Arkiv for Nr 2 2021

Ingen kategorier

Innhold nr 2 2021

Innholdsliste Nr 2 2021

Leder: Hva er et tariffoppgjør? … 4 Plukk … 6 Gnist-samtalen med Bjørn Tore Egeberg og Stein Stugu … 8 Janne Lisesdatter Håkonsen: «Revolusjon er alt, alt annet er tull» … 20 Dagbjørn Skipsnes: Hjulet er allerede oppfunnet … 28 Ronny Kjelsberg: Sosialisme, nå? … 32 Runa Evensen: Sosialisme på dagsorden … 38 Mathias Bismo: […]

Les resten av artikkelen

Gnist-samtalen: Arbeiderstyrte bedrifter – en strategi mot sosialisme?

Nr 2 2021

I forslag til revidert arbeidsprogram som skal behandles på Rødts landsmøte, er det stilt forslag om å legge til rette for flere arbeiderstyrte og kooperative bedrifter. Stein Stugu har vært en av initiativtakerne til forslaget, mens Bjørn Tore Egeberg har markert seg mot forslaget, begge i debatt i Klassekampen.  Kari Celius er intervjuer og med […]

Les resten av artikkelen

Vi må snakke om taktikk i miljøbevegelsen

Nr 2 2021

I Politiets sikkerhetstjenestes (PST) trusselvurdering for 2021 trekkes miljøaktivisme frem som en mulig arena for radikalisering og voldsbruk. I vurderingen står det at det finnes et potensial for at «enkelte kan utvikle en intensjon om å benytte vold for å støtte eller nå politiske mål» i klima-, miljø- og naturvernsaker. I rapporten oppsummeres det at […]

Les resten av artikkelen

Forkortelse av arbeidsdagen er grunnbetingelsen

Nr 2 2021

I et essay fra 1930 kom John Maynard Keynes med en dristig spådom om de økonomiske mulighetene for hans barnebarns generasjon. Ingen, mente han, vil måtte jobbe mer enn 15 timer i uka. Den teknologiske utviklingen, og den økonomiske veksten med den ville for første gang i historien gi menneskeheten muligheten til å bruke det […]

Les resten av artikkelen