Arkiv for Nr 4 2019

Ingen kategorier

Gnist-samtalen med Brigt Kristensen: Hva betydde maoisme i Norge?

Nr 4 2019

1. Det er opplagt at maoisme i Kina før og etter revolusjonen i 1949, maoisme i Norge på 70-tallet og maoisme praktisert av frigjøringsbevegelser og «maoistiske» partier ikke er det samme. – Kan du prøve deg på en overordna definisjon? Desse tre fellesdraga var nok kjenneteikn ved den globale maoismen: Synet på den kinesiske revolusjonen […]

Les resten av artikkelen

Kina og Japan – kald politikk og varm økonomi

Nr 4 2019

Om du tar et kurs i internasjonale relasjoner, er noe av det første du lærer, teorien om gjensidig avhengighet. Kort fortalt går den ut på at jo mer to land oppretter et økonomisk avhengighetsforhold med hverandre, jo mindre er sjansene for at konflikt oppstår mellom dem. Tanken er at politiske, for ikke å snakke om […]

Les resten av artikkelen

Den kinesiske revolusjonen og USAs radikale

Nr 4 2019

Det er viktig å understreke at det ikke var den kinesiske revolusjonens feil, eller Kulturrevolusjonens eller Maos teorier som førte til at den nye kommunistiske bevegelsen i USA kollapset. Nei, det var våre egne feil, og vi står med oppgaven som handler om å formidle lærdommene, både fra suksesser og feilgrep til den nye generasjonen […]

Les resten av artikkelen

Inn i tidsmaskinen – Synet på Kina i Norge på 1970-tallet

Nr 4 2019

I dag er det svært kontroversielt å nevne noe positivt om Kina da Mao var leder. Dette var veldig annerledes for noen tiår tilbake.

Les resten av artikkelen

Hvorfor blei det revolusjon i Kina?

Nr 4 2019

For å forstå den kinesiske revolusjonen er det nødvendig å forstå bakgrunnen for den: Hva slags land var Kina i tida fram mot borgerkrigen og revolusjonen, økonomisk og sosialt? Hvorfor fikk kommunistene så stor oppslutning i det kinesiske folket i løpet av borgerkrigen i Kina? Og hvorfor greide de å bekjempe den langt mer ressurssterke […]

Les resten av artikkelen

Innhold nr 4 2019

Innholdsliste Nr 4 2019

Leder … 4 Plukk … 6 Jens Stoltenberg om fred og demokratiske verdier – og Nato … 8 Gnist-samtalen med Brigt Kristensen: Hva betydde maoisme i Norge? … 10 Tema: Kina Ole Marcus Mærøe: Hvorfor ble det revolusjon i Kina? … 22 Ole Marcus Mærøe: Den kinesiske revolusjonen … 26 Per Medby: Inn i tidsmaskinen […]

Les resten av artikkelen