Arkiv for Nr 1 2010

Ingen kategorier

«Latsabbane»

Nr 1 2010

Ei kampanje er i gang som seier at folk helst ikkje vil jobba. Og at legane hjelper «latsabbane». Sanninga er at dei fleste er i arbeid i Noreg. Til forskjell frå mange andre land så jobbar kvinner og mens dei er svangre og har ansvaret for barn. Samstundes er deltakinga blant funksjonshemma og eldre høg. […]

Les resten av artikkelen

Eit ideologisk bombardement mot kvinner

Nr 1 2010

Gudrun Kløve Juuhl inviterte Marielle Leraand, leiar i Kvinnegruppa Ottar i Oslo, heim på kjøkenet til ein kopp kaffi og ein prat – om porno.

Les resten av artikkelen

Spredte minner fra kampen mot porno

Nr 1 2010

Fram til slutten av 70-åra var det lite som tyda på at en feministisk kamp mot porno var i emning.

Predikanten Arild Edvardsen derimot hadde vært på banen. I 1969 fikk han med seg tusenvis i tog under parolene «Bort med pornopesten, kjærligheten er ren», «Norge! Husk Sodoma og Gomorra!»

Les resten av artikkelen

Fra ridder til sutrekopp

Nr 1 2010

Følsomme fedre som klager over morsfokusert fødselsomsorg, står frem.

Er det slik at mødrene truer fars identitet som far?

Les resten av artikkelen

The good, the bad and the ugly: Endring av mannsrollen, fedrerettigheter og likestilling

Nr 1 2010

Har lovgiverne og likestillingsapparatet vært utsatt for en fiendtlig overtakelse, og blitt en institusjonell forlengelse av aggressive fedreinteresser?

Representerer denne koalisjonen vanlige likestillingsorienterte menn og deres interesser?

Les resten av artikkelen

Hull

Nr 1 2010

de er over alt hullene i ozonlaget i utviklinga i fordelinga av godene jeg stirrer gjennom ett prøver å se framtida Jonas A. Larsen  

Les resten av artikkelen

Kvinnekamp i Bolivia

Nr 1 2010

Det har de siste årene skjedd store endringer i Bolivia. Hvilken rolle spiller kvinner og deres organisasjoner i endringsprosessen i Bolivia?

Gjør de konkrete framskritt i kvinnekampen under Morales, eller har kvinnenes krav blitt satt på vent?

Les resten av artikkelen

Prostituerte og urfolkskvinner i Mexico

Nr 1 2010

I Mexico har det politiske alternativet, Den andre kampanjen, åpnet for allianser og solidaritet mellom to av verdenshistoriens mest marginaliserte grupper: kvinner som selger sex, og urfolkskvinner.

Les resten av artikkelen

Sekstimarsdag i krisetider

Nr 1 2010

Kan finanskrisa gi nye sjansar til å prøva sekstimarsdagen? Kva må i så fall til for at slike forsøk skal bli vellykka?

Kan sekstimarsdagen brukast til å dempa noko av skadeverknadene av den arbeidsløysa som følgjer av finanskrisa?

Les resten av artikkelen

Deltakende demokrati i Porto Allegre (intervju med Hillary Wainwright)

Nr 1 2010

Den britiske sosialisten og feministen Hillary Wainwright var i Norge i februar i forbindelse med Attac-konferansen En annen verden er mulig – men hvilken?

Stian Bragtvedt intervjuet henne.

Les resten av artikkelen

Samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter

Nr 1 2010

1. Tariffoppgjøret 2010 – Likelønnspott nå I 2010 har vi en historisk mulighet til å få kvinnelønn som en like naturlig del av tariffopp¬gjøret som lavtlønn. Etter at likelønnskommisjonen foreslo en statlig likelønnspott på 3 milliarder har regjeringen nå lovt sitt bidrag dersom partene i tariffoppgjøret gjør sin del av jobben. Det ligger nå et […]

Les resten av artikkelen

Drømmer jeg ennå?

Nr 1 2010

En mur av piggtråd og betong Øst-Berlin august 1961. En soldat, bredbent og med høye lærstøvler. Hendene hviler på ryggen. Pistolhylsen buler frem på høyre side. Magen strutter under