Arkiv for 2021-02

Ingen kategorier

Sosialisme, nå?

2021-02

Hva kan sosialisme være, og hvordan kan vi komme oss dit fra dagens samfunn? Ronny Kjelsberg er universitetslektor ved NTNU, vara til fylkestinget i Trøndelag for Rødt og forfatter av boka Sosialisme på norsk Hva er sosialisme ikke? Å forsøke å definere begrepet "sosialisme" er krevende. Det er brukt om mye forskjellig opp gjennom årene, […]

Les resten av artikkelen

Sosialisme på dagsorden

2021-02

13. september 2021 er det Stortingsvalg i Norge. Er det en ting en bred venstreside kan enes om, er det målet om å fjerne borgerskapets regjering. Om vi vil det sterkt nok gjenstår å se. Uansett utfall må arbeiderklassen leve videre i det kapitalistiske system. Derfor bør neste forestående mål være å lede klassekampens utvikling […]

Les resten av artikkelen

Obligatorisk lesning

2021-02 Bokomtaler

Grace Blakeley:  The Corona Crash: How the Pandemic Will Change Capitalism Verso, London, 2020. 92 sider. Av: Hannah Eline Ander, samfunnsgeograf og redaksjonsmedlem i Gnist I tillegg til å være koronakrasjets år, var 2020 også det store lesesirkelåret. Skal vi gjøre krisa til en mulighet, håper jeg 2021 blir året for strategisirkler. Et fint sted å […]

Les resten av artikkelen

Politisk skapt ensomhet

2021-02 Bokomtaler

Noreena Hertz: Ensomhetens århundre Utgitt av ResPublica 2020, 379 sider, oversatt av Lene Stokset Av Rolv Rynning Hanssen, rådgiver i Fagforbundet Ensomhetens århundre av Noreena Hertz er en tankevekkende bok, som sier mye om hvordan nyliberalismen har påvirket mennesket hverdag. Forfatteren er første og fremst kjent for boka The Silent Takeover: Global Capitalism and the […]

Les resten av artikkelen

Kunnskap, kamp og kritikk

2021-02 Bokomtaler

Rachel Holmes: Sylvia Pankhurst. Natural born rebel London: Bloomsbury, 2020, 976 s. Av Tore Linné Eriksen, tidl. professor ved OsloMet, medlem av Rødt og bokredaktør i Gnist Et langt og rikt liv krever en lang og rik biografi, og det er nettopp det Rachel Holmes har gitt oss. Hun har tidligere gitt ut ei fortreffelig […]

Les resten av artikkelen

Hjulet er allerede oppfunnet

2021-02

Sosialismens hjul rullet over en tredjedel av kloden i store deler av forrige århundre. Det var en triumfferd for menneskeheten. Men etter noen generasjoner endte det med revisjonistisk vannplaning. Ikke fordi hjulet var for dårlig, men fordi dekket mistet gripeevnen, og fordi sjåførene ikke styrte utenom borgerskapets spikermatter.  Dagbjørn Skipsnes er talsperson for Kommunistisk plattform […]

Les resten av artikkelen

Den kinesiske modellen som en miljøversting

2021-02 Bokomtaler

Richard Smith: China’s engine of environmental collapse London: Pluto Press, 2020, 286 s.  Kristen Nordhaug, professor i Utviklingsstudier ved OsloMet – Storbyuniversitetet, og redaksjonsmedlem i Vardøger Med koronakrisa har verdens samlede bruttonasjonalprodukt falt sammen med klimagassutslipp. Dette gjelder ikke Kina, verdens største utslipper, og det eneste større landet med positiv økonomisk vekst i 2020. Richard […]

Les resten av artikkelen

Markedsmennesker

2021-02 Bokomtaler

Oscar Dybedahl, Sigurd Hverven, Ola Innset og Mimir Kristjansson (Red.): Markedsmennesker Dreyer, 2020, 224 s. Av Anja Rolland, redaksjonsmedlem i Gnist Markedsmennesker er en antologi bestående av 10 tekster fordelt på 12 bidragsytere som på hver sin måte beskriver hvordan markedskreftene har trengt seg inn på stadig flere arenaer, og hva dette har gjort med […]

Les resten av artikkelen

Revolusjon er alt, alt annet er tøys

2021-02

I desember 2020 ble jeg spurt om jeg ville skrive en tekst om sosialisme til Gnist nr. 2-21. Teksten kunne henges på for eksempel en eller flere av følgende knagger: Hva er sosialisme (for deg), hvorfor sosialisme, og hvordan vil sosialisme kunne arte seg i Norge? Og hvordan kan sosialismen bli en realitet? Siden har […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Kommentar til Bjørn Olav Utvik om den arabiske våren og Syria

