Forlaget Rødt med ny bok: Hans Husum: Skjult – ny krigsmaskin

Av Forlaget Rødt

Info

– Like nøyaktig som Dr. Hans var med skalpellen, går han no gjennom erverva kunnskap.
Dissekrerar dei mange konfliktane han har redda liv i, koplar synlege og usynlege skadar til vå
pen og kjemiske stoff han har sett i bruk, og synleggjer ’maskina’ som overvakar, vel mål og
held konfliktar gåande. Hans tørker vekk støv og syner fram mosaikken.
Det gjer oss høve til å lytte, forske og tenkje vidare, og gjere det Skjulte meir synleg.

Arne Strand forskningsleiar, Chr. Michelsens Institutt

Veil. pris: 340kr.
I forlagets nettbutikk kan du lese mer om den, og der koster den bare 260kr.
http://marxisme.no/forlaget/