Arkiv for 1994-02

Ingen kategorier

Jøtul og verdensøkonomien

1994-02

Profittratens tendens til å falle er blitt oversatt til norsk. Oversetteren Johan Petter Andresen oppfordrer andre til å lese boka gjennom å gi tre grunner til at han sjøl har arbeida med den. I En gang, på andre halvdel av 1970-tallet, satt Lars i kantina og leste interessert i Aftenpostens næringslivsdel. Jeg skotta bort på […]

Les resten av artikkelen

Teorier om imperialisme

1994-02 Bokomtaler

Lars Magnusson: Teorier om imperialism, Stockholm: 1985. 179 sider, ISBN 91-7054-481-6 Politisk kamp er også kampen om å få sette det riktige ord på en foreteelse. I politikken vil det alltid være strid om begrepene. Utvanna begrep bidrar gjerne til at analysene svekkes, i vitenskapen som i politikken. I den seinere tid i EU-kampen har […]

Les resten av artikkelen

Innhold 1994 nr 2

1994-02

Erik Ness: Ikke mobb kameraten min! (leder) Hans Olav Brendberg: «Annleislandet» – og det nasjonale spørsmålet Gerda Christensson: Om manns-lem-tillegg og behovet for varmestuer Paul Bouffartigue: En kritikk av tesen om to-tredels-samfunnet Per-Gunnar Skotåm: Et forsvar for Siemens og Statoil? William Hinton: Gjensyn med Maos landbrukspolitikk Magnhild Folkvord: Sekstimarsdagen: Vil mannfolk ha den? Bjørn Andersen: […]

Les resten av artikkelen

«Annleislandet» – og det nasjonale spørsmålet

1994-02

Det «nasjonale spørsmålet» er ikkje «Iøyst» ein gong for alle. Like lite som velferdsstaten «løyste» det «sosiale spørsmålet». Etter at nyliberalismen vann fram i Storbritannia på slutten av 1970-talet, vart han seld til folk med Falklandskrig, kronprinsbryllup og slagord om å «make Britain great again». Det verka. For sjølv om Storbritannia som stormakt er ein […]

Les resten av artikkelen

Om manns-lem-tillegg og behovet for varmestuer

1994-02

Artikkelen har tidligere vært trykket i de svenske tidsskriftene Forum nr 3, 1991 og Anarkistisk tidskrift nr 10, 1994, og er gjengitt med forfatterens tillatelse. Artikkelen er en redigert versjon av en innledning holdt for Forum på et seminar i 1991. Gerda Christensson er mangeårig medlem av den svenske Kvinnofronten, tidligere medlem av Sveriges Kommunistiska […]

Les resten av artikkelen

En kritikk av tesen om to-tredels-samfunnet

1994-02

Artikkelen sto første gang i Le Temps Modernes og er derfor en kritikk av to-tredels-teoretikerne ut fra franske forutsetninger. Artikkelen gjengis her i en betydelig forkortet utgave, som sto i Clarté nr 2, 1993. Bearbeidet og oversatt til svensk av Hans Isaksson. Oversatt fra svensk av Lars Svenson. I følge enkelte observatører utvikler vi oss […]

Les resten av artikkelen

Et forsvar for Siemens og Statoil?

1994-02

Framover mot år 2000 vil det norske forsvaret gjennomgå en radikal omlegging. Det vil bli en fleksibel del av et imperialistisk militærapparat, et forsvar for Siemens og Statoil. Som et nasjonalt forsvar mot invasjon vil det være helt uhensiktsmessig. Det norske forsvaret gjennomgår nå en radikal omlegging. Omleggingen har fire hovedårsaker: Endringene i det ytre […]

Les resten av artikkelen

Gjensyn med Maos landbrukspolitikk

1994-02

Artikkelen sto første gang i Monthly Review mars 1989 (nr 10). Forfatteren har skrevet mer om samme tema i boka The Great Reversal, MR Press 1990. Copyright 1990 William Hinton. Gjengitt med tillatelse fra Monthly Review Foundation. Oversatt av Taran Sæther og Morten Falck. Etter at «Gjensyn med Dazhai» sto trykt i Monthly Review (mars […]

Les resten av artikkelen

Sekstimarsdagen: Vil mannfolk ha den?

1994-02

Er det ein provokasjon for fleirtalet av fagorganiserte menn når kravet om sekstimarsdagen blir reist som eit kvinnekrav? «På tide med sekstimersdag» heiter artikkelen til Johan Petter Andresen (JPA) i Røde Fane nr 1, 1994. Han er sikkert ikkje usamd i at det i grunnen har vori «på tide» i lang tid. Artikkelen gir meg […]

Les resten av artikkelen

Bokmelding: Om Sovjetstatens vekst og fall

1994-02 Bokomtaler

Åsmund Egge: Fra Alexander II til Boris Jeltsin – Russlands og Sovjetunionens moderne historie Universitetsforlaget, 293 sider, 298 kr Den som har to bukser, bør selge den ene, og kjøpe denne boka isteden. For marxister var spørsmålet om «Sovjetstatens karakter» helt sentralt på 70-tallet. Debatten var intens og de ulike teoretiske posisjonene varierte fra «degenerert […]

Les resten av artikkelen