Arkiv for 1995-03

Ingen kategorier

Innhold 1995 nr 3

1995-03

Morten Falck: Rasismen, Valen og Marx Marte Ryste: Hvorfor rasisme? Pål Steigan: Plan for hvem? Arnljot Ask: Tredje verden – kapitalismens bane eller redning Olav Randen: Døyr nasjonane? Jan R. Steinholt: Våre felles utfordringer Paul Brosché: Ballongteorien

Les resten av artikkelen

Rasismen, Valen og Marx

1995-03

Denne høsten stilte klart rasistiske og nynazistiske organisasjoner til valg i Norge, samme år som vi feirer 50-års jubileet for frigjøring fra Hitler-Tyskland og slutten på 2. verdenskrig. Rasismen er altså ikke en tilfeldig foreteelse som dukker opp uten sammenheng med samfunnet rundt, og som forsvinner «av seg selv» etter å være slått. Sven Lindqvist […]

Les resten av artikkelen

Hvorfor rasisme?

1995-03

Det kapitalistiske systemet er grunnleggende imperialistisk og rasistisk. Det interessante for kapitalistene er ikke hvilken farge folk har, men om man kan tjene penger på dem. Ideen om raser og at enkelte raser er underlegne folkeslag har gjennom historia blitt brukt for å rettferdiggjøre undertrykking og plyndring av folk. Dette har vært viktig for Norge […]

Les resten av artikkelen

Plan for hvem?

1995-03

I stedet for å forkaste sosialismens muligheter på grunnlag av gårsdagens sosialistiske løsninger, burde vi drøfte hva slags sosialistiske svar det må gis på grunnlag av dagens kapitalistiske kriser, sier Pål Steigan som følger Tore Sivertsen innlegg i Klassekampen i sommer. Tore Sivertsen reist en meget viktig debatt, nemlig debatten om hvilke lærdommer vi skal […]

Les resten av artikkelen

Tredje verden – kapitalismens bane eller redning?

1995-03

Globaliseringa fører ikke til at verden nå blir likere, mer homogen og en utjevning mellom nord og sør. Vi ser, tvertimot, en skarpere polarisering. Etablerte teorier om den tredje verdens rolle på verdensarenaen settes nå under press, både fra venstre og høyre. Den tradisjonelle, underbetalte råvareleverandørrollen byttes tilsynelatende ut med avansert ferdigproduksjon i flere tredjeverdenland. […]

Les resten av artikkelen

Døyr nasjonane?

1995-03

«Verdi er ei. Det veit me. Men det er ikkje hyggjeleg å tenkja seg henne som ein einsarta masse, ho må bestå av cellor, einingar. Og då er nasjonalstaten, som Malraux hevdar, den naturlege einingi. Det er ikkje småstatane, men dei store maktblokkene som er ein fåre for verdsfreden.» (Olav H Hauge 1972) Ein nasjon […]

Les resten av artikkelen

Våre felles utfordringer

1995-03

– Sovjets fall har lagt grunnlaget for en revitalisering av den internasjonale kommunistiske bevegelsen, når vi overvinner virkningene av den første likvidatoriske bølgen som slo inn flere steder på tampen av 1980-tallet, skriver Arnljot Ask i Røde Fane nr 2, 1995. Etter mitt syn har han helt rett. Men en logisk bestanddel av dette bør […]

Les resten av artikkelen

Ballongteorien

1995-03

Oversatt av Johan Petter Andresen Det nye i Sweezy/Magdoffs analyser i tidskriftet Monthly Review er måten de viser hvordan stagnasjonen i verdensøkonomien slår inn i 1973, og hvordan dette fører til en omfattende aktivitet i verdipapirhandelen. De tilbakevendende valutakrisene er således et uttrykk for at veksten i vareøkonomien er betydelig lavere enn under gullåra 1948-73. […]

Les resten av artikkelen

Innhold 1995 Nr 3

1995-03

Morten Falck: Rasismen, Valen og Marx Marte Ryste: Hvorfor rasisme? Pål Steigan: Plan for hvem?  Arnljot Ask: Tredje verden – kapitalismens bane eller redning Olav Randen: Døyr nasjonane? Jan R. Steinholt: Våre felles utfordringer Paul Brosché: Ballongteorien Redaksjon for dette nummeret: Erik Ness (redaktør) Tor Otto Tollefsen, Eva-Lill BekkevadMagnus Bernhardsen, Kjersti Røhme, Taran Sæther, Birger […]

Les resten av artikkelen