Arkiv for Tore Linné Eriksen

Hvor kom Marcus Thranes ideer fra?

2023-02 Bokomtaler

Harald Berntsen: Marcus Thrane – en foranskutt sosialdemokrat. Et portrett i politisk idéhistorie.  Rånåsfoss: Svein Sandnes Bokforlag  2021, 384 sider Av Tore Linné Eriksen, redaksjonsmedlem i Gnist, historiker og tidligere professor i utviklingsstudier ved OsloMet   Det er et stort hull i historien om den tidlige arbeiderbevegelsens historie her til lands at ingen har gitt […]

Les resten av artikkelen

Historie, ikke regnskap

2022-03 Bokomtaler

Historie, ikke regnskap Camilla Houeland jobber ved Fafo og forsker på oljearbeidere, fagforeninger og grønn omstilling i Norge og Nigeria. Tore Linné Eriksen: En kort introduksjon til den nye imperialismen 1870–1920 Cappelen Damm Akademisk, 2022 Det er bare å ta av seg hatten for Tore Linné Eriksen – igjen. Denne gangen for boka En kort […]

Les resten av artikkelen

Imperialisme i praksis – og i analyse

2022-03

Imperialisme i praksis – og i analyse I denne samtalen har vi forsøkt å løfte fram noen av bokas hovedpunkter. En omtale av boka står i bokseksjonen bakerst i dette nummeret av tidsskriftet. Av Erik Ness, redaksjonsmedlem i Gnist. Tore Linné Eriksen er redaksjonsmedlem i Gnist, historiker og tidligere professor i utviklingsstudier ved OsloMet. Som […]

Les resten av artikkelen

Historieboka om Afrika

2020-02 Bokomtaler

Tore Linné Eriksen: Afrika. Fra de første menneskene til i dag Cappelen Damm, 2020, s. 392 Jeg har blitt oppfordret til å omtale Tore Linné Eriksens (TLE) sin bok Afrika. Fra de første menneskene til i dag. Kanskje fordi jeg har et nært forhold til Afrika, har jobbet for og med mange fagforbund særlig i […]

Les resten av artikkelen

Samir Amins siste ord

2020-04 Bokomtaler

Av Tore Linné Eriksen er bokredaktør i Gnist for utenlandske bøker og professor emeritus i utviklingsstudier. Samir Amin: The long revolution of the Global South. Toward a new anti-imperialist international. New York: Monthly Review Press, 2019, 480 s. Samir Amin: Only people make their own history. Writings on capitalism, imperialism, and revolution. New York: Monthly […]

Les resten av artikkelen

Klimarettferdighet og myten om grønn kapitalisme

2019-04 Bokomtaler

Naomi Klein: On fire. The burning case for a new green deal London: Allen Lane 2019, 309 s. Martin Empson (red.): System change, not climate change. A revolutionary response to environmental crisis London: Bookmarks, 2019, 184 s.

Les resten av artikkelen

Kina i kappløpet om Afrika

2019-04

Økonomisk oppsving etter århundreskiftet og skjerpet kamp om Afrikas ressurser har fått mange til å snakke om et «nytt kappløp om Afrika», med referanse til det imperialistiske kappløpet og den påfølgende koloniseringa mot slutten av 1800-tallet. Også den gang var det et spørsmål om råstoffer, markeder for produkter som den hjemlige arbeiderklassen ikke hadde råd […]

Les resten av artikkelen

SAMIR AMIN OG «DEN REELT EKSISTERENDE KAPITALISMEN»

2018-03

«Å bare forfølge den enerådende tanken om kontinuerlig kapitalakkumulering – en prosess som konvensjonelle øko- nomer kaller «markedets ekspansjon», og til og med «vekst og utvikling» – er ikke lenger akseptabelt. Den «kreative ødeleggelsen» som Joseph Schumpe- ter omtalte for et århundre siden, har i dag blitt til rein ødeleggelse av hele samfunn i den […]

Les resten av artikkelen

Bokhjørnet

2018-04 Bokomtaler

Strålende om kapitalismens historie Henry Heller: A marxist history of capitalism London: Routledge, 2018, 148 s. Henry Heller er en usedvanlig produktiv historiker som har gitt ut rekke grunnleggende studier om den franske revolusjonen, kapitalismens framvekst og materialistiske tilnærminger til fortida. Det er betegnende for hans bredde at han også har gitt ut en samlet […]

Les resten av artikkelen

Bokomtaler: Historie, marxisme og den lesende arbeiders spørsmål

2019-03 Bokomtaler

Richard J. Evans: Eric Hobsbawm: A life in history London: Little Brown, 2019, 800 s. Av Tore Linné Eriksen, professor em. ved OsloMet – Storbyuniversitet, faglitterær forfatter, bokredaktør i Gnist, anmelder i Klassekampen og medlem av Rødt. Det er ikke mange akademikere eller enkeltpersoner på venstresida som er så interessante at de fortjener en massiv […]

Les resten av artikkelen

Leder: Demokratisk sosialisme eller sosialdemokrati?

