Arkiv for 1971

1971-01

Leder

1971-01

Året som gikk kan uten tvil sies å være et av de mest begivenhetsrike arbeiderklassen i Skandinavia har opplevd på lange tider. Fortsatt er Asia den del av verden hvor den revolusjonære kampen er mest innbitt og blir ført med størst mulig konsekvens, og hvor krisen i imperialismen er mest åpenlys. Den den revolusjonære tendensen […]

Les resten av artikkelen

Prisutviklingen under monopolkapitalismen

1971-01

I en rekke historiske verker har Karl Marx på en klar og uttømmende måte forklart hvorfor og hvordan «enhver klassekamp er en politisk kamp». Grundigst og mest omfattende bekreftes dette gjennom marxismens økonomiske lære, hvor også borgerskapets falske myter om priser og lønninger så ettertrykkelig flenges i stykker. Ingen arbeider er i dag i tvil […]

Les resten av artikkelen

Fem latin-amerikanske land danner anti-imperialistisk fellesmarked

1971-01

Fem latinamerikanske stater, Chile, Peru, Bolivia, Ecuador og Colombia har sluttet (i mai1969) en samarbeidsavtale som er kalt Andes-pakten, etter den mektige fjellkjeden Andes som strekker seg gjennom alle fem land. Det er en klart anti-imperialistisk pakt, og nylig kom de fem parter fram til en overenskomst om felles restriksjoner mot utenlandsk kapital og bl.a. […]

Les resten av artikkelen

Bresjnev-regimet åpner Sibir for japansk monopolkapital

1971-01

Vi bringer her et utdrag av en artikkel av den japanske journalisten Ichihei Sugiyama der han behandler den farlige gjenreising av Japans monopolkapitalisme som finner sted i dag, med støtte fra USA-imperialismen og den sovjetiske sosialimperialismen. Bresjnev-regimets bidrag her er at det har slått dørene opp på vid vegg for de japanske monopoler til Sibirs […]

Les resten av artikkelen

Krampetrekninger – bokstavelig talt

1971-01

På NKP's sentralstyremøte 5. september framførte gamle, trette menn et selsomt skuespill. Under Esther Bergeruds innlegg demonstrerte flertallet sin forakt for marxist-leninister ved å reise seg, skrape med stoler, smelle i dører og føre høylydte samtaler seg imellom, alt mens de lydeligklirret med ølflaskene. Bare 8 representanter satt rolig. Opptrinnet minnet sterkt om en gutteklasse […]

Les resten av artikkelen

Fred er det beste, ei at man noget vil! (fritt etter Bjørnson)

1971-01

På NKP's sentralstyremøte 5. september framførte gamle, trette menn et selsomt skuespill. Under Esther Bergeruds innlegg demonstrerte flertallet sin forakt for marxist-leninister ved å reise seg, skrape med stoler, smelle i dører og føre høylytte samtaler seg imellom, alt mens de lydelig klirret med ølflaskene. Bare 8 representanter satt rolig. Opptrinnet minnet sterkt om en […]

Les resten av artikkelen

Private banaliteter (diktomtale)

1971-01

I høstflommen av litterært rusk og rask fra forlagene dukket det også opp en lyrikk-samling med tittelen «Vi er mange». Denne tittelen sikter ikke til at det er mange lyrikere, men at det er mange som er av samme mening og står sammen med forfatteren, mange som er interessert i litteratur som angår dem fordi […]

Les resten av artikkelen

Litteraturen vil blive gennemforsket

1971-01

1 De, der er anbragt på stole af guld for at skrive, vil blive spurgt ud om hine, der vævede deres klæder. Ikke efter deres ophøjede tanker vil deres bøger blive ransaget, men en eller anden vilkårlig sætning, som lader slutte noget om en egenskab hos dem, der vævede klæder, vil blive læst med opmerksonthed, […]

Les resten av artikkelen

Det kommunistiske parti

1971-01 Ukategorisert

En taktisk hovedoppgave for den samlede marxist-leninistiske bevegelsen i Norge er byggingen av det kommunistiske arbeiderpartiet. Dette understrekes i dokumenter fra såvel de marxist-leninistiske studie- og arbeidsgruppene som SUF(m-1)og Marxist-leninistisk Front i NKP, (MLF). I MLF's politiske plattform understrekes det at vi i Norge i dag ikke har noe enhetlig kommunistisk parti, men at kampen […]

Les resten av artikkelen

Friedrich Engels

1971-01

Den 28. november 197o var det 150 år siden Friedrich Engels ble født, og den 5. august, 75 år siden han døde. Hele Engels' liv og virke var viet arbeiderklassen og dens framtidige frigjøring som han skulle legge grunnen til sammen med Karl Marx bl.a. først og fremst i «Det Kommunistiske Manifest» som kom ut […]

