Arkiv for leder

Leder: Boligpolitikk kan ikke være et personlig ansvar

2021-03

Det største dogmet i norsk boligpolitikk er at bolig er et personlig ansvar. Dette standpunktet er gjentatt av skiftende regjeringer siden 80-tallet, rødgrønn så vel som mørkeblå. Dette dogmet står i veien for en reelt ny boligpolitikk. Etter høstens valg er det nemlig det vi trenger. En radikalt ny boligpolitikk som anser gode hjem som […]

Les resten av artikkelen

Leder: Brudd i stoffskiftet mellom menneske og natur

2020-03

I følge den marxistiske sosiologen John Bellamy Foster, har den kapitalistiske produksjonsmåtens fremvekst og påfølgende globale dominans innebåret et storstilt stoffskiftebrudd i relasjonen mellom menneskeheten og resten av naturen. Våre måter å organisere våre samfunn på har blitt inkompatible med planetens begrensede ressursgrunnlag. Stoffskiftebrudd-teorien forklares i «Revolusjonens A til Å» i dette nummeret. Av nummerredaksjonen […]

Les resten av artikkelen

Leder: Klassekamp i pandemiens tid

2020-02

Foto: TedEdward Quinn l  unsplash Av Peder Ressem Østring, studerer samfunnsgeografi ved UiO, sitter i Bydelsutvalget for Rødt i Frogner og er redaksjonsmedlem i Gnist. Med utbruddet av det nye koronaviruset gikk verden inn i en unntakstilstand man ikke hadde sett maken til siden krigen. Vi vet at konsekvensene for liv og helse er alvorlige […]

Les resten av artikkelen

Leder: Opprørsk

2019-02A

Ingrid Baltzersen, redaktør Foto: Brage Aronsen   Rødt har hatt landsmøte og vedtatt at partiet er for det klasselause samfunnet. Det er naturlig for eit revolusjonært, sosialistisk parti. Marx var også for det klasselause samfunnet og kalte det kommunisme. Sånn sett er alt ved det gamle. Marx kan me ikkje gjera noko med og landsmøtet […]

Les resten av artikkelen

Leder: NAV stenger ute dei som trenger hjelp

2019-01

Dei siste åra har NAV prøvd meir og meir å halda «brukarane», altså dei som trenger og har rett på tenester, på ein armlengdes avstand. Ein skal helst ikkje ha eit direktenummer eller e-post til ein saksbehandlar, alt skal gå gjennom det felles nummeret. Og kontora skal ikkje ha ope for anna enn avtalar som […]

Les resten av artikkelen

Leder: Kina – vanskelig å komme utenom

2019-04

Når dette skrives, er det konfrontasjon mellom politi og demonstranter i Hong Kong. Det går «en kule varmt», bokstavelig talt.

Les resten av artikkelen

Leder: Forsvar?

2019-02A

Russland har nettopp gjennomført en historisk omfattende militærøvelse utenfor den norske kysten, tett inntil norsk sone. Det utløste mye debatt. Mange bekymringer om eskaleringen av spenningen mellom de store maktene. Regjeringa beroliger. Forsvarssjef Bruun-Hanssen er imidlertid ikke så beroliget, og han er langt tydeligere enn regjeringa. Han sier i Klassekampen den 19. august: Russland ruster […]

Les resten av artikkelen

Leder: Navnebytter er et varsel

2019-02

Rødt foreslo at NSB ikke skulle få lov til å bytte navn, regjeringspartiene og MDG stemte forslaget ned. Dette var en for viktig sak i kampen for å gjøre offentlig sektor om til marked og profitt.

Les resten av artikkelen

Siste reise til Palestina?

2017-02

Knesset vedtok 6. mars ein ny lov som gjer det ulovleg å gi visum til personar som stør Boikott, Sanksjonar og De-Investering (BDS), eller er medlemmar i organisasjonar som gjer det. Denne lova gjeld også personar som ikkje vil besøka Israel, men områda som ligger under Den palestinske sølvstyremyndigheita (PA), fordi Israel kontrollerer inn- og […]

Les resten av artikkelen

Syria og venstresida

2016-04

Krigen i Syria har nå vart i over fem år. Nesten like lenge har den anti-imperialistiske venstresida diskutert hva som skjer, og hva vi skal legge vekt på. Synspunktene befinner seg grovt sett på en akse mellom ytterpunktene støtte til det folkelige opprøret eller støtte til Assads kamp mot terror. De første årene var Norge […]

