Arkiv for Rasisme

Klasse og rasisme

Nr 2 2023

Når antirasismen sakte men sikkert blir politisk allemannseie, trenger vi flere debatter på venstresida om hvordan man skal forstå rasisme og diskriminering i sammenheng med sosial og økonomisk ulikhet. Hvilke krav kan man forene, hvilke kan ikke forenes, og hvem skal man lytte til? Ewa Sapieżyńskas personlige fortelling i boka, Jeg er ikke polakken din, […]

Les resten av artikkelen

Angela Davis og den globale rasismen

Nr 1 2023

Som et globalt fenomen kan ikke rasisme skilles fra andre globale undertrykkende strukturer, som klasse, kjønn og kapitalismen. Da Angela Davis nylig foreleste i Oslo pekte hun betimelig på problemer knyttet til “racial capitalism”. Samtidig kunne de kapitalismekritiske perspektivene vært enda mer gjennomgripende i hennes forelesning, skriver Toufoul Abou-Hodeib. Toufoul Abou-Hodeib er historiker ved Institutt […]

Les resten av artikkelen

Det er personlig – om rasisme og ytringsfrihet

Bokomtaler Nr 2 2022

Det er personlig – om rasisme og ytringsfrihet Lisa Esohel Knudsen 2022. Res Publica. 195 sider. Sofia Rana er leder i Rødts antirasistiske og minoritetspolitiske utvalg og bystyrerepresentant i Oslo. Drapet på George Floyd våren 2020 utløste en bølge av demonstrasjoner over store deler av verden, inkludert her hjemme. Endelig fikk også vi den store […]

Les resten av artikkelen

Rasisme, reindrift og ren energi

Nr 3 2022

Vindkraftindustri utgjør en trussel for videreføring av samisk reindrift. Venstresiden bør bygge allianser basert på solidaritet og kamp mot grønn kolonialisme. Av: Henrikke Ellingsen, masterstudent i miljøgeografi ved UiO og med i fylkesstyret til Rødt Oslo – og Susanne Normann, stipendiat ved Senter for Utvikling og Miljø (SUM). Foto: Red Hat Factory Våren 2020 åpnet […]

Les resten av artikkelen

Antiborgere

Bokomtaler Nr 2 2018

Frode Ulvund: Nasjonens antiborgere. Forestillinger om religiøse minoriteter som samfunnsfiender i Norge, ca. 1814 – 1964. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2017, 228 s. Frode Ulvund er professor i historie ved ­Universitetet i Bergen. Han har blant annet arbeidet med jødisk historie og med kriminalitetshistorie med vekt på disiplinering og sosial kontroll. I denne boka tar […]

Les resten av artikkelen

Islamofobi og kampen mot rasisme

Nr 2 2015

Da de såkalte fremmedarbeiderne kom til Norge på 1960- og 70-tallet, var det fra land som Tyrkia og Pakistan. Mange av dem var muslimer, men det utløste ikke en stor samfunnsdebatt om religion. Det var deres arbeidsvilkår, boforhold og språkopplæring som ble diskutert.2 Etter hvert som deres familier fulgte etter og ble en del av […]

Les resten av artikkelen

Rasismen – En løgn som dreper (omtale)

Bokomtaler Nr 4a 2013

Morten Falck: Rasismen – En løgn som dreper Rødt! Forlag, 2013 Dette er ei lita bok på femti sider som bygger på foredrag Morten Falck har holdt for ungdom ved en del anledninger. Det er et nyttig og oppklarende skrift, ikke bare for ungdom. Det er et oppgjør med begrepet rasisme og den tenkningen som […]

Les resten av artikkelen

Utrydd hver eneste jævel (omtale)

Bokomtaler Nr 3 2012

Sven Lindqvist: Utrydd hver eneste jævel Oktober, 1993 I Joseph Conrads roman, Mørkets hjerte, reiser Charles Marlow på en elvebåt inn i Belgisk Kongo for å eskortere enn mann ved navn Kurtz – en ustyrlig elfenbensjeger – tilbake til sivilisasjonen. Kurtz utøver et terrorvelde over lokalbefolkninga, som ser på ham som en gud. Om dette […]

Les resten av artikkelen

Menneskegrupper og raser

Nr 2a 2012

Denne artikkelen er basert på to artikler som forfatteren har skrevet i nettbaserte leksikonet, Store Norske Leksikon: «Mennesket – forskjeller mellom menneskegrupper » og «Rasisme».

