Arkiv for Krig

Mitt første møte med Gaza

2023-04

Av: Peder Martin Lysestøl, forfatter av bøkene Palestinerne – historie og frigjøringskamp og Israel bak muren av myter og propaganda. Hva er årsaken til den palestinske tragedien? Jeg tenker tilbake på mitt møte med Gaza i 1967, da jeg sjøl for første gang måtte stille meg dette spørsmålet. Etter nok en forferdelig nyhetssending fra Gaza […]

Les resten av artikkelen

To bøker om Midtøsten: Nødvendig innsikt i krigstider 

2023-04 Bokomtaler

Kjersti G. Berg: Palestina. Fakta på bakken Oslo: Universitetsforlaget, 2023, 172 sider Odd Karsten Tveit: Palestina. Israels ran, vårt svik Oslo: Kagge Forlag, 2023, 484 sider Av Tore Linné Eriksen, bokredaktør i Gnist På kort tid har vi fått et knippe Midtøsten-bøker skrevet på tilgjengelig norsk av forfattere som kjenner sitt publikum, og som derfor […]

Les resten av artikkelen

Etter Ukraina: Ny multipolar verdensorden? 

2023-03

I en artikkel i Gnist nummer 1/2023 avsluttet jeg med noen synspunkter på hvordan den kommende verdensorden kan utvikle seg etter Ukraina-krigen. Dette er en oppfølging. Av Arnljot Ask, medlem av Internasjonalt utvalg i Rødt. Som en kommentar til den gjengse påstanden om at «Ukraina-krigen representerte et historisk vendepunkt», var min påstand at denne krigen […]

Les resten av artikkelen

Gnist-samtalen: Krig, fred og militærpolitikk

2023-03

Forsvarskommisjonen la tidligere i år frem rapporten Forsvar for fred og frihet. Synne Høyforsslett Bjørbæk representerte Rødt i kommisjonen. Gnist har tatt en prat med henne for å få et nærmere innblikk i ståa i norsk militærpolitikk. Synne Høyforsslett Bjørbæk er fylkestingsrepresentant for Rødt i Nordland og tidligere bystyrerepresentant og varaordfører i Bodø. Hun representerte […]

Les resten av artikkelen

Eldbjørg Holte:  – Det blir fred i Palestina!

2011-01

– Folk vil ha fred i Palestina. På begge sider.  Kanskje det ikke vil skje så mye på kort sikt, men på lengre sikt er det nødvendig for Israel og deres mulighet til å leve i fred at palestinerne  får leve uten den undertrykkelsen vi ser i dag. Jeg drømmer om at vi kan få […]

Les resten av artikkelen

Ukraina-krigens konfliktlinjer: Kampen om tolkningsrammene

2023-03

Russlands invasjon i Ukraina vinteren 2022 ble av det store flertallet av FNs medlemmer fordømt som folkerettsstridig aggresjon. Alle partier på Stortinget tok samme standpunkt. Samtidig utløste krigen en politisk debatt om krigens nære forhistorie – og om hvilke former for støtte som burde gis til Ukrainas motstandskamp. Her opphørte enigheten, og spesielt viktig har […]

Les resten av artikkelen

Når stormaktene går til krig: Erfaringer fra Jugoslavia og Ukraina

2022-03

Når media og politikere i dag uttrykker det forferdelige i at vi nå har en «krig i Europa», unnlater de å fortelle at det bare er om lag 20 år siden den forrige brutale krigen i Europa ble avsluttet, krigen på Balkan, krigen om Jugoslavia. I løpet av en tiårsperiode ble et relativt stort land […]

Les resten av artikkelen

Verden er endret på kort tid

2022-03

Mens dette skrives, har president Putin annonsert at Russland trapper opp sin krigføring i og mot Ukraina. Det skal settes inn rundt 300 000 soldater i tillegg til de som allerede er engasjert i krigføringen hvor kombinasjonen av russiske samt styrker fra utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk utgjør i nærheten av 200 000 soldater. Krigen i […]

Les resten av artikkelen

Venstresida og Ukraina – et forsøk på forklaring 

2022-02

Det finnes to rammefortellinger om Russlands invasjon av Ukraina, enten at det er Putin-regimets autoritære karakter, eller at det er USA/NATO sine handlinger som har skylda. Artikkelforfatteren ser på disse to forklaringsmodellene, og prøver å gi mer forståelse for bakgrunnen for krigen. Hvordan bør venstresidas svar på krigen skille seg fra høyresida, selv om vi […]

Les resten av artikkelen

Kommunistiske kvinners antifascistiske kamp og offer

2022-01

Hensikten med denne artikkelen er å lyse opp i de skyggefulle krokene og børste bort støv, slik at fire kvinner som omtales i Alexander Wistings bok Forfulgt av staten, kommer frem. Disse kvinnene er: Dagfrid Evensen, Ragnhild Wiik, Asvor Ottesen og Rigmor Margrete Hansen. De har et aktivt, antifascistisk engasjement fra tidlig på 1930-tallet felles. […]

Les resten av artikkelen

Hvorfor nei til NATO?

