Arkiv for 1971

1971-01

Til debatten om den 2. verdenskrig

1971-01

Man må sette krigen inn i den historiske sammenheng, i den situasjon den førtes under: Bare på den måten kan man ta stilling til den. Ellers behandler man ikke spørsmålet materialistisk, men eklektisk. Lenin Kommunistpartiene i Vest-Europa – for oss gjelder det spesielt det norske – er blitt anklaget for sin «upatriotiske» holdning under de […]

Les resten av artikkelen

KUs politiske utvikling

1971-01

Skal det foretas en vurdering av utviklingen innen Kommunistisk Ungdom, er det naturlig å ta utgangspunkt i situasjonen innen Norges Kommunistiske Ungdomsforbund i årene etter krigen. NKU var i de første etterkrigsårene en kvantitativt sett sterk organisasjon med ca. 20 000 medlemmer. Den begeistring som eksisterte for de norske kommunistiske motstandsgruppenes aktive kamp mot nazi-okkupantene, […]

Les resten av artikkelen

KUs politiske utvikling

1971-01

Skal det foretas en vurdering av utviklingen innen Kommunistisk Ungdom, er det naturlig å ta utgangspunkt i situasjonen innen Norges Kommunistiske Ungdomsforbund i årene etter krigen. NKU var i de første etterkrigsårene en kvantitativt sett sterk organisasjon med ca. 20 000 medlemmer. Den begeistring som eksisterte for de norske kommunistiske motstandsgruppenes aktive kamp mot nazi-okkupantene, […]

Les resten av artikkelen

Buddhas lignelse om det brennende huset

1971-01

Gothama Buddha forkynte læren om Begjærets Hjul, som vi er bundet til, og påbød at alle begjær måtte ta slutt, og at vi så uten ønsker skulle gå opp i Intet, som han kalte Nirvana. Da spurte en dag en av hans disipler: Hva er dette Intet, Mester? Vi så gjerne at alle begjær tok […]

Les resten av artikkelen

Til minne om Karl Liebknecht og Rosa Luxemburg (dikt)

1971-01

När feghet kröp och fruktan dröp och alla leder vek och alla morska pampar stöp och alla luften svek Du stod, Karl Liebknecht, ensam rak på gamla årens stig och slungande mot himlens tak ditt tapra: röverkrig.   Det finns ej man så stänkt som du av smuts och vidglött hat, det finns ej bragd […]

Les resten av artikkelen

« Forrige side