Nettversjonen finnes på http://snl.no/rasisme. Der finner du ordforklaringer og lenker som er kursivert i denne artikkelen.

Les resten av artikkelen

Rasisme i Norge – i dag

Nr 2a 2012

I dagens Norge handler rasisme først og fremst om religionen din, språket ditt, opprinnelseslandet ditt og kulturen din.

Rasisme er ikke bare et personlig problem, men et samfunnsproblem.

Les resten av artikkelen

Rulletrapper og tredemøller: Derfor ender farga i USA sist

Nr 2 2012

Einslege farga kvinner har ein utruleg situasjon: Dei har bare ein penny for kvar dollar farga menn har, og bare ein brøkdel av ein penny samanlikna med einslege kvite kvinner. Det viser at rase trumfar kjønn.

Les resten av artikkelen

Dødelig asylpolitikk

Nr 1 2007

Når verdens rikeste land bidrar til å sønderbombe og rasere et av verdens fattigste land, er det vanskelig å argumentere mot at man har et moralsk ansvar for menneskene som flykter fra krigen.

Les resten av artikkelen

Staten – den største rasisten

Nr 2 2001

Stig Berntsen er ansatt på Oslo AKPs kontor For kommunister har den antirasistiske kampen en særstilling. Grunnen er enkel. Rasismen setter arbeidsfolk opp mot arbeidsfolk og tjener som lynavleder for dem som sitter med makta. Kampen for sosialisme og kommunisme vil aldri kunne vinnes så lenge rasistiske ideer og holdninger vinner oppslutning i befolkninga. Det […]

Les resten av artikkelen

Rasisme, reindrift og ren energi

Nr 3 2000

Henrikke Ellingsen. Masterstudent i miljøgeografi ved UiO og med i fylkesstyret til Rødt Oslo. Susanne Normann. Stipendiat ved Senter for Utvikling og Miljø (SUM). Vindkraftindustri utgjør en trussel for videreføring av samisk reindrift. Venstresiden bør bygge allianser basert på solidaritet og kamp mot grønn kolonialisme Våren 2020 åpnet bevegelsen Black Lives Matter (BLM) et handlingsrom […]

Les resten av artikkelen

Hvorfor rasisme?

Nr 3 1995

Det kapitalistiske systemet er grunnleggende imperialistisk og rasistisk. Det interessante for kapitalistene er ikke hvilken farge folk har, men om man kan tjene penger på dem. Ideen om raser og at enkelte raser er underlegne folkeslag har gjennom historia blitt brukt for å rettferdiggjøre undertrykking og plyndring av folk. Dette har vært viktig for Norge […]

Les resten av artikkelen

Innhold 1994 nr 2

Nr 2 1994

Erik Ness: Ikke mobb kameraten min! (leder) Hans Olav Brendberg: «Annleislandet» – og det nasjonale spørsmålet Gerda Christensson: Om manns-lem-tillegg og behovet for varmestuer Paul Bouffartigue: En kritikk av tesen om to-tredels-samfunnet Per-Gunnar Skotåm: Et forsvar for Siemens og Statoil? William Hinton: Gjensyn med Maos landbrukspolitikk Magnhild Folkvord: Sekstimarsdagen: Vil mannfolk ha den? Bjørn Andersen: […]

Les resten av artikkelen

Leder Ikke mobb kameraten min!

Ukategorisert

«Skal vi ikke banke opp nazisvina? Åssen skal vi ellers få stoppa dem?» – en aktuell problemstilling ikke bare om hvordan føre den antirasistiske kampen, men også om metoder i kampen mot EU, misseshow og puppebarer. AKP (m-l) hadde den maoistiske masselinja som sitt grunnleggende syn på folk da partiet ble stiftet i 1973 – […]

Les resten av artikkelen

Europa for Kari og Fatima?

Nr 1–2

Artikkelen bygger på en innledning fra AKPs sommerleir 1993. Går det an i dagens verden å være både internasjonalist og nasjonalist? Bruke både nisselue og palestinasjal? Er det noe positivt å forsvare i den europeiske tradisjonen? I den norske? Sannelig, jeg lever i mørke tider Et troskyldig ord er dumt. En glattpanne tyder på ufølsomhet. […]

Les resten av artikkelen