2021-04

Sjøl om spørsmålet framstår som sjølsagt for oss som har vært medlem i Rødt i en del år, er det slett ikke sikkert at det er åpenbart for nye medlemmer at man som norsk sosialist er forventa å være imot medlemskap i NATO. Denne artikkelen er et forsøk på å forklare hvorfor vi bør være […]

Les resten av artikkelen

Krigsforberedelser og kollektive «sikkerhetspakt»

1970-03

Sovjetrevisjonismen og den amerikanske imperialismen arbeider hand i hånd og har gjort seg skyldig i så mye ondt og usselt at det revolusjonære folk verden over ikke vil la dem unnslippe sin straff. Folket i alle land reiser seg. En ny historisk periode med kamp mot den amerikanske imperialismen og Sovjetrevisjonismen er inntrådt. Mao Tsetung […]

Les resten av artikkelen

Norske våpen – på fredens vinger?

2018-04

Det militærindustrielle komplekset er et begrep vi gjerne forbinder med USA. Men hva skal vi si om to store norske konserner, som i tillegg til produksjon av våpen og ammunisjon driver annen industriell virksomhet, i hovedsak innafor teknologi – og har tette eierbånd til både den norske og finske stat?

Les resten av artikkelen

Forlaget Rødt med ny bok: Hans Husum: Skjult – ny krigsmaskin

Info

– Like nøyaktig som Dr. Hans var med skalpellen, går han no gjennom erverva kunnskap. Dissekrerar dei mange konfliktane han har redda liv i, koplar synlege og usynlege skadar til vå pen og kjemiske stoff han har sett i bruk, og synleggjer ’maskina’ som overvakar, vel mål og held konfliktar gåande. Hans tørker vekk støv […]

Les resten av artikkelen

Klokkene ringer

2017-03

Klokkene ringer med foruroligende klang. Sablene slipes. Brecht skrev dette på slutten av 20-tallet. Det har ikke mistet sin gyldighet: «Urettferdigheten går i dag trygt omkring. Undertrykkerne planlegger de neste titusen år. Volden sverger: Det som er forandrer seg aldri. Ingen stemme overdøver maktens stemme. Og på markedet sitter utbytterne: Nå først begynner vi.»

Les resten av artikkelen

Blir det en ny storkrig?

2015-03

Flere skriver nå om at faren for krig øker. Men hvilke tegn skal vi se etter for å vurdere hvor sannsynlig det er at det bryter ut en nye storkrig i verden, en krig mellom supermakter og stormakter som trappes opp til en tredje verdenskrig. Jeg skal tenke litt høyt rundt dette.

Les resten av artikkelen

Fredsnasjon eller blåblå krigsstat? – Norsk utenrikspolitikk fenger ikke velgerne.

2015-01A

Dette kunne vært ytret på et hvilket som helst strategimøte hos et norsk parti før valget i 2013. Utenrikspolitikken ble holdt utenfor valgkampen, men i det siste året har regjeringen truffet en rekke viktige avgjørelser. Er det ikke på tide med en grundig debatt om opprustning og krigspolitikk?

Les resten av artikkelen

Kampen om folkeretten (omtale)

2011-03 Bokomtaler

Kampen om folkeretten av Arne Overrein ble utgitt høsten 2005. Stadig nye internasjonale konflikter, og diskusjoner om hva som er tillatt etter folkeretten og FNs rolle, gjør at den imidlertid fortsatt er aktuell.

Boka framstår som en slags blanding mellom en fagbok og debattbok.

Overrein gir et klart forsvar for den internasjonale folkeretten, og er også preget av forfatterens USA-kritiske holdning.

Les resten av artikkelen

Teorier om imperialisme

1994-02 Bokomtaler

Lars Magnusson: Teorier om imperialism, Stockholm: 1985. 179 sider, ISBN 91-7054-481-6 Politisk kamp er også kampen om å få sette det riktige ord på en foreteelse. I politikken vil det alltid være strid om begrepene. Utvanna begrep bidrar gjerne til at analysene svekkes, i vitenskapen som i politikken. I den seinere tid i EU-kampen har […]

Les resten av artikkelen

Et forsvar for Siemens og Statoil?

1994-02

Framover mot år 2000 vil det norske forsvaret gjennomgå en radikal omlegging. Det vil bli en fleksibel del av et imperialistisk militærapparat, et forsvar for Siemens og Statoil. Som et nasjonalt forsvar mot invasjon vil det være helt uhensiktsmessig. Det norske forsvaret gjennomgår nå en radikal omlegging. Omleggingen har fire hovedårsaker: Endringene i det ytre […]

Les resten av artikkelen

Neste side »