Arkiv for 2019-04

Ingen kategorier

Klimarettferdighet og myten om grønn kapitalisme

2019-04 Bokomtaler

Naomi Klein: On fire. The burning case for a new green deal London: Allen Lane 2019, 309 s. Martin Empson (red.): System change, not climate change. A revolutionary response to environmental crisis London: Bookmarks, 2019, 184 s.

Les resten av artikkelen

Håndbok for forsvarlig arbeidstid

2019 2019-04 Bokomtaler

Ebba Wergeland: Med fare for liv og helse. Uforsvarlige arbeidstider og hvordan vi avskaffer dem Manifest, 2019, 136 s.

Les resten av artikkelen

Stein på stein

2019-04 Bokomtaler

Ingjald Gaare: Stein på stein. Murerliv Forlaget Rødt, 2019, 216 s.

Les resten av artikkelen

The New Faces of Fascism: Populism and the Far Right

2019-04 Bokomtaler

Enzo Traverso: The New Faces of Fascism: Populism and the Far Right London: Verso 2019, s. 208

Les resten av artikkelen

Hva er penger?

2019-04 Bokomtaler

Roman Linneberg Eliassen: Hva er penger? Oslo: Universitetsforlaget 2019, s. 160

Les resten av artikkelen

Systemfeil

2019-04 Bokomtaler

Edwart Snowden: Systemfeil Norsk av Aschehoug, 2019, s. 354 Oversatt av Lene Stokseth

Les resten av artikkelen

Marxist literary criticism today

2019-04 Bokomtaler

Barbara Foley: Marxist literary criticism today London: Pluto Press, 2019, 288 s.

Les resten av artikkelen

«Det var ikke voldtekt.» Ti menn forsvarer seg i retten

2019-04 Bokomtaler

Heidi Helene Sveen: «Det var ikke voldtekt.» Ti menn forsvarer seg i retten Spartacus, 2019, 269 s.

Les resten av artikkelen

Det er nok nå. Hvordan nyliberalismen ødelegger mennesker og natur

2019-04 Bokomtaler

Linn Stalsberg: Det er nok nå. Hvordan nyliberalismen ødelegger mennesker og natur Manifest, 2019, 192 s.

Les resten av artikkelen

Markedsfundamentalismen. De rikes revolusjon

2019-04 Bokomtaler

Trond Hofvind, Arne Klyve, Jon Severud: Markedsfundamentalismen De rikes revolusjon Kapabel forlag AS, 2019, 235 s.

Les resten av artikkelen

Hun, han og kvinnekampen

2019-04 Bokomtaler

Kjersti Ericsson: Hun, han og kvinnekampen Forlaget Oktober, 2019, 232 s.

Les resten av artikkelen

Marx som en radikal liberaler

2019-04 Bokomtaler

Christoffer Conrad Eriksen (red.) Den unge Marx – rett, samfunn og vitenskapsteori Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2019, 316 s.

Les resten av artikkelen

Gramsci på norsk

2019-04 Bokomtaler

Antonio Gramsci: Utvalgte tekster 1916–1926 Cappelen Damm, Oslo 2019, 120 s. Oversatt til norsk: Geir Lima

Les resten av artikkelen

En Marx til å forstå

2019-04 Bokomtaler

Michael Heinrich: Karl Marx and the birth of modern society. The life of Marx and the development of his work. Volume 1: 1818–1841 New York: Monthly Review Press, 2019, 464 s.

Les resten av artikkelen

Debatt: Michael Roberts svarerLeiv Olsen

2019-04

I kjølvannet av min nylige polemikk mot ideene Nobelprisvinner Joseph Stiglitz presenterte i en ny bok, har en leser beskyldt meg for «dogmatisk tompreik».1 Dette innebærer, antar jeg, at han anser at argumentene mine ikke støttes av bevis eller logikk. Vel, la meg forsvare meg selv. Leiv Olsens innlegg finner du her: https://marxisme.no/debatt-spar-oss-for-dogmatisk-tompreik/)

Les resten av artikkelen

Repressiv toleranse i vår tid

2019-04

Innenfor et rammeverk av Herbert Marcuses begrep om «repressiv toleranse», diskuteres konsekvensene av inkludering av tankegods fra ytterste og nest-ytterste høyre i lys av nyere forskning.

Les resten av artikkelen

Hellas hva nå?

2019-04

Kreditorene og finansmarkedet som senka levestandarden til den jevne greker brutalt og førte landet inn i en humanitær krise, friskmelder nå landet. Sjøl om en tredel av grekerne fortsatt har dårligere levekår enn i 2010, og landet må sies å ha blitt en halvkoloni under EU-kreditorene.

Les resten av artikkelen

Henrik Wergeland og den utopiske sosialismen

2019-04

Henrik Wergeland (1808–1845) var sin tids mest fremtredende norske kulturpersonlighet. Hans engasjement i kultur, politikk og samfunnsliv savner sidestykke. Hans forfatterskap spenner fra det erotiske til ideer om skapelsen, fra demokratisk og nasjonal politikk til opplysning av de brede lag av folket. I tillegg var han en foregangsmann i organisering av bygdefolket. I denne artikkelen […]

Les resten av artikkelen

Vindkraft – natur, folk og EØS

2019-04

Vindkraftutbygging har blitt en omfattende industri i Norge den siste tiden. Hvilke konsekvenser vil dette ha for mennesker, dyreliv, natur, klima og miljø? Kapitalistene ser en mulighet til å tjene lette penger og samtidig sørge for økt vekst og forbruk. Er det dette den vanlige nordmann ønsker, og hva vil Norge få ut av å […]

Les resten av artikkelen

Neste side »