Welcome!

Av Stian Bragtvedt

2015-04

Det kommer mange mennesker til Norge, som flykter fra krig og terror. Hele byer jevnes med jorda.

Veien nordover er lang og kald.

Hva slags Norge skal de møte? Dugnads-Norge fra september, som klart og tydelig slo fast at flyktninger er velkomne? Eller Siv Jensens og Per Sandbergs Norge, hvor flyktningeregnskap, asylbranner og Hege Storhaug setter dagsorden?

Skal førstnevnte bli en realitet, er venstresida nødt til å komme på offensiven i debatten om flukt og flyktninger.

Det handler om hva slags rolle Norge spiller i verden. Og hva slags rolle Norge kan spille i framtida:

  • Alliert med USA-imperialismen i dag,
  • Eller fyrtårn for solidaritet i framtida.

Ennå er ingenting for sent.

Stian Bragtvedt