Arkiv for Stian Bragtvedt

Nyliberalismen – Intervju med Ola Morris Innset

2022-02

Begrepet nyliberalisme trekkes ofte fram når man snakker om kapitalismens utvikling siden 1970-tallet. Men hvor kommer den fra, og går den nyliberale epoken mot slutten? Stian Bragtvedt i Gnist intervjuet historiker Ola Morris Innset om nyliberalismens vei fra møterommene i liberale tankesmier til politiske programmer langt inn i sosialdemokratiet. Ola Morris Innset er historiker, jobber […]

Les resten av artikkelen

Gnistsamtalen: Fra barnehage til Stortinget

2021-04

Hege Bae Nyholt toppet Rødts liste i Sør-Trøndelag, og ble dermed valgt inn på Stortinget da Rødt knuste sperregrensa tidligere i år. Hun gikk rett fra en jobb i barnehage, til å representere Rødt på Løvebakken. Gnist tok en prat med Hege rett etter valget, mens regjeringsforhandlingene fortsatt pågikk. Det ble en samtale om politikk […]

Les resten av artikkelen

Samtalen: Ny teknologi, gammelt nytt

2018-02A

Det snakkes ofte om at vi står midt oppe i en teknologisk revolusjon, og at ingenting vil bli som før. Hva skjer med digitalisering, robotisering og arbeidslivet? Stian Bragtvedt fra redaksjonen i Gnist har intervjuet Anne-Jorunn Berg om teknologi, kjønn og hva som skjer nå.

Les resten av artikkelen

Skoledebatt for 100 år siden

2018-01

Debatten om hvordan skolen skal være er ikke ny. Her er et lite utdrag fra debatten om et av de store temaene for 100 år siden: retten til fysisk avstraffelse. Fernanda Nissen var kvinnesaksforkjemper, sosialist og medlem i Arbeiderpartiet. Hun er kanskje mest kjent for sin rolle under fyrstikkarbeiderstreiken i 1889, men var også valgt […]

Les resten av artikkelen

Hva med skolen?

2018-01

Skolen er et evig tema i norsk politisk debatt. Et grunnlag for personlig irritasjon er hvor ofte denne debatten foregår på tv og radio uten lærere tilstede. I disse debattene slår ofte de borgerlige partiene fast at skolen nå er på rett vei. Det har grundige tester vist, og dessuten tilbringer elevene mer tid på […]

Les resten av artikkelen

Amin om Russland

2017-03 Bokomtaler

Samir Amin Russia and the Long Transition from Capitalism to Socialism New York: Monthly Review Press 2016, 134 s. Den marxistiske teoretikeren Samir Amin har satt mange spor etter seg på den revolusjonære venstresida. Først og fremst i den tredje verden, hvor han har deltatt aktivt i, og vært premissleverandør for bevegelser som har kjempet […]

Les resten av artikkelen

En partisekretær krysser sitt spor

2017-01

Hva skal til for å drive en radikal, revolusjonær venstrebevegelse i Norge i dag? Hvordan få et parti til å bli en mobiliserende og effektiv organisasjon som skaper engasjement. Unni Kjærnes og Stian Bragtvedt har intervjuet Mari Eifring.

Les resten av artikkelen

Venstre–høyre-aksen kaputt? Hva nå?

2016-04

– Det 20. århundret var preget av klassekamp på arbeidsplassene, i velferdsstaten og i samfunnet. Det var en offensiv venstreside med et prosjekt. Nå er vi på defensiven, presset inn i et hjørne og prøver så godt vi kan å forsvare det som er oppnådd, selv om mye av det kollapser rundt oss, sier Chrisstos […]

Les resten av artikkelen

Syria og venstresida

2016-04

Krigen i Syria har nå vart i over fem år. Nesten like lenge har den anti-imperialistiske venstresida diskutert hva som skjer, og hva vi skal legge vekt på. Synspunktene befinner seg grovt sett på en akse mellom ytterpunktene støtte til det folkelige opprøret eller støtte til Assads kamp mot terror. De første årene var Norge […]

Les resten av artikkelen

Det er krig det er

2016-02A

Igjen ser vi at Norge har blitt en krigsnasjon. 2. mai kunngjorde regjeringen at Norge skal sende soldater til Jordan for å lære opp syriske opprørere. Disse skal så reise inn i Syria for å kjempe mot ISIL. De 60 norske soldatene skal bidra med alt fra trening til operativ støtte til syriske grupper. Regjeringen […]

Les resten av artikkelen

Den snilleste krigerstaten i verden?

