Nordiske marxist-leninistiske aviser og tidsskrifter

Av Redaksjonelt

1971-01

SVERIGE :
– M-L Gnistan. Månedlig marxist-leninistisk arbeideravis. Abonnement gjennom: Danelius bokhandel, Husargatan 41 A, Gøteborg C. Utgitt av KFML.
– Marxistisk Forum. Teoretisk tidsskrift. Abonner gjennom Peterson, Studentstaden 1011, Uppsala.
– Clarte. Organ for Svenska Clarteforbundet. Abonnement: Tidsskriften Clarte, Surbrunnsgatan 43 A, Stockholm VA.

DANMARK:
– Kommunist. Organ for KFML. Abonnement: Buen 11", 2000 København F.Marxistisk-Leninistiske Studiebreve, c/o Kommunist, Buen 11 y,2000 København F.
– Rød Front. Organ for KUML. Abonnement: c/o Hansen, Nygårdsvej 41 B1, 2100 København 0.