Mist ikke lenkene!

Av Tore Linné Eriksen

Nr 4 2015

Rødt! har hatt flere gode artikler om TISA-avtalen, og formatet for denne spalta brytes litt denne gang for å løfte fram enkeltpublikasjoner om samme tema. De viser samtidig til organisasjoner og tankesmier om følger TISA nøye, og som ikke har sagt sitt siste ord i denne debatten. For øvrig er www.tisa.no (som drives av Attac) og Handelskampanjen (www.handelskampanjen.no) utmerkete steder for nyheter og lenker til andre rapporter. Det samme er nettverket Our World is not for Sale (www.ourworldisnotforsale.org), som følger aktivt opp og gjengir bl.a. TISA-lekkasjer fra Wikileaks.

Morten Harper (red.): I tjeneste for samfunn eller fellesskap? TISA-avtalen og hva den betyr for skole, velferd og andre offentlige tjenester. Oslo: Nei til EU, 2015, 48 s. (Vett nr. 3/2015)

http://neitileu.no./media/publikasjoner/studiemateriell/agri_analyse_notat_2_2015_er_ttip_loesningen_paa_krisen

Nei til EU gir ut en skriftserie med det treffende navnet Vett, vanligvis med tre–fire bidrag i året. Det aller nyeste vies TISA-avtalen, og tar sikte på å gi en pedagogisk og lett tilgjengelig form til et materiale som ofte er komplisert. I tillegg til gode oversikter fra redaktørens hånd, er det artikler av Attac-leder Petter Slaatrem Titland, Dag Seierstad, Liv Signe Navarsete og Nei til EUs nestleder, Ådne Naper. Et kjekt hefte å ha med seg, og som kan bestilles i papir-utgave eller lastes gratis ned.

Manifest Tankesmie/For Velferdsstaten: Høyrepolitikk for all framtid? TISA-avtalen og folkestyret over fellestjenestene. Oslo, 2015, 35 s. (Rapport nr. 2/2015)

http://manifesttankesmie.no/hoyrepolitikk-for-all-framtid/

Det er en god idé at gode krefter samles om å få fram dokumentasjon og analyser når det trengs, slik som i dette samarbeidet mellom Manifest Tankesmie og For Velferdsstaten (og med økonomisk bidrag fra Nei til EU). Rapporten er først i pennen av Ida Søraunet Wangberg, Lars Gunnesdal og Helene Bank. I tillegg til grundig og forståelig behandling av de mest brennbare spørsmål innenfor høyere utdanning, helsetjenester, bemanningstjenester og skole, utmerker rapporten seg med en gullgruve av noter og forklaringer. Et hendig oppslagsverk når man utsettes for påståelige motstandere uten kunnskap.

Ellen Gould: The really good friends of transnational corporations agreement. TISA- trade in services agreement. Ferney-Voltaire Cedex (Frankrike): Public Services International (PSI), 2014, 34 s.

http://www.world-psi.org/en/psi-special-report-really-good-friends-transnational-corporations-agreement

PSI samordner rundt 700 foreninger og fagforbund i over 150 land, og står i fremste rekke i kampen for å forsvare offentlige tjenester som er under angrep fra bl.a. Verdens handelsorganisasjon (WTO), storselskaper og regjeringer som forhandlinger nyliberalistiske avtaler. Herfra foreligger en rekke studier som advarer mot både privatisering og brutalisering av arbeids-livet. TISA og TTIP-forhandlingene følges nøye, og resulterer i utredninger og nyttig informasjonsmateriell. I dette notatet vises det hvordan de som kaller seg «the really good friends of services» (inkludert Norge) i virkeligheten er storselskapenes og lobbyorganisasjonenes beste venner. PSI følger opp med nyheter på feltet. PSI-tilknyttete fagforeninger har en god del av æren for at Uruguay nylig trakk seg ut.

Tore Linné Eriksen