Arkiv for Kjersti Ericsson

50 år med kunnskap, diskusjon og kamp

2022-04 Innholdsliste

Dette tidsskriftet fyller 50 år i år! Og som partiet det høyrer til så har det utvikla seg, fornya seg og forynga seg. Dette jubileumsnummeret er ikkje eit historisk verk som gir ein rettferdig representasjon av 50 år med tekst og skribentar. Nummerredaksjonen har vald ut tema og artiklar som framleis er aktuelle i dag. […]

Les resten av artikkelen

Clara Zetkin – et liv i kamp. En sentral figur i den tyske revolusjonære bevegelsen

2021-01

Clara Zetkin (1857–1933) var en av pionerene i den revolusjonære kvinnebevegelsen. Hun var også en sentral figur på venstresida i det tyske sosialdemokratiske partiet (SPD). Av utdanning var hun lærerinne. Fra 1878 til 1890 levde hun i eksil, først i Sveits og deretter i Paris, på grunn av Bismarcks anti-sosialist-lover, som forbød sosialdemokratiske og sosialistiske […]

Les resten av artikkelen

Hun, han og kvinnekampen

2019-04 Bokomtaler

Kjersti Ericsson: Hun, han og kvinnekampen Forlaget Oktober, 2019, 232 s.

Les resten av artikkelen

Samtalen: Feministisk praksis

2019-03

Målet med feminisme er å bryte ned og endre patriarkalske strukturar i samfunnet. Som feministar jobbar ein blant anna mot skeivfordeling av husarbeid, og løn, mot diskriminering og trakassering. Men desse strukturane opphøyrer ikkje på dørstokken til partimøtet eller når ein reiser på sommarleir i ungdomspartiet. Det krevst arbeid for å endre strukturar i ei […]

Les resten av artikkelen

Feministisk praksis

2019-03

Målet med feminisme er å bryte ned og endre patriarkalske strukturar i samfunnet. Som feministar jobbar ein blant anna mot skeivfordeling av husarbeid, og løn, mot diskriminering og trakassering. Men desse strukturane opphøyrer ikkje på dørstokken til partimøtet eller når ein reiser på sommarleir i ungdomspartiet. Det krevst arbeid for å endre strukturar i ei […]

Les resten av artikkelen

To spisser i arbeiderklassen (– hvordan tenkte vi på 1980-tallet?)

2017-02

Et av de viktigste spørsmålene å stille for revolusjonære er dette: Hvilke sosiale krefter kan gjennomføre en samfunnsomveltning, og stå i spissen for framtidsrettede kamper i dag? For å kunne svare på det, er det både nødvendig med en analyse av det eksisterende samfunnets vesentlige trekk, pluss konkret kunnskap om det sosiale landskapet slik det […]

Les resten av artikkelen

Marxisme og feminisme

2016-01

På 1970- og 80-tallet var mange kvinneforkjempere, både aktivister og teoretikere, inspirert av marxismen. Forholdet mellom marxisme og feminisme var på ingen måte friksjonsfritt, men det var aktivt og levende. Fra 1990-tallet og utover vokste avstanden mellom akademiske feminister og kvinnebevegelsen. Samtidig mistet marxismen betydning som inspirasjonskilde, og postmodernistiske perspektiver overtok. Men den grunnleggende debatten […]

Les resten av artikkelen

Retten til å være menneske

2015-01

Da Kjersti Ericsson ble 70 år i fjor, ble hun spurt om bursdagsønske, og svarte: Et seminar om sekstimersdagen! Det arrangerte tidsskriftet i samarbeid med Aksjonskomiteen for sekstimersdagen. Fullt hus på Litteraturhuset. Dette er innledninga hun holdt.

Les resten av artikkelen

Et hjertes beliggenhet

2014-01 Bokomtaler

Kjersti Ericsson: Et hjertes beliggenhet Oslo: Oktober, 2013, 228 s. Et hjertes beliggenhet kan være kvintessensen av mange fortellinger og spenningsfelt i Kjersti Ericssons nyeste roman. Tittelen kan henspille på hjertets fysiske plassering i kroppen, på hvordan kjærligheten treffer, hvem den treffer. Eller den kan hentyde at hovedpersonen i romanen, Marianne, har et politisk farga […]

Les resten av artikkelen

«Kvinnesakskvinne!»

2014-01

Kvinnekampen er noe av det Kjersti Ericsson er mest stolt av. Men skulle det blitt en Søstre, Kamerater! 2.0, måtte noen andre skrevet den.