2018-03

Det er mange grunner til at Rødts prinsipprogram og dagsaktuelle politikk nå blir diskutert, også langt utenfor partiets egne rekker. Utgangspunktet er naturlig nok den store framgangen på meningsmålinger, økt medlemstall og Bjørnar Moxnes’ bruk av Stortingets talerstol til å løfte fram kamp mot Acer, velferdsprofitt og Norge som en del av USAs atomvåpenstrategi. Et […]

Les resten av artikkelen

Bokhjørnet: Fornye eller forvrenge Marx?

2018-02 Bokomtaler

Ronaldo Munck Marx 2020. After the crisis London: Zed Books, 2016, 240 s. Vi som har levd en stund, ser alltid med forventning til nye bøker av Ronaldo Munck, en argentinsk-født sosiolog som for det meste har hatt sitt tilholdssted i Irland. Gjennom mange tiår, og 30 bøker, har han levert viktige bidrag til studier […]

Les resten av artikkelen

En gave til delegatene på LO-kongressen!

2018-02 Bokomtaler

Ilan Pappe Ti myter om Israel Oslo, Solum, 2018, 171 s. Oversatt av Jarle Petterson og etterord av Jørgen Jensehaugen. Først en honnør til det lille Solum forlag, som rett som det er oversetter viktige bøker som de store forlagene ikke bryr seg om. Nå er de akkurat ute med Ti myter om Israel, skrevet […]

Les resten av artikkelen

Hvorfor lese Samir Amin? Et biografisk og bibliografisk riss

Utdrag fra bøker

Samir Amin er mange ting i ett: en økonom som mange mener ville ha fått en nobelpris om han ikke var marxist, en utviklingsteoretiker som har vært på å danne en særegen skoleretning, en samfunnsanalytiker som bokstavelig talt ikke kjenner noen grenser i tid og rom, en globalhistoriker som avslører eurosentrisk ideologi, en fornyer av […]

Les resten av artikkelen

Historiefaglig om Sovjetunionen

2018-01 Bokomtaler

Ronald Gregor Suny Red flag unfurled. History, historians and the Russian revolution London: Verso Books, 2017, 321 s. Der China Mièville formidler forskning og samtidsskildringer i en form som egner seg for et stor leserkrets (se omtale av China Miévilles bok October: The story of the Russian revolution. Nett-redaktørens anmerkning), er Red flag unfurled en helt […]

Les resten av artikkelen

Den store fortellinga om 1917-revolusjonen

2018-01 Bokomtaler

China Mièville October: The story of the Russian revolution London: Verso Books, 2017, 384 s. (Paperback i april 2018) Trolig var det ingen andre bøker om 1917 som har vakt like stor interesse som China Mièvilles drivende framstilling av revolusjonsåret. Det var da også høyst fortjent. Han har bakgrunn som skjønnlitterær forfatter, bl.a. med bestselgere […]

Les resten av artikkelen

Solid årbok om sosialistisk tenkning

2018-01 Bokomtaler

Leo Panitch og Greg Akbo (red.): Rethinking democracy. Socialist Register 2018. New York: Monthly Review Press/London: Merlin Press, 2017, 321 s. Socialist Register er en årlig begivenhet, som uavbrutt er utgitt i mer enn 50 år, og som hadde Ralph Miliband som første redaktør. Hele tida har årboka levert spenstige analyser, som oftest presentert av […]

Les resten av artikkelen

Vitenskap, natur og marxisme

2018-01 Bokomtaler

Ian Angus A redder shade of green. Intersections of science & socialism. New York: Monthly Review Press, 2017, 203 s. Ian Angus har gjennom en lang rekke bøker, artikler, foredrag og intervjuer tatt på seg oppgaven å forene naturvitenskap og marxisme. Nytteverdien av hans nyeste bok vil da også for fleste lesere av Gnist ligge […]

Les resten av artikkelen

Quislings ran

2017-04 Bokomtaler

Bodil Stenseth. Quislings ran. Historien om Villa Grande. Oslo: Press, 2017, 370 s.. Historikeren Bodil Stenseth har levert et viktig bidrag til norsk historie. Hun har tidligere knyttet den lille og store verden mesterlig sammen i bøker både om Wergelandsveien og Jacob Aallsgate 13, og tar denne gang for seg en av de mest symboltunge […]

Les resten av artikkelen

Hvor blei det av fagforeningene?

2017-04 Bokomtaler

Sian Lazar (red.). Where are the unions? Workers and social movements in Latin America, The Middle East and Europe. London: Zed Books, 2017, 283 s. Det er en utbredt øvelse i mye av litteraturen om sosiale bevegelser og kampen mot nyliberalistisk globalisering å skrive tradisjonelle fagforeninger ut av historien. I stedet er det kraftige, men […]

Les resten av artikkelen

Neste side »