Arkiv for 2009

2009-01
2009-02
2009-02A
2009-03
2009-04

69erne – leder

2009-04

For 40 år siden, i februar 1969, marsjerte Sosialistisk Ungdomsforbund (SUF) ut av Sosialistisk Folkepartis landsmøte, mens de sang Internasjonalen. Høsten 1969 fikk SF 3,5 % av stemmene ved stortingsvalget, men ingen representanter. Splittelsen mellom revolusjon og reformisme førte til AKP(ml), RV, Rødt og Rød Ungdom. Klassekampen, avisa med den revolusjonære formålsparagrafen, er ett resultat […]

Les resten av artikkelen

Befolkningspolitikk – eit globalt perspektiv

2009-04

Det at verdas folketal nærmar seg eit stabilt nivå, er eit av dei store framstega i vår tid. 2 barn per par bør bli ei global rettesnor.

Men denne målsetjinga når berre fram om kunnskapar om historie og respekt for andre levemåtar og kulturar ligg i botnen.

Den moralistiske kritikken av at folk i den tredje verda får så mange barn, står i vegen for ein fornuftig befolkningspolitikk.

Les resten av artikkelen

Matkrisa i historisk perspektiv

2009-04

Matkrisa er ei forstørring av ei langvarig krise i den samfunnsmessige reproduksjonen. Den skriv seg frå kolonialismen som vart utløyst av den nyliberale utviklinga i kapitalismen.

Les resten av artikkelen

Landgrabbing – kappløpet etter land

2009-04

Kampen om jordbruksland blir tøffere og tøffere med befolkningsvekst, matvarekrise og økende etterspørsel etter kjøtt.

Rike land kjøper opp jord i fattige land, mens fattige land sjølv har lokale forsyningsutfordringer og må motta mathjelp.

Les resten av artikkelen

Nå tar de uførepensjonistene

2009-04

Det aller viktigste er å slå tilbake forslaget om å gå fra uførepensjon til uførestønad, fra pensjonist til lønnstaker.

Det er ikke mulig å videreføre de gode uførepensjonene i det offentlige og heller ikke de gode ytelsesbaserte ordninger i privat næringsliv med et slikt prinsipp.

Les resten av artikkelen

Mytene om privat helsetjeneste i fattige land

2009-04

Oxfam ga i februar i år ut rappporten «Blind Optimism – Challenging the myths about private health care in poor countries».

Rapporten fra Oxfam International viser at det synes umulig å gi vesentlig flere mennesker tilgang til universelle helsetjenester ved å satse på at private skal stå for helsetjenestene.

Rødt! trykker her rapportens sammendrag.

Les resten av artikkelen

Hvorfor har vi skole?

2009-04

Skole og utdanning er stadig framme i media. Kvalitetsdiskusjonen har pågått i årevis.

Denne høsten har skolens manglende evne til å skape sosial utjevning skapt bølger. Så kom diskusjonen om gettoskoler med forslag om bussing av barn bort fra sin egen skole. På tide å stoppe opp å tenke. Hvorfor har vi egentlig skole?

I denne artikkelen vil jeg forsøke å analysere skolens funksjoner i samfunnet.

Les resten av artikkelen

En reise til Nepal, 2009

2009-04

I sommer reiste 15 revolusjonære ungdommer fra Norge og Sverige til Nepal, opptatt av solidaritet og støtte til det nepalske folket.

Denne artikkelen som er skrevet etter at de kom tilbake, forteller litt om Nepals nyere historie, mye om den politiske situasjonen nå og litt om oppgavene for solidaritetsarbeidet for Nepal videre.

Les resten av artikkelen

De palestinske teppemakerne

2009-04

Hesten klarer ikke lengre vekta av den lille jenta, og hun har nå gått i flere timer ved siden av den sammen med faren sin. Hun er sliten og lei av å gå så langt, men biter det i seg. Hun skal jo ikke være borte så lenge uansett. Bare til alt har roet seg såpass at de kan vende tilbake til landsbyen sin, og leve i fred og fordragelighet som de gjorde før.

