Arkiv for 2015-04

Ingen kategorier

Fortid, notid og framtid for Palestina

2015-04 Bokomtaler

Ilan Pappé, Noam Chomsky og Frank Barat: On Palestine Penguin Books, 2015, 224 s. Palestinaaktivisten Frank Barat tok initiativ til å laga ein oppfølgjar til dialogboka Gaza in Crisis frå 2010. Den boka tok for seg Operation Cast Lead, Israel sitt angrep på Gaza vinteren 2008–2009. Den nye boka ser på fortida, notida og framtida […]

Les resten av artikkelen

Flyktig fred i Baskerland

2015-04 Bokomtaler

Teresa Whitfield: Endgame for ETA – Elusive peace in The Basque Country Hurs & Company, London, 2014. 402 s. 19. februar 2013 kunne VG under over-skriften «Etterlyst terrorist bodde i Oslo» fortelle at en av verdens mest ettersøkte menn, ETA-lederen Jose Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea alias Josu Ternera, i lengre tid hadde oppholdt seg i Oslo. […]

Les resten av artikkelen

Den store boka om Palestina

2015-04 Bokomtaler

Odd Karsten Tveit: De skyldige. Israel og Palestina – krigen, menneskene og spillet Kagge, 2015, 1103 s. Det spørst sjølvsagt korleis ein reknar på det, men det er neppe noka overdriving å seia at krigen i Palestina har vara i snart sytti år og to fredsprisar. No har den mest velkjende Midtausten-korrespondenten, Odd Karsten Tveit, […]

Les resten av artikkelen

Danske radikale hakkespettbøker

2015-04 Bokomtaler

Michael Hunnicke Jensen: Brug sproget politisk Per Clausen: Rosa Luxembourg Marta Harnecker: 7 ideer til kampen Solidaritet, 2015. 51, 96 og 69 sider   I Disney-universet vender Ole, Dole og Doffen Duck seg til Hakkespettboka når de skal finne svar på det de lurer på. I den fiktive boka forbeholdt speiderbevegelsen finner de all kunnskap […]

Les resten av artikkelen

Demokrati og revolusjonsfrykt

2015-04 Bokomtaler

Arild Holt-Jensen og Ståle Dyrvik: Likeverd Res Publica, 2015, 292 s. Grunnlovsjubileet i 2014 var en markering for Grunnloven som et samlende symbol for frihet, selvstendighet og demokrati. Dette, mener Arild Holt-Jensen og Ståle Dyrvik som har redigert antologien Likeverd, er bare én side av den norske politiske modellen. Demokrati forutsetter også et reelt likeverd. […]

Les resten av artikkelen

Aktivisten og debattanten

2015-04 Bokomtaler

Brigt Kristensen: Motmakt – tilsvar i ti år Forenkla forlag, Bodø, 2015, 116 s. Brigt Kristensen har vært en sentral skikkelse i den revolusjonære bevegelsen i mange år. Han har sittet flere perioder i bystyret i Bodø, i siste periode som en av tre Rødt-representanter. Han fylte 70 i år og nå stilte han ikke […]

Les resten av artikkelen

Asbjørn Sunde – storsabotøren Osvald

2015-04 Bokomtaler

Morten Conradi og Alf Skjeseth: Osvald – storsabotøren Asbjørn Sunde Spartacus Forlag, 2015, 356 s. Å lese Morten Conradi og Alf Skjeseth bok om Osvald, Asbjørn Sunde, er å lese et stykke spennende krigshistorie fra motstandskampen i Norge under annen verdenskrig. Men mer enn det. For bak navnet Osvald og Osvaldgruppa skjuler det seg en […]

Les resten av artikkelen

Hva kan gjøres med ulikhetene?

2015-04 Bokomtaler

Anthony Atkinson: Ulikhet. Hva kan gjøres? Cappelen Damm, 2015, 437 sider Anthony «Tony» Atkinson er professor i samfunnsøkonomi ved universitet i Oxford, og har i hele sin over 40 år lange karriere vært en toneangivende forsker innen økonomisk ulikhet og fattigdom. Han omtales ofte som ulikhetsforskningens gudfar, og har bidratt med mange sentrale innsikter om […]

Les resten av artikkelen

Er kravet om sekstimersdagen en nedvurdering av arbeidet?

2015-04

I flere nummer av tidsskriftet har vi hatt innlegg om sekstimersdagen, for og imot. Her svarer Johan Petter Andresen på en artikkel av Olav Randen i nr 1/2015. (red.)

Les resten av artikkelen

Rød strategi i Bodø

2015-04

Rødt Bodø fikk 10,4 % av stemmene ved siste valg, gikk opp fra tre til fire representanter i bystyret, og er dermed det tredje største partiet i Bodø. Vi har intervjuet Synne Høyforsslett Bjørbæk som nå er varaordfører i Bodø.

