Arkiv for Mathias Bismo

Grunnriss til kritikk av Luksusfellen

Nr 1 2020

Helt siden den første episoden gikk på lufta i 2008, har Luksusfellen vært en av TV3s store suksesser. Gjennom 20 sesonger har programmets ekspertkorps av økonomer og psykologer etablert seg som noen av landets fremste autoriteter på privatøkonomi, og tittelen har blitt et begrep som i dag benyttes uanstrengt i offentlig debatt. Selve programkonseptet består […]

Les resten av artikkelen

MANAGERIAL CAPITALISM

Bokomtaler Nr 3 2018

Gérard Duménil og Dominique Lévy Managerial Capitalism: Ownership, Management, and the Coming New Mode of Production Pluto Press, 2018 Den kapitalistiske produksjonsmåten, slik Marx analyserte den, er på vei ut. En egen klasse av ledere – managers – er i ferd med å overta posisjonen som herskende klasse fra kapitalistene, om de ikke allerede har […]

Les resten av artikkelen

Multikultur

Bokomtaler Nr 2 2018

Espen Goffeng: Vikeplikt for høyre 2017, Kolofon forlag 257 s. Espen Goffeng har skrevet en bok om det han oppfatter som venstresidas problematiske møte med multikulturen. Han leverer flere gode eksempler på hvordan dette møtet er problematisk, men dessverre så stopper det der – det er vanskelig å se at han har noe alternativ. Dermed […]

Les resten av artikkelen

Mellom vilje og vitenskap

Nr 2 2018

Vitenskapsfilosofen Karl Popper ga i 1945 ut et tobindsverk med en omfattende kritikk av historisismen, eller ideen om at det finnes historiske lovmessigheter. En av de fremste eksponentene for dette synet, mente han, var Karl Marx, som i følge Popper betraktet «de menneskelige skuespillere på histor­iens scene, også de ’store’, som rene dukker, der uimodståeligt […]

Les resten av artikkelen

A People’s History of the Russian Revolution

Bokomtaler Nr 4 2017

Neil Faulkner: A People’s History of the Russian Revolution Pluto Press/Left Book Club, 272 s. I forbindelse med 100-årsmarkeringen for Oktoberrevolusjonen er det kommet en rekke bøker. Neil Faulkners A People’s History of the Russian Revolution er en av disse. I form er boka først og fremst en kronologisk gjennomgang av forspillet, gjennomføringen og etterspillet […]

Les resten av artikkelen

Konsten att sälja krig

Bokomtaler Nr 3 2017

Pierre Gilly: Konsten att sälja krig – propaganda från Cato till NATO Stockholm: Verbal förlag, 2016, 288 s. Det sies at sannheten gjerne er krigens første offer. For å klare å mobilisere kampvillige soldater og en samarbeidende sivilbefolkning er det helt avgjørende at krigen kan fremstilles som rettferdig og nødvendig. Hvordan dette skjer og med […]

Les resten av artikkelen

Hvem er denne Corbyn egentlig?

Bokomtaler Nr 2 2017

Michael Brøndbo: Jeremy Corbyn og året som snudde opp–ned på britisk politikk Forlaget Manifest, 2016, 189 s. Michael Brøndbos bok Jeremy Corbyn og året som snudde opp–ned på britisk politikk er den tredje boka i Forlaget Manifests serie om radikale bevegelser. Tidligere er gitt ut bøker om Podemos i Spania  og Syriza i Hellas. Men […]

Les resten av artikkelen

Revolusjonens A-Å: Haymarket – de glemte røttene til første mai

Nr 2 2017

Første mai markeres i dag over hele verden. I over hundre land, med til dels svært ulike politiske systemer, er den anerkjent som en offentlig fridag. Men bak faner og flagg, musikkorps og mer eller mindre radikale paroler, skjuler det seg en generalstreik, en bombe og åtte justismord.

Les resten av artikkelen

Det er alderspensjonen det må gjøres noe med

Nr 2 2017

Pensjonsspørsmålet har stått sentralt på den fagbevegelsens agenda siden Regjeringen Stoltenberg satte ned pensjonskommisjonen i 2001. Gnist har tatt en prat med Åsne Skjelbred Refsdal og Janne Lisesdatter Håkonsen, som begge sitter i styret for Forsvar offentlig pensjon, for å finne ut hva det egentlig dreier seg om og hvor kampen står nå.