Les resten av artikkelen

Kvotebløffen som hindrer nødvendige endringer (nettbonus)

2009-04

«Hvis (København)avtalen blir for svak, eller hvis forpliktelsene ikke blir respektert, er det ikke to og en halv eller tre grader vi vil få, det er fem eller seks – det er den kursen vi er inne på nå.» Dette sa professor Corinne Le Quere, da hun offentliggjorde en forskningsrapport i tidsskriftet Nature Geoscience 17. november 2009. Rapporten er utarbeidet av det internasjonale forskningsnettverket Global Carbon Project.

Les resten av artikkelen

Mot terrorismen

2009-04

Diskusjonen om terrorismen var heftig på den revolusjonære venstresida fra 1968 og litt ut på 70-tallet.

Palestina og Irland er nøkkelord hvis man skal skjønne terrorismen på 1970-tallet.

Les resten av artikkelen

Gotfred Appel og snylterstaten

2009-04

Sentralt i denne danske terroristgruppen, Blekingebanden, sitt teoretiske grunnlag står teorien om snylterstaten.

Denne teorien ble utviklet av dansken Gotfred Appel (1924–92).

Les resten av artikkelen

All makt til 17-åringene!

2009-04

«I enhver revolusjon verden har sett, har det vært flest 17-åringer.»

Dette fikk jeg høre fra Elling Batman Zedong, vanligvis kjent som rapper i Gatas Parlament, denne gangen innleder på studiesirkel om marxistisk filosofi i Rød Ungdom.

Ikke veit jeg om det finnes statistikk for å bekrefte eller avkrefte dette, men tanken har uansett hengt fast i meg siden.

Les resten av artikkelen

Konsumenten (dikt)

2009-04

var på IKEA i dag kjøpte alt eg ikkje vil ha i morgon var på søpla i dag kasta alt eg ville ha i går Einar Sagen

Les resten av artikkelen

Marx eller Keynes? (debatt)

2009-04

Torkil Lauesen hevder i artikkelen «Den nasjonale frigjøringskampens problemer» i Rødt! nr 3/2009 at keynesianisme hjalp Vesten ut av 1930-tallets krise.

Det er jeg ikke enig i.

Les resten av artikkelen

Kommunalt eierskap bare mulig uten EØS-avtalen (debatt)

2009-04

Rynning Hanssen berører ikke EU og EØS-avtalen i sin artikkel om vann i Rødt! nr. 3 2009. Men det er nettopp det faktum at vi har EØS-avtalen, som gjør, ikke bare Vannbevegelsen, men fire partier og 49 ideelle organisasjoner skeptisk til kommunalt eierskap og konkurranseutsetting av vann og avløp.

Les resten av artikkelen

Sjølvforsvar (novelle)

2009-04

Sikre seg. Tenkte mannen. Han kikka ut gjennom vindaugsruta i forretninga si. Han hadde gått til og frå. Kikka ut i mørket. Halve kvelden. Såg stadig ikkje noko. Det var ikkje mykje trafikk i denne sidegata.

Les resten av artikkelen

Øyne i Gaza (bokomtale)

2009-04

Mads Gilbert og Erik Fosse: Øyne i Gaza Gyldendal, 2009   Etter å ha lest boka, lest om ufattelige tragedier for enkeltpersoner og familier, redselen og smerten som palestinerne i Gaza opplever, påkjenningen for ambulanse- og sykehuspersonalet, alle ødeleggelsene, sitter en igjen med en følelse av raseri, fortvilelse og håpløshet. Og – hvordan kan noen […]

Les resten av artikkelen

CO2-kvota (dikt)

2009-04

gule tenner svarte strender rensa møkk på grøn børs ulven står i døra Einar Sagen  

Les resten av artikkelen

Til siste dråpe – om oljens politiske økonomi (bokomtale)

2009-04

Helge Ryggvik: Til siste dråpe – om oljens politiske økonomi Aschehoug, 2009   Helge Ryggvik har skrevet god bok om norsk olje. Den er velbalansert. Og jeg har lært atskillig om norsk oljeproduksjon. Jeg vil kalle den for tverrvitenskapelig. For det meste handler den om Statoil og norsk olje, som behandles historisk, juridisk og økonomisk. […]

Les resten av artikkelen

Neste side »