Arkiv for Nr 1 2018

Ingen kategorier

Intervju med Harriet Bjerrum Nielsen: Kjønn, klasse og etnisitet i skolen

Nr 1 2018

Det mangler ikke på politiske ambisjoner for den norske skolen. Den skal gjøre gangs folk av barna som kommer dit, utligne klasseforskjeller, og produsere den arbeidskraften Norge trenger. Nasjonale prøver, PISA og andre målinger påstår å kunne si noe om kvaliteten i skolen. Men hvordan står det til i klasserommet, hvis vi går bak statistikken, […]

Les resten av artikkelen

Deltid – ubehagelige spørsmål og urovekkende svar?

Nr 1 2018

Deltid som ikke er påtvunget, oppfattes av både politikere, partene i arbeidslivet og forskere som et problem. Deltidsarbeid er en trussel både mot velferdsstaten, som trenger arbeidskraften, og mot likestillingsprosjektet, ved å undergrave kvinners økonomiske uavhengighet. Når mange kvinner i Norge i dag allikevel velger å jobbe deltid, blir spørsmålet hva grunnene til dette kan […]

Les resten av artikkelen

Hvis IKT ikke fantes i skolen

Nr 1 2018

Etter over ti år med digital kompetanse som en grunnleggende ferdighet i skolen er den digitale praksisen i norske skoler svært varierende. Mens kompetansen er høy hos mange, har noen så svake digitale ferdigheter at de sliter med å mestre sin digitale hverdag. Noe av årsaken til dette skillet synes å være lav digital kompetanse […]

Les resten av artikkelen

Testregimene i skolen: Kvalitet eller bare et helvete?

Nr 1 2018

Elever testes og måles, rangeres og klassifiseres. Systemene er ofte utarbeidet av statistikere og resultatene serveres som den ultimate sannheten om skolen. Den som hever stemmen mot tester, blir sagt å være mot resultater og ikke minst mot kunnskap om hva som skjer i skolen. Hvordan ble det sånn?

Les resten av artikkelen

Skoledebatt for 100 år siden

Nr 1 2018

Debatten om hvordan skolen skal være er ikke ny. Her er et lite utdrag fra debatten om et av de store temaene for 100 år siden: retten til fysisk avstraffelse. Fernanda Nissen var kvinnesaksforkjemper, sosialist og medlem i Arbeiderpartiet. Hun er kanskje mest kjent for sin rolle under fyrstikkarbeiderstreiken i 1889, men var også valgt […]

Les resten av artikkelen

Flytt skolen ut av skolen!

Nr 1 2018

Hvorfor skal barn og ungdom være stengt inne i egne barne- og ungdomsbygninger i 13 år? Studiet av naturen skjer best i naturen, forståelse av samfunnet får vi ved å delta i det, arbeid læres sammen med de arbeidende. Det finnes mange eksempler på at skolen flytter ut av skolebygget, og at det er bra […]

Les resten av artikkelen

Hva med skolen?

Nr 1 2018

Skolen er et evig tema i norsk politisk debatt. Et grunnlag for personlig irritasjon er hvor ofte denne debatten foregår på tv og radio uten lærere tilstede. I disse debattene slår ofte de borgerlige partiene fast at skolen nå er på rett vei. Det har grundige tester vist, og dessuten tilbringer elevene mer tid på […]

Les resten av artikkelen

Innhold 1 2018

Innholdsliste Nr 1 2018 Siste nummer

Leder: Hva med skolen? Av Stian Bragtvedt Plukk Samtalen: Kjønn, klasse og etnisitet i skolen Guro Sibeko: Dikt: Ansvar Jorunn Gulbrandsen: Flytt skolen ut av skolen! Stian Bragtvedt: Skoledebatt for 100 år siden Jorunn Folkvord:Testregimene i skolen: Kvalitet eller bare et helvete? Magnus Henrik Sandberg: Hvis IKT ikke fantes i skolen Cathrine Egeland:Deltid – ubehagelige […]

Les resten av artikkelen

« Forrige side