Arkiv for 2018-01

Ingen kategorier

Revolusjonens A – Å: Sosial reproduksjon

2018-01

Sosial reproduksjon er alt som må til for at arbeideren skal kunne gå på jobb dag etter dag, for at nye generasjoner med arbeidere skal vokse opp, og for at gamle og syke arbeidere blir tatt vare på. Sosial reproduksjonsteori forklarer sammenhengen mellom undertrykking og den kapitalistiske økonomien.

Les resten av artikkelen

Historiefaglig om Sovjetunionen

2018-01 Bokomtaler

Ronald Gregor Suny Red flag unfurled. History, historians and the Russian revolution London: Verso Books, 2017, 321 s. Der China Mièville formidler forskning og samtidsskildringer i en form som egner seg for et stor leserkrets (se omtale av China Miévilles bok October: The story of the Russian revolution. Nett-redaktørens anmerkning), er Red flag unfurled en helt […]

Les resten av artikkelen

Den store fortellinga om 1917-revolusjonen

2018-01 Bokomtaler

China Mièville October: The story of the Russian revolution London: Verso Books, 2017, 384 s. (Paperback i april 2018) Trolig var det ingen andre bøker om 1917 som har vakt like stor interesse som China Mièvilles drivende framstilling av revolusjonsåret. Det var da også høyst fortjent. Han har bakgrunn som skjønnlitterær forfatter, bl.a. med bestselgere […]

Les resten av artikkelen

Solid årbok om sosialistisk tenkning

2018-01 Bokomtaler

Leo Panitch og Greg Akbo (red.): Rethinking democracy. Socialist Register 2018. New York: Monthly Review Press/London: Merlin Press, 2017, 321 s. Socialist Register er en årlig begivenhet, som uavbrutt er utgitt i mer enn 50 år, og som hadde Ralph Miliband som første redaktør. Hele tida har årboka levert spenstige analyser, som oftest presentert av […]

Les resten av artikkelen

Vitenskap, natur og marxisme

2018-01 Bokomtaler

Ian Angus A redder shade of green. Intersections of science & socialism. New York: Monthly Review Press, 2017, 203 s. Ian Angus har gjennom en lang rekke bøker, artikler, foredrag og intervjuer tatt på seg oppgaven å forene naturvitenskap og marxisme. Nytteverdien av hans nyeste bok vil da også for fleste lesere av Gnist ligge […]

Les resten av artikkelen

Kvinnekamp – norges­historie, ikke særhistorie

2018-01 Bokomtaler

Bodil Chr. Erichsen Norske Kvinners liv og kamp bind 1 1850–2000 Forlag: Res Republica, 2017, 343 s. Det er mange kamper, både små og store, som har ledet oss til å bli verdens mest likestilte land. Det er stemmeretten, adgang til høyere utdanning, inkludering i yrkeslivet, muligheten til å stille til verv og embeter, retten […]

Les resten av artikkelen

Dilemmaer i krig, revolusjon og kjærlighet

2018-01 Bokomtaler

Tariq Ali The dilemmas of Lenin: terrorism, war, empire, love, revolution. London, Verso, 2017, 384 sider Tariq Ali er en pakistansk-britisk politiker, forfatter og historiker. Han har vært sentral i den trotskistiske bevegelsen i Storbritannia og i tidsskriftet New Left Review, og på den britiske venstresida var han en av de få ledende skikkelsene som […]

Les resten av artikkelen

Det økologiske samfunnet: utopi eller politikk i praksis?

2018-01 Bokomtaler

Fred Magdoff, Chris Williams Creating an Ecological Society – towards a revolutionary transformation New York: Monthly Review Press, 2017, 384 s. Hva venter man seg av en bok med tittelen Creating an Ecological Society – towards a revolutionary transformation? I forordet gjør forfatterne det klart at boka er skrevet fordi vi allerede nå må å […]

Les resten av artikkelen

Forstå verden for å forandre den

2018-01 Bokomtaler

Harald Minken Hjelp til å forstå Kaptialen bok 2 Forlaget Rødt, 84 s. I fjor var det 150 år siden Karl Marx’ hovedverk, Kapitalen, ble gitt ut. Sammen med 100-årsjubileet for den russiske revolusjonen, fikk marxister en anledning til å revurdere både teoretiske og praktiske begivenheter fra fortiden, og kanskje også til å stille seg […]

