Innhold nr 2 2021

Av Redaksjonen

2021-02 Innholdsliste

Leder:
Hva er et tariffoppgjør? … 4

Plukk … 6

Gnist-samtalen med Bjørn Tore Egeberg og Stein Stugu … 8

Janne Lisesdatter Håkonsen:
«Revolusjon er alt, alt annet er tull» … 20

Dagbjørn Skipsnes:
Hjulet er allerede oppfunnet … 28

Ronny Kjelsberg:
Sosialisme, nå? … 32

Runa Evensen:
Sosialisme på dagsorden … 38

Mathias Bismo:
Forkortelse av arbeidsdagen er grunnbetingelsen … 42

Nina Björk:
Den rettferdige ulikheten … 50

Alf Gunvald Nilsen:
Ulikhetens ABC: Marx om utbytting … 54

Tina Andersen:
Vi må snakke om taktikk i miljøbevegelsen … 60

Arundhati Roy:
Ildebrann i India. Systemet feiler. … 68

Svein Olsen:
Israel – en voldelig og rasistisk bosetterstat på et anna folks territorium.
Del 1: Hvordan havna vi her? … 74

Debatt:

Johan Petter Andresen:
Kommentar til Bjørn Olav Utvik om den arabiske våren og Syria. … 86

Bokomtaler:

Dag Hessen:
Verden på vippepunktet … 90

Noreena Hertz:
Ensomhetens århundre … 94

Richard Smith:
China’s engine of environmental collapse … 98

Grace Blakeley:
The Corona Crash: How the Pandemic Will Change Capitalism … 100

Alice Martin og Annie Quick:
Unions renewed – Building power in an age of finance … 104

Robert Ovetz (red.):
Workers Inquiry and global class struggle … 104

Oscar Dybedahl, Sigurd Hverven, Ola Innsett og Mimir Kristjansson (Red.):
Markedsmennesker … 108

Terje Rasmussen:
Folkesosialisten. Biografien om Finn Gustavsen … 110

Stein Aabø:
Sosialisten. Et portrett av Stein Ørnhøi … 110

Andreas Malm:
Corona, Climate, Chronic Emergency: War Communism in the Twenty-First Century & How to Blow Up a Pipeline: Learning to Fight in a World on Fire … 116

Rachel Holmes:
Sylvia Pankhurst.Natural born rebel: … 122

Bokhjørnet … 124

Revolusjonens A-Å:

Pariserkommunen … 126