2021-02

I Gnist nummer 1/2021 er det en 10-siders samtale med Bjørn Olav Utvik som gir et bredt bilde av utviklinga i Midtøsten. Det er mye der som jeg er enig i, og mye som ga meg ny innsikt. Men når det kommer til krigen i Syria, synes jeg at analysen er direkte feil, dessverre. Av […]

Les resten av artikkelen

Ulikhetens ABC: Marx om utbytting

2021-02

Alf Gunvald Nilsen er professor i sosiologi ved University of Pretoria i Sør-Afrika. Han forsker på global utvikling og sosiale bevegelser, og har sammen med Laurence Cox skrevet We make our own history. Marxism and social movements in the twilight of neoliberalism (London: Pluto Press, 2014). Foto: Annie Sprat Like har blitt byttet mot like. […]

Les resten av artikkelen

Den rettferdige ulikheten

2021-02

Noe av det Nina Björk er opptatt av i den siste boka si, Om man älskar frihet, er hvordan liberale bruker «frihet» til å legitimere ulikhet og urettferdighet. Hun sier at medfødte ulikheter, sosial arv og ulike evner som er utenfor enkeltindividets kontroll, blir til urettferdigheter. Disse ulikhetene fører til ulike plasseringer i et hierarki […]

Les resten av artikkelen

Israel – en voldelig og rasistisk bosetterstat på et anna folks territorium

2021-02

Del 1: Hvordan havna vi her? Palestinakonflikten er et resultat av imperialistiske rivaliseringer og sionistenes ønske om å bygge en jødisk stat i et område som allerede var befolka. I denne artikkelserien som går over flere nummere får vi innblikk i denne over hundreårige historia. Denne første delen handler om tre avtaler med imperialistmaktene som […]

Les resten av artikkelen

Israel – en voldelig og rasistisk bosetterstat på et anna folks territorium

2021-02

Palestinakonflikten er et resultat av imperialistiske rivaliseringer og sionistenes ønske om å bygge en jødisk stat i et område som allerede var befolka. I denne artikkelserien som går over flere nummere får vi innblikk i denne over hundreårige historia. Denne første delen handler om tre avtaler med imperialistmaktene som har prega historia: Sykes–Picot-avtalen, britenes løfter […]

Les resten av artikkelen

Innhold nr 2 2021

2021-02 Innholdsliste

Leder: Hva er et tariffoppgjør? … 4 Plukk … 6 Gnist-samtalen med Bjørn Tore Egeberg og Stein Stugu … 8 Janne Lisesdatter Håkonsen: «Revolusjon er alt, alt annet er tull» … 20 Dagbjørn Skipsnes: Hjulet er allerede oppfunnet … 28 Ronny Kjelsberg: Sosialisme, nå? … 32 Runa Evensen: Sosialisme på dagsorden … 38 Mathias Bismo: […]

Les resten av artikkelen

Gnist-samtalen: Arbeiderstyrte bedrifter – en strategi mot sosialisme?

2021-02

I forslag til revidert arbeidsprogram som skal behandles på Rødts landsmøte, er det stilt forslag om å legge til rette for flere arbeiderstyrte og kooperative bedrifter. Stein Stugu har vært en av initiativtakerne til forslaget, mens Bjørn Tore Egeberg har markert seg mot forslaget, begge i debatt i Klassekampen.  Kari Celius er intervjuer og med […]

Les resten av artikkelen

Vi må snakke om taktikk i miljøbevegelsen

2021-02

I Politiets sikkerhetstjenestes (PST) trusselvurdering for 2021 trekkes miljøaktivisme frem som en mulig arena for radikalisering og voldsbruk. I vurderingen står det at det finnes et potensial for at «enkelte kan utvikle en intensjon om å benytte vold for å støtte eller nå politiske mål» i klima-, miljø- og naturvernsaker. I rapporten oppsummeres det at […]

Les resten av artikkelen

Forkortelse av arbeidsdagen er grunnbetingelsen

2021-02

I et essay fra 1930 kom John Maynard Keynes med en dristig spådom om de økonomiske mulighetene for hans barnebarns generasjon. Ingen, mente han, vil måtte jobbe mer enn 15 timer i uka. Den teknologiske utviklingen, og den økonomiske veksten med den ville for første gang i historien gi menneskeheten muligheten til å bruke det […]

Les resten av artikkelen

Ildebrand i India. Systemet feiler

2021-02

Arundhati Roy er en av Indias modige, radikale stemmer. Hun går åpent ut av forsvarer urbefolkninga som er utsatt for landgrabbing, og Kashmir og Jumma sine rett til nasjonal selvstendig. Ikke minst har hun lenge vært motstander av kastesystemet og forsvarer av de undertrykte, særlig de kasteløse og ofte muslimer.  Dette bringer henne i konflikt […]

Les resten av artikkelen