Les resten av artikkelen

Så sterkt de mislikte oss, og hvor sinte vi gjorde dem

2018-01 Bokomtaler

Zeshan Shakar Tante Ulrikkes vei Gyldendals forlag, Oslo 430 s. Zeshan Shakars roman Tante Ulrikkes vei gir et innblikk i livet til to unge gutter, Mo og Jamal, som vokser opp på Stovner, en drabantby på Oslos østkant. Rammefortellingen er et forskningsarbeid som tar sikte på å kartlegge leveforholdene for ungdom i Groruddalen. Informantene skal […]

Les resten av artikkelen

Washingtons krig mot Syria

2018-01 Bokomtaler

Stephen Gowans: Washington’s long war on Syria Baraka Books, 2017, 260 s. Det har etter hvert kommet mange bøker om Syriakrigen. Stort sett utfyller disse hverandre godt, og med unntak av vinkling og fokus er det sjeldent mer enn detaljer de forskjellige forfatterne er uenige om.

Les resten av artikkelen

Forskjeller i klassen

2018-01 Bokomtaler

Redaktør Harriet Bjerrum Nielsen ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitet i Oslo, samt åtte medforfattere Forskjeller i klassen – nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen Universitetsforlaget 2014, 217 s Klasse, kjønn og etnisitet i skolen Forskjeller i klassen – nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen gir forståelse for […]

Les resten av artikkelen

Plukk

2018-01

Skjebnen til offentlig tjenestepensjon avgjøres i 2018 I 2009 klarte fagbevegelsen å forsvare deler av offentlig tjenestepensjon, men måtte godta levealdersjustering og indeksering. Nå kommer omkampen.

Les resten av artikkelen

Minnebok om Forsøksgym

2018-01 Bokomtaler

Cecilie Winger og May-Irene Aasen Da tenåringene tok makta,Trettisju års opprør i fristaten Forsøksgym Manifest, Oslo, 2018 Da jeg så at det skulle komme ei bok om Forsøksgym i Oslo (FGO), tenkte jeg at det var på tide, og at det ville være en anledning til å debattere skole og samfunn. Det har boka også […]

Les resten av artikkelen

Fra Arbeiderpartistat til multikulturalisme?

2018-01 Bokomtaler

Terje Tvedt Det internasjonale gjennombruddet. Fra «ettpartistat» til flerkulturell stat Oslo: Dreyers forlag 2017, 357 s. Terje Tvedts kritikk av det han kaller «det internasjonale gjennombruddet» i det norske samfunnet har mange interessante elementer. Men når han gir bistanden så dominerende plass, betyr det samtidig at han skyver den økonomiske imperialismen i bakgrunnen. Han interesserer […]

Les resten av artikkelen

#metoo – et vendepunkt i kvinne­kampen? Intervju med Marielle Leraand

2018-01

Redaksjonen i Gnist hadde planlagt å intervjue kvinnepolitisk leder i Rødt, Marielle Leerand, om kvinnekampen akkurat nå, ikke minst fordi Rødt i mars har en landsomfattende aksjonsdag mot seksuell trakassering. Da vi møttes, var #meetoo-kampanjen på det heiteste i media. Og så kom Giske, mfl kort tid etterpå. Mer aktuelle går det ikke an å […]

Les resten av artikkelen

Brende og Stoltenbergs helomvending

2018-01

Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) er tildelt Nobels fredspris i 2017. – Organisasjonen får prisen for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen, sa Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen. ICAN har […]

Les resten av artikkelen

Halkavarre 1972: Offiserer med soldater på kornet

2018-01

Midt i august 1972 sto et infanterikompani oppstilt på Banak-flyplassen i Lakselv i Finnmark. De drøyt 90 soldatene hadde nettopp landa med et Herkules-fly med avgang fra Gardermoen. Sju måneder tidligere hadde de møtt fram på Trandum leir for å avtjene et års førstegangstjeneste.

Les resten av artikkelen

Organisasjonsaristokratiet (eller om presset mot folkelige ledere)

2018-01

Hvorfor svikter LO i pensjonskampen? Hvorfor er LO for EØS, som raserer LOs eget fundament? Hvordan kunne antikrigspartiet SV ende opp som puddel for USA og imperialismen? Terje Tvedt viser i artikkelen: «Det humanitær-politiske kompleks og venstresidens politiske krise – tilfellet SV» hvordan framveksten av et bistandsaristokrati nært knyttet til staten har vært avgjørende for […]

Les resten av artikkelen

Dikt: Ansvar

2018-01

Det var vi lærere som lærte geologene forskjell på metamorf og sedimentær så det er vår skyld at nasjonen pumper lommebøker og barnelunger fulle av olje og at gravide ikke bør spise torsketunger lenger vi tegna celledeling på tavla og lærte legene at døden er noe gammeldags vi ikke trenger vi må ta ansvar for […]

Les resten av artikkelen

Neste side »