Om Kapitalen av Marx (bokmelding)

Av Peder Martin Lysestøl

Nr 2A 2010

Ben Fine og Alfredo Saad-Filho:
Om Kapitalen av Marx
Tidsskriftet Rødt!, 2009

De aller fleste økonomier i den kapitalistiske verden er fortsatt inne i den alvorligste krisa siden 30-tallet. Den gjennomsnittlige arbeidsledigheten har vært rundt 10 %, mens ledigheten blant unge og innvandrere har vært langt større. Når samfunnsøkonomien svikter til de grader, er det naturlig at mange reiser spørsmål: Finnes det alternativer? Hvorfor oppstår kriser?

Mange er lei av svarene som presenteres av bankøkonomer og andre mainstreamøkonomer. De leter etter grundigere og mer kritiske analyser av det økonomiske systemet. Så går noen til Karl Marx sine analyser i Kapitalen. Men møte med dette mektige verket kan virke overveldende. Tre store bøker, til sammen nesten 2000 sider, blir for mye for den som ikke har tenkt å bli marxekspert. Da er det nå kommet et godt alternativ på norsk, boka Om Kapitalen av Marx av de to engelske professorene Ben Fine og Alfredo Saad-Filho, begge ansatt ved London Universitetet. I løpet av 200 små sider følger de Kapitalen sine hovedkapitler. I tillegg har de i de to siste kapitlene tatt inn diskusjoner om sosialisme og dagens finanskrise.

Boka er svært lojal til Marx. Målet er ikke å kritisere Marx, men på en kortfattet måte forklare hva Marx mente. Etter min mening greier de dette meget bra. Alle nøkkelbegrepene blir forklart relativt grundig. I tillegg trekker forfatterne inn flere steder hvor Marx avviker fra mainstream økonomi. Boka tar også opp noen av de viktigste stridsspørsmålene i den marxistiske politiske økonomien:

  • Hva er produktivt arbeid?
  • Er det slik at profittraten har en tendens til å synke under kapitalismen?
  • Hva er årsaker til økonomiske kriser?

Behandlingen av spørsmål som disse er udogmatisk og klar. De som skulle være uenig med forfatterne eller lete etter alternative studier, blir bakerst i hvert kapitel anbefalt alternativ lesing.

Boka gjør det overkommelig for de fleste å sette seg inn i hva Karl Marx mente. Jeg anbefaler derfor boka på det varmeste.

At boka skal være kort, blir også ei pedagogisk tvangstrøye. Forfatterne har i liten grad prøvd å knytte teorien til dagens økonomiske virkelighet. Noen av kapitlene kunne trolig vært lettere å forstå om det i større grad var knyttet til aktuelle eksempler. Dette kan det bøtes på om flere leser sammen og hjelper hverandre med det vanskeligste stoffet. Boka egner seg utmerket som grunnbok til studiesirkler.

Tidsskriftet Rødt! og oversetterne Harald og Anne Minken bør ha all ære for at denne lille og viktige boka nå er blitt tilgjengelig på norsk.

Peder Martin Lysestøl