Arkiv for 2010

2010-01
2010-02
2010-02A
2010-03
2010-03A
2010-04

Revolusjonens mystikk

2010-04

Argentinas moderne historie illustrerer hva religion kan gjøre for revolusjonær endring: Uten frigjøringsteologiens radikalisering av den katolske kirke i Latin-Amerika ville aldri den største geriljabevegelsen i argentinsk historie blitt til.

Les resten av artikkelen

Tre viktige spørsmål om krigen i Afghanistan

2010-04

Jan Myrdals tale på «Hent troppene hjem fra Afghanistan»-demonstrasjonen på Norra Bantorget, 10.oktober 2009.

Les resten av artikkelen

«Man arresterer ikke Voltaire!»

2010-04

Det er fortsatt mye oppmerksomhet om filosofien til Jean-Paul Sartre, mens det skrives lite om den praksis og politiske aktivisme den førte til.

Les resten av artikkelen

Kunne Jean-Paul Sartre ha hjulpet AKP?

2010-04

M-l-politikken på 1970-tallet inneholdt et stort paradoks.

På den ene siden fremmet vi m-l-ere en form for marxistisk analyse av verdenshistorien som sa at arbeiderklassen uungåelig måtte seire.

På den andre siden ble denne politikken drevet av en mengde unge mennesker som frivillig gikk inn for å virkeliggjøre marxismen.

Les resten av artikkelen

Marx fra demokrati til kommunisme

2010-04

Det debatteres idag ikke bare hvorfor sosialister mener kapitalismen bør byttes ut med en mer human samfunnsform, men også om hvordan et slikt samfunn kan og bør se ut, mer konkret.

Hva hadde Marx å si om akkurat dette?

Les resten av artikkelen

Samtale med ein frisørassistent

2010-04

På 1930-tallet utvikla Wilhelm Reich – kanskje best kjent som forfattaren av Den seksuelle revolusjonen – teorien om at det var mauleg å forklare dei grunnleggande ideane i den marxistiske økonomiske teorien utan kompliserte økonomiske omgrep og argument.

Som eksempel på det trykker me her ein artikkel han skreiv i 1935 under psevdonymet Ernst Parell for Zeitschrift für politische Psychologie und Sexualökonomie (vol 2, No 1), frå eksil i Danmark.

Les resten av artikkelen

Etikk og politikk i Oljefondet

2010-04

Ein gjennomgang av eit utval saker Etikkrådet for Oljefondet har handsama, viser at etikken i Oljefondet i stor grad er politisk avgjort. Dette fører til eit paradoks der politikarane visar til Etikkrådet, medan Etikkrådet visar til den politiske handsaminga. Resultatet er at både politikarar og etikkråd fråskriv seg ansvar for etikken i Oljefondet.

Sett frå ein deinvesteringskampanje retta mot Oljefondet får dette konsekvensar for strategien.

Les resten av artikkelen

Sosialisme på Cuba?

2010-04

I Rødt! nummer 3/2010 kan man lese Richard Levins’ artikkel Å besøke eit sosialistisk land. Artikkelen har flere interessante og viktige sider, men dessverre går han i den fella så alt for mange på venstresida både har gjort og gjør. Han er ikke villig til å gå inn i noen diskusjon om karakteren til det landet han tar for seg, i dette tilfellet Cuba, men legger heller det myndighetene sier til grunn. Skal man forstå et land er det sjelden lurt.

Les resten av artikkelen

Hvem skal eie kunnskapen?

2010-04

Tung tids nytale

Det heiter ikkje elev – no lenger. Heretter heiter det: den lærande
Det heiter ikkje lærar – no lenger. Heretter heiter det: rettleiar
Det heiter ikkje skule – no lenger. Heretter heiter det: lærande organisasjon
Det heiter ikkje undervisning – no lenger. Heretter heiter det: læring
Det heiter ikkje samtale – no lenger. Heretter heiter det: interaktvitet
Det heiter ikkje tekniske hjelpemiddel – no lenger. Heretter heiter det: digitale læringsressursar
Det heiter ikkje ganglege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn –
no lenger. Heretter heiter det: innovative aktørar på den globale arena
Det heiter ikkje vi – no lenger. Heretter heiter det: eg

(Fritt etter Halldis Moren Vesaaas’ dikt «Tung tids tale» (1945), av Øyvind Andresen)

Les resten av artikkelen

Det året José Saramago døde

2010-04

José Saramago døde 18. juni, 2010. Hvem var så han, og hvorfor omtale ham her? Det ble erklært to dagers landesorg i Portugal da han døde. Han var Portugals hittil eneste Nobelprisvinner i litteratur. Prisen fikk han i 1998.

