere med på hva som skjer i Europa, noe som ville vært bra for verden.

Les resten av artikkelen

Det alle miljøforkjempere bør vite om kapitalismen

Nr 2A 2010

For den som bryr seg om jordens skjebne, har tiden kommet for å ta innover seg fakta: ikke bare den dystre realiteten når det gjelder klimaendringene, men også det presserende behovet for endring av samfunnssystemet.

Les resten av artikkelen

Om Kapitalen av Marx (bokmelding)

Nr 2A 2010

Ben Fine og Alfredo Saad-Filho: Om Kapitalen av Marx Tidsskriftet Rødt!, 2009 De aller fleste økonomier i den kapitalistiske verden er fortsatt inne i den alvorligste krisa siden 30-tallet. Den gjennomsnittlige arbeidsledigheten har vært rundt 10 %, mens ledigheten blant unge og innvandrere har vært langt større. Når samfunnsøkonomien svikter til de grader, er det […]

Les resten av artikkelen

Innhold

Nr 2A 2010

Martin Lysestøl: Kapitalismen i krise  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . side 4 Rick Wolff: Hellas og statsgjeld  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  […]

Les resten av artikkelen