2016-01

Norge blir ofte beskrevet som en fredsnasjon og en humanitær stormakt. Det pekes på norsk innsats i fredsmekling eller det høye norske bistandsbudsjettet. Men Norges fotavtrykk i verden er langt mer enn å være fredsmegler og drive bistandsprosjekter for verdens fattige. Ikke bare er Norge blant verdens 20 største våpeneksportører, vi er også en krigerstat […]

Les resten av artikkelen

Nye perspektiver på maoistpartiet i Nepal

2015-02 Bokomtaler

Aditya Adhikari: The bullet and the ballot box The story of Nepal’s Maoist revolution London: Verso Books, 2015, 246 s. Boken til den nepalske journalisten Aditya Adhikari forteller historien om maoistopprøret i Nepal. Det finnes mange bøker som har skildret maoistpartiets vei fra illegalt miniparti på 1980-tallet, via borgerkrigen og til den overraskende valgseieren i […]

Les resten av artikkelen

Welcome!

2015-04

Det kommer mange mennesker til Norge, som flykter fra krig og terror. Hele byer jevnes med jorda. Veien nordover er lang og kald. Hva slags Norge skal de møte? Dugnads-Norge fra september, som klart og tydelig slo fast at flyktninger er velkomne? Eller Siv Jensens og Per Sandbergs Norge, hvor flyktningeregnskap, asylbranner og Hege Storhaug […]

Les resten av artikkelen

Blir det krig i Europa?

2015-01

Spørsmålet i tittelen er feil stilt. Det er krig i Europa og har vært det lenge. Hver dag dør flere titalls mennesker i Ukraina. Stormaktene er kraftig involvert. USA og EU blander seg inn i for å utvide sin innflytelses-sfære og svekke Russland. Som alltid spiller olje og energi en viktig rolle. Ukraina er transitland […]

Les resten av artikkelen

Venezuela: Revolusjon og olje

2014-03

Mange på den revolusjonære venstresida har fulgt Venezuela med stor interesse det siste tiåret. Men vi kan ikke forstå Venezuela, uten å forstå landets oljesektor, og betydningen av oljen for det sosialistiske prosjektet. Stian Bragtvedt har snakket med Iselin Åsedotter Strønen.

Les resten av artikkelen

Griftopia (omtale)

2012-02 Bokomtaler

Matt Taibbi: Griftopia Bubble Machines, Vampire Squids and the Long Con that is Breaking America Spiegel & Grau 2010, 252 sider Griftopia er den siste boken til den amerikanske journalisten og forfatteren Matt Taibbi. Boka er et dykk ned i den amerikanske finanssektoren i tiden rundt finanskrisen i 2008. Griftopia er polemisk, rasende og veldig […]

Les resten av artikkelen

Libya, olja og Statoil

2011-03

I skrivende stund har opprørerne med NATO som flyvåpen akkurat inntatt Tripoli. Stian Bragtvedt i Rødt! snakket med historiker Helge Ryggvik i sommer, om oljas betydning for den da pågående krigen i Libya. En krig hvor Norge var blant de ivrigste deltakerne. Hvilken rolle spiller egentlig Libya som oljeprodusent? Er det viktig nok til at vi kan forstå krigen som en kamp om kontrollen over olja?

Les resten av artikkelen

Brutale kutt, men motstand

2011-04

Klassekampen hardner til. Teknokratiske regjeringer innfører knallharde innstramminger, mens vanlige folk svarer med streik og demonstrasjoner.

Stian Bragtvedt fra redaksjonen tok en prat med Hilde Nylen som til daglig jobber i Nei til EU , og har vært aktiv i Norges sosiale forum.

Les resten av artikkelen

Intervju med Malalai Joya

2011-03

Folket i Afghanistan har tre fiender: Krigsherrene i parlamentet, Taliban og USA/NATO. Hvis sistnevnte forlater Afghanistan, vil det gjenstå to interne fiender. Disse vil svekkes hvis de utenlandske troppene trekker seg ut, sier Malai Joya til Stian Bragtvedt.

Les resten av artikkelen

Fra folkekrig til Fred?

2007-04

Nepal står i dag midt i en prosess som ingen helt vet hvor vil ende. Kanskje har man grunnlovsvalget i sikte når dette trykkes. Kanskje har kongen klart å manøvrere seg til begivenhetenes sentrum igjen. For å forstå hva som foregår nå, er det nødvendig å ha et vist overblikk over hva som har skjedd før. Derfor vil jeg gi et kort overblikk over borgerkrigen i Nepal, før jeg går over til det store spørsmålet: Hvorfor ble maoistene med i fredsprosessen?

Les resten av artikkelen