Han er kanskje ikke så kjent i Norge, selv om ganske mange av hans bøker er oversatt til norsk, blant andre den som overskriften henspeiler på, Det året Ricardo Reis døde.

Les resten av artikkelen

Innhold

2010-04

Løssalg kr 75 Innhold: Leder: Spionparagrafen    side 3 Arundhati Roy: På vandring med kameratane    side 4 Arundhati Roy: Om Kashmir    side 42 Jan Myrdal intervjuer maoistenes generalsekretær        side 45 Jan Myrdal: Tre viktige spørsmål om krigen i Afghanistan    side 46 Brage Aronsen: ETAs brysomme våpenhvile    side 50 Øyvind Andresen: Hvem skal eie kunnskapen?    side […]

Les resten av artikkelen

På vandring med kameratane – Krig i skogen

2010-04

«Den korte maskinskrivne meldinga som glei under døra mi i forsegla konvolutt stadfesta avtalen min med det største trugsmålet mot tryggleiken til India. Eg hadde venta i månader på å høyre frå dei.»

Den indiske forfatteren, Arundhati Roy, fulgte maoistene i områdene de kontrollerer i India ifjor. Sist vinter kom artikkelen om besøket. Det er den du nå kan lese på norsk.

Les resten av artikkelen

Sosialismens fantastiske resultater

2010-03

Epoken med reelle forsøk på sosialisme er i historisk sammenheng svært kort. Vi vil i denne artikkelen ikke drøfte den negative utviklingen som skjedde i disse landene.

Vi mener at de negative sidene er svært godt belyst i en mengde bøker og artikler. Derimot er det et behov for å belyse noen av de faktiske framskrittene som ble oppnådd på ulike områder.

Les resten av artikkelen

Å besøke eit sosialistisk land

2010-03

Eg minnest ei velkledd kvinne på ein buss i Havana som sa til meg med høg stemme, på engelsk: «Her kan ein ikkje seie noko!» Det utløyste eit bråkete seminar på heile bussen, om politikk, Miami og alt anna.

Les resten av artikkelen

Innhold

2010-03A

Leder. Side 3 Fakta om Nepal. Side 4 Introduksjon. Side 6 Forord. Side 9 Geir Christensen og Randi Nygård: Veien til Gorneti. Side 10 Arnljot Ask: Det nye mot det gamle. Side 18 Ny grunnlov eller ny revolusjon? Et intervju med Shyam Shresta. Side 20 Alle kvinner skal bli frigjort – Et intervju med Rana […]

Les resten av artikkelen

Mer enn opium: marxisme og religion

2010-03

For omtrent 20 år siden talte jeg om «marxisme og religion» på The Socialist Workers’ partys påsketreff i Skegness. Jeg begynte, sånn omtrent, med ordene: «I dag er religion – heldigvis – ikke noe viktig politisk spørsmål i Storbritannia.» Dessverre er det ikke lenger tilfellet.

I dag er religion, eller snarere en spesiell religion, nemlig islam, i sentrum for den politiske debatten.

Les resten av artikkelen

Den undertrykte skapnings sukk – pinsebevegelsen, nyliberalismen og verdikampen

2010-03

«Kampen mot religionen er altså indirekte kampen mot den verden hvis åndelige aroma er religionen. Den religiøse elendighet er både et uttrykk for den virkelige elendighet, og en protest mot denne virkelige elendighet. Religionen er den undertrykte skapnings sukk, en hjerteløs verdens ømhet, og de sjelløse tilstanders sjel. Den er folkets opium.» (Karl Marx fra Innledning til kritikk av den hegelske rettsfilosofi (1843))

Les resten av artikkelen

Det kapitalistiske Norge: Fra samfunnsbygging til vampyrøkonomi

2010-03

Det ekstremt høye investeringsnivået i petroleumssektoren er ganske avgjørende for at Norge er mindre rammet av krisa enn de fleste andre land.

Men er ikke det fint?

Les resten av artikkelen

Aktiv sekularisme

2010-03

Hvorfor er religion, på tross av vitenskapelige og samfunnsmessige fremskritt, fortsatt en levende kraft for det store flertallet av verdens befolkning? Hvordan bør en forholde seg til den virkeligheten?

Les resten av artikkelen

Innhold

2010-03

Leder: Skatt side 3 Tema: Religion Mathias Bismo: Aktiv sekularisme side 4 Åse Brandvold: Den undertrykte skapnings sukk – pinsebevegelsen, nyliberalismen og verdikampen side 22 Bjørn Olav Utvik: Islam er moderniserande og demokratiserane side 28 John Molyneux: Mer enn opium: marxisme og religion side 36 Frihet fra religion. Et intervju med Alexander Saxton side 54 […]

Les resten av artikkelen

Neste side »