Les resten av artikkelen

Illusorisk kamp mot EEC

1971-01

EEC kommer stadig nærmere. En liten forsmak på dets komme fikk folk gjennom innføringen av momsen; en litt større smakebit ble tildelt gjennom den skyhøye avgiftsøkningen på det folkefiendtlige statsbudsjettet. Innføringen av moms, det å legge mer og mer skatt på vareforbruket, økte økonomiske byrder på folkeflertallet, for dermed å kunne gi større skattelettelser og […]

Les resten av artikkelen

Svensk Skotøy industri

1971-01

Bladet Gnistan (KFML) forteller om hvordan forberedelsene til Sveriges innlemmelse i EEC har skapt krise i svensk skotøyproduksjon. Nylig ble det varslet stans i fabrikken Oscaria i Ørebro, som eies av det multinasjonale selskapet BATA med fabrikker i 84 land og hovedsete i Kanada. Da dette selskapet i 1968 overtok fabrikken, var det en arbeidsstokk […]

Les resten av artikkelen

Kamp mot dyrtid EEC

1971-01

Levevilkårene for arbeidsfolk er i dag kraftig preget av dyrtidsutviklingen. Foruten MOMSEN har prisene hittil i år steget med hele 6 prosent. Den illusoriske lønnsøkningen etter årets tariffoppgjør – som skulle kompensere økningen i priser og produktivitet – ga i realiteten fattige 20 øre å tære på fram til tariffrevisjonen i april 1971. Dette tillegget, […]

Les resten av artikkelen

MLF- rapport

1971-01

  MARXIST-LENINISTISK FRONT I NKP avholdt den 24. oktober 1970 en landskonferanse, hvor det ble gjort en rekke vedtak som skisserer opp frontens arbeid i tiden framover. På bakgrunn av klassekampens almene erfaringer og den siste tids skjerpete utvikling, som her hjemme hovedsakelig har sin årsak i kapitalistenes bestrebelser på å få norsk økonomi tilpasset […]

Les resten av artikkelen

Fra historien

1971-01

  Stortinget er et redskap i kapitalistklassens hånd. Men det kan aldri bli et redskap i arbeidernes hender. Stortinget kan alene bli en tribune, en talerstol for arbeiderklassens virkelige representanter – kommunistene –,men det er bedragerske illusjoner som sosialdemokratiet søker å vekke hos arbeiderklassen når det forespeiler den at det skulle være mulig – og […]

Les resten av artikkelen

Nordiske marxist-leninistiske aviser og tidsskrifter

1971-01

SVERIGE : – M-L Gnistan. Månedlig marxist-leninistisk arbeideravis. Abonnement gjennom: Danelius bokhandel, Husargatan 41 A, Gøteborg C. Utgitt av KFML. – Marxistisk Forum. Teoretisk tidsskrift. Abonner gjennom Peterson, Studentstaden 1011, Uppsala. – Clarte. Organ for Svenska Clarteforbundet. Abonnement: Tidsskriften Clarte, Surbrunnsgatan 43 A, Stockholm VA. DANMARK: – Kommunist. Organ for KFML. Abonnement: Buen 11", 2000 […]

Les resten av artikkelen

1971-01

Det er i år hundre år siden Rosa Luxemburg ble født. Hun var, i likhet med Lenin, en av de ledende revolusjonære marxister innen Den 2. Internasjonalen, og en av sosialismens betydeligste teoretikere. Da Den 2. Internasjonalens sosialdemokratiske partier gled over i småborgerlig opportunisme og ble forvandlet til «stinkende lik», var hun med på å […]

Les resten av artikkelen

Mot illusjoner og forræderi

1971-01

Spørsmålet om makt, om kampen for en revolusjonær omvelting av samfunnet – om proletariatets diktatur, har gjennom alle tider vært selve kjernepunktet i den vitenskapelige sosialismen; og det selvsamme kjernepunkt har nettopp vært det revisjonister og småborgere innen arbeiderbevegelsen har fryktet aller mest. "Det er ikke for ingenting at Karl Marx har rettet sitt vitenskapelige […]

Les resten av artikkelen

(Ikke-volds) Avtale mellom Sovietunionen og Vest-Tyskland

1971-01

Det er ikke her tale om en ikke-angrepspakt som i 1939. men om en såkalt ikke-voldsavtale. «Vold er fødselshjelperen for ethvert samfunn som går svanger med et nytt». En ikke-volds-avtale må da bety at begge parter, Sovjetunionen og Vest-Tyskland, går inn for status quo? Det er som sagt ingen ikke-angrepspakt. Med andre ord, Sovjetunionen anser […]

Les resten av artikkelen

Balladen om kvasten (dikt)

1971-01

Andersson er gammal, hans kropp har slitits ner Det var det enda som han hade och den orkar inte mer. I 26 år har han jobbat hårt, gjort mycket overtid Men det hjälper honom inten år andre nu tar vid. Han år mycket yrkeskunnig på sin levnedsbanas krön Men det hjälper honom inte, han får […]

Les resten av artikkelen

Neste side »