Jenny Dahl Bakken har intervjuet Ericsson som akkurat er fylt 70 år.

Les resten av artikkelen

Vi bygger utopien på det vi gjør nå!

2006-01

La meg begynne i utopien. Og dette er en utopi som faktisk eksisterer, riktignok som ei lita øy under stadig beleiring fra nedskjæringskåte myndigheter.

Les resten av artikkelen

De to modellene

2006-02

Jeg vil sette to modeller eller reindyrka bilder av kampen for sosialismen opp mot hverandre. Det ene bildet representerer den klassiske, sosialistiske modellen. Det kan kanskje liknes med en mektig, enhetlig bølge som ruller fram og river med seg alt (A). Det andre bildet handler mer om mangfold og motsetninger. Her er det ikke én bølge, men mange strømmer som får den kapitalistiske skuta til å forlise (B).

Les resten av artikkelen

Drømmen og kompasset (dikt)

2005-04

Til deg som har mistet troen på sosialismen

Les resten av artikkelen

Schwestern, Genossinnen!

2005-01

Søstre, kamerater! kom første gang ut i 1987, og er altså skrevet for snart 20 år siden. Mye har skjedd i verden i disse årene, ikke minst ideologisk: Vi har opplevd Sovjetsamveldets sammenbrudd, som utropes til sosialismens endelige nederlag. USA har inntatt posisjonen som eneste supermakt. Mens anti-imperialistiske frigjøringsbevegelser på 1960- og 70-tallet ofte var marxistisk inspirert, spiller nå religiøse strømninger en betydelig rolle i motstandskampen. 

Les resten av artikkelen

Vårlig immigrant (dikt)

2007-01

Fra diktsamlinga Å passe et fuglebrett, 1990 Den kom over grensa i natt med sangen som bagasje. Lov og takk for svarttrostens vinger. Den hadde aldri sluppet gjennom passkontrollen køla svart som den er.

Les resten av artikkelen

Mary Wollstonecrafts dilemma – vilkår og strategi for kvinnekampen

2007-01

Kvinner har valget mellom å kreve fullt samfunnsborgerskap på bekostning av å bli menn, eller snarere halvgode etterlikninger av menn, eller å kreve anerkjennelse og støtte som kvinner, på bekostning av å ikke bli anerkjent som fulle samfunnsborgere. Dette er Mary Wollstonecrafts dilemma.

Les resten av artikkelen

Lesbiske kvinner – særegen undertrykking – særegne styrker

2000-02

Artikkelen er et utdrag fra kapitlet Sjablongkvinnen i Søstre, kamerater!, nyutgitt av Røde Fane høsten 1999 (marxisme.no/forlaget) Det hender ikke så reint sjelden at motstandere av en eller annen kvinnesak bruker som argument at forkjemperne for saka er lesbiske. Et kjent eksempel er Høyrerepresentanten Anders Melteigs innlegg i Oslo bystyre i 1982, da forslagene fra […]

Les resten av artikkelen

Frigjøring og gjenskaping av undertrykking

2000-01

En litt forkortet utgave av artikkelen som i utgangspunktet var en tale på Kvinnefrontens siste landsmøte, sto opprinnelig i Kvinnejournalen nr 3, 1999, og trykkes med tillatelse fra forfatter og tidsskrift. Kjersti Ericsson er professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo. Hun har skrevet en rekke diktsamlinger og mange fagbøker om psykiatriske institusjoner, ungdommers problemer, […]

Les resten av artikkelen

Leder: Søstre, Kamerater!

1999-05

I det siste har det virket som om Røde Fane stadig vekk utgir mer enn selve tidsskriftet Røde Fane, som om vi gir ut tidsskriftet nærmest innimellom bøker og ekstranummer. Høydepunktet så langt var vel da vi utga Det kommunistiske manifest i fjor til 150-årsjubileet. For noen var kanskje ekstranummeret med artikkelen til Søren Beicker […]

Les resten av artikkelen

Feministisk sosialisme?

1998-03

Det som følger, er et kort utdrag fra Kjersti Ericssons hefte som var et ekstranummer. Se her: http://www.akp.no/rfane/1998/nr3-98.html I 1990 kom det ut ei bok som heter «I pose og sekk. Framtidsbilder.» Boka var redigert av to kvinneforsker, Beatrice Halsaa og Else Viestad, og utgitt på det vesle kvinneforlaget Emilia i samarbeid med Prosjekt Alternativ […]

Les resten av artikkelen

Neste side »