Les resten av artikkelen

Røkke hadde fått alle oljepenga

2015-04

Hva om olje- og gassressursene som ble funnet fra slutten av 60-tallet og til nå, hadde blitt funnet i dag? Finnes det noen tvil om at med dagens regime i regjeringskontorene, og da tar jeg gjerne med forrige regjering, ville alt mer eller mindre blitt gitt til Røkke, Fredriksen, Hagen og utenlandske selskaper?

Les resten av artikkelen

Elin Jørgensen – varaordfører fra Rødt i Tromsø

2015-04

Rødt! snakket med Jørgensen den dagen hun tiltrådde som varaordfører. Hun mener at grunnen til at de har gjort det så bra i Tromsø, er at de har jobba gjevnt og trutt, i mange år.

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene!

2015-04

Rødt! har hatt flere gode artikler om TISA-avtalen, og formatet for denne spalta brytes litt denne gang for å løfte fram enkeltpublikasjoner om samme tema. De viser samtidig til organisasjoner og tankesmier om følger TISA nøye, og som ikke har sagt sitt siste ord i denne debatten. For øvrig er www.tisa.no (som drives av Attac) […]

Les resten av artikkelen

Kampen for sekstimersdagen

2015-04 Bokomtaler

Johan Petter Andresen: Kampen for sekstimersdagen – Et forsøk på marxistisk analyse Forlaget Rødt!, 2015, 142 s. Kan kjøpes her. Forfatteren går inn i oppgaven med kropp og sjel. Det ideologiske ståstedet forblir ikke uavklart. Forsøket som annonseres er heller stringent marxistisk. Analysen og referanserammene er visjonære innenfor en stram, antagonistisk klasseanalyse. Pamfletten tidvis også […]

Les resten av artikkelen

Sosialdemokratiet og arbeiderklassens integrasjon i det borgerlige samfunnet – del 2

2015-04

Hvordan skal vi forstå sosialdemokratiets seier? Hvorfor ble arbeiderbevegelsen organisert for kamp om forbedring av livsbetingelser innenfor kapitalismen og ikke organisert for å bryte med kapitalismen og etablere et sosialistisk samfunn? Hvordan ble arbeiderklassen integrert i det borgerlige samfunn?

Les resten av artikkelen

Sosiale bevegelser og marxisme – praxis for en annen verden

2015-04 Bokomtaler

Laurence Cox og Alf Gunvald Nilsen: We Make Our Own History. Marxism and Social Movements in the Twilight of Neoliberalism Pluto Press, 2014, 272 s. Mennesker skaper sin egen historie, men de skaper den ikke akkurat som de selv vil; de skaper den ikke under omstendigheter de har valgt, men under omstendigheter, som allerede eksisterer, […]

Les resten av artikkelen

Kapitalisme og sosialisme

2015-04

Diskusjonen Oscar Dybedahl har startet omkring sosialisme og kapitalisme i tidsskriftet Rødt!, er interessant og fortjener en oppfølging. Siden den tok utgangpunkt i min pamflett, Sosialisme på norsk (Forlaget Rødt! 2014), la meg innledningsvis påpeke at det helt åpenbart er begrenset hva man kan si om sosialisme og alternativer til kapitalisme på 80 boksider. Herunder […]

Les resten av artikkelen

Årbøker er den beste julegave

2015-04 Bokomtaler

Morten Harper (red.) Sammenbrudd for Schengen? Oslo: Nei til EU, 2015, 160 s. Bortsatt fra i fjor, da Dag Seierstads flotte jubileumsbok blei prioritert, har Nei til EU årvisst utgitt ei årbok. I år er hovedtemaet flyktningpolitikk, grensekontroll, Schengenmedlemskap, Dublinavtalen og rettsikkerhet. Norge kan nå snart se tilbake på 15 år som assistert Schengen-medlem, og […]

Les resten av artikkelen

Sosialdemokratiet og arbeiderklassens integrasjon i det borgerlige samfunnet – del 1

2015-04

«Proletarer i alle land, foren dere!» Slik lød parolen fra Marx og Engels i Det kommunistisk manifest i 1948. En internasjonal klasseorganisering var veien fram for et brudd med kapitalismen og bygging av sosialismen. Som vi vet, gikk klassekampens veier i en annen retning. Dette er del 1 av en lengre artikkel i tidsskriftet.

Les resten av artikkelen

Corbyn – triumf og utfordringer

2015-04

Som ellers i livet – forvent det uventede også i politikken. Jeremy Corbyns overraskende og knusende seier i kampen om ledervervet i Labour Party var mer enn man kunne drømme om for bare få måneder siden.

Les resten av artikkelen

Neste side »