Les resten av artikkelen

Euroføderalistisk EU-kritikk

Bokomtaler Nr 4 2016

Yanis Varoufakis: And the weak must suffer what they must? London: Vintage Publishing, 2016, 336 s. (Norsk utgave i mars 2017) Våren 2015 ble Yanis Varoufakis med ett en av verdens mest omtalte og omdiskuterte personer. Etter at det greske folket i valget i januar hadde gitt klar beskjed om at de var møkk lei […]

Les resten av artikkelen

Sosialisme for det 1. århundret

Bokomtaler Nr 1 2016

Michael A. Lebowitz: The socialist imperative from Gotha to Now New York: Monthly Review Press 2015, 264 s. Michael A. Lebowitz er i Norge antakelig mest kjent for boka Sosialisme skapes ikke i himmelen fra 2007 (Rødt!, 2/2007). Som den gang, er også fjorårets utgivelse The Socialist Imperative from Gotha to Now først og fremst å […]

Les resten av artikkelen

Demokrati og revolusjonsfrykt

Bokomtaler Nr 4 2015

Arild Holt-Jensen og Ståle Dyrvik: Likeverd Res Publica, 2015, 292 s. Grunnlovsjubileet i 2014 var en markering for Grunnloven som et samlende symbol for frihet, selvstendighet og demokrati. Dette, mener Arild Holt-Jensen og Ståle Dyrvik som har redigert antologien Likeverd, er bare én side av den norske politiske modellen. Demokrati forutsetter også et reelt likeverd. […]

Les resten av artikkelen

Tenkning og verdiskaping

Bokomtaler Nr 3 2015

Jørgen Sandemose: Historisk materialisme og økonomisk teori Forlaget Rødt!, 2015 115 s.   Vinteren 2014/15 holdt Jørgen Sandemose en kursserie i marxistisk filosofi, historie og samfunnsøkonomi for EL & IT Forbundet Distrikt Oslo og Akershus. Innholdet i kursserien er nå samlet i en bok/pamflett på drøye 100 sider, utgitt av Forlaget Rødt!. Boka er bygd […]

Les resten av artikkelen

Uro i Euroland

Nr 2 2015

– I Spania kan man få 30 000 euro i bot for å «fornærme staten», mens man kan få hele 600 000 euro i bot for ulovlige demonstrasjoner mot «strategiske installasjoner». Dette kan ikke kalles et liberalt demokrati. Halvor Fjermeros snakker om det endrete Europa, og vilkårene for kamp.

Les resten av artikkelen

Den nye farlige klassen?

Bokomtaler Nr 1 2015

Guy Standing: Prekariatet Den nye farlige klassen? Oslo, Res Publica, 2014 380 s.   Guy Standing: A Precariat Charter From Denizens to Citizens London Bloomsbury Academic, 2014 440 s. Senhøstes 2014 lanserte forlaget Res Publica boka, Prekariatet, skrevet av den britiske utviklingsøkonomen Guy Standing, i norsk språkdrakt. Dette er en bok som har fått en […]

Les resten av artikkelen

Nyliberal innstramming som klasseprosjekt

Bokomtaler Nr 3 2014

Richard Seymour: Against austerity. How we can fix the crisis they made London: Pluto Press, 2014, 197 s. Den britiske marxisten Richard Seymour ga tidligere i år ut boka Against austerity som både er en analyse av det som i den engelskspråklige litteraturen omtales som austerity, og et bidrag til kampen for å slå dette […]

Les resten av artikkelen

Den grønne utfordringen

Nr 4 2014

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har i løpet av kort tid gått fra å være et parti for spesielt interesserte til å bli et parti med en viss innflytelse i norsk politikk. Med mer enn 5 000 medlemmer og mer enn 130 lokallag landet rundt, kommer det neppe til å stoppe med det første. De fremstår […]

Les resten av artikkelen

Introduksjon til Å løyse opp knuten – levekår, arbeid og verdi av Ursula Huws

Nr 2 2014

De senere årene har flere debattanter på venstresida nærmest avskrevet arbeiderklassens revolusjonære potensiale. Guy Standing, for eksempel, har lansert teorien om det han kaller prekariatet, en klasse mennesker hvis arbeidshverdag er preget av usikkerhet, flyktighet og lønn ned mot eksistensminimum. Dette prekariatet, mener Standing, er den nye farlige klassen for borgerskapet etter at den klassiske […]

Les resten av artikkelen

Venstreekstremisme – ideer og bevegelser (omtale)

Bokomtaler Nr 3 2013

– Det som gjør ekstremistene farlige, er ikke det at de er ekstreme, men at de er intolerante.
Robert Kennedy

Les resten av artikkelen

Neste side »