Les resten av artikkelen

Det er krig det er

2016-02A

Igjen ser vi at Norge har blitt en krigsnasjon. 2. mai kunngjorde regjeringen at Norge skal sende soldater til Jordan for å lære opp syriske opprørere. Disse skal så reise inn i Syria for å kjempe mot ISIL. De 60 norske soldatene skal bidra med alt fra trening til operativ støtte til syriske grupper. Regjeringen […]

Les resten av artikkelen

Et frontfaget som rygger

2016-02

Forventningene til årets frontfag var lave. Likevel, mange ble skuffet da Felles-forbundet la vekk kravet om «brede kollektive ordninger» som LO sitt representantskap hadde gått inn for. Fellesforbundet tar på seg forhandlinger på vegne av felleskapet igjennom frontfagsmodellen. Da må vi kunne forvente at de skal lede oss framover og ikke bakover. Det er tre […]

Les resten av artikkelen

Pensjon, igjen

2016-01

Kampen om pensjon er en viktig del av kvinnekampen og vårens tariffoppgjør. Nå er det viktig å få gjennomslag for: Tariffestet pensjon inkludert forhandlinger ved endring av lokale avtaler. Kollektive ordninger der vi løftes i flokk og ingen kan stikke fra på individuelt vis. Innskudd må komme fra første krone, uansett alder, også ved korte […]

Les resten av artikkelen

Welcome!

2015-04

Det kommer mange mennesker til Norge, som flykter fra krig og terror. Hele byer jevnes med jorda. Veien nordover er lang og kald. Hva slags Norge skal de møte? Dugnads-Norge fra september, som klart og tydelig slo fast at flyktninger er velkomne? Eller Siv Jensens og Per Sandbergs Norge, hvor flyktningeregnskap, asylbranner og Hege Storhaug […]

Les resten av artikkelen

17. mai og olje

2015-03

Samfunnssystemet i Norge blir ofte kalt den «norske modellen». Harald Berntsen kaller sin artikkel i dette nummeret for Det «norske» klassekompromisset, med anførselstegn. kanskje for å illustrere at det er minst norsk og mest kapitalistisk? I hvertfall er det min mening at skal man forstå hvordan Norge i vår tid er funnet sammet, er det […]

Les resten av artikkelen

Sosial profil

2015-01A

Siv Jensen er bekymra for FrPs tilbake-gang. Nå er de nede på 10 prosent! Statsbudsjettet har en sosial profil hun er stolt av, akkurat som de lovet. Ingen bør bli overrasket at en regjering utgått fra FrP tar fra de fattige og gir til de rike. Det er når AP prøver på det samme, jeg […]

Les resten av artikkelen

En viktig seier (leder)

2013-04A

Mandag den 25. november sendte Støttekomiteen for hjelpepleier Stig Berntsen ut følgende pressemelding: «Stig Berntsen har fått tilbake jobben Oslo kommune og hjelpepleier Stig Berntsen har i dag inngått rettsforlik. Stig Berntsen får tilbake stillinga som hjelpepleier ved Lindeberg omsorgssenter. Støttekomiteen konstaterer at arbeidsgiver Oslo kommune endelig har bøyd av etter å ha stengt Berntsen […]

Les resten av artikkelen

Abortkamp på nytt (leder)

2014-01

Hadde noen for et år siden sagt at vi ville få en ny diskusjon om fri abort, hadde jeg ristet på hodet. Til tross for at jeg var på Kvinnekonferansen 2012 og hørte Ellen Aanesens advarsler. Da Judith Mirkinson skrev i Rødt! nr 2 ifjor, tenkte vi: Det er USA det! I dette nummeret skriver […]

Les resten av artikkelen

Hvem gliser mest? (leder)

2013-04

Valget er over og det ble blåblått. Altså fortsatt blått. LO-lederen behøver nå ikke være redd for å måtte kritisere Stoltenberg for å ta vekk arveavgifta eller redd for at AP vil «myke opp» Arbeidsmiljøloven. Eller kritisere AP og SV for å delta i flere av USAs kriger. Kommentatorene diskuterer hvem som fikk mest i […]

Les resten av artikkelen

To amerikanske helter (leder)

2013-03

Bradley Manning ble dømt for lekkasjene til Wikileaks. En merkelig historie siden det han lekket, er brudd på demokratiske spilleregler og dokumentasjon på USAs drap på åpen gate, blant annet av en Reuterjournalist. Edward Snowden oppholder seg nå, paradoksalt nok i Russland, som i likhet med USA heller ikke er så nøye med å respektere […]

Les resten av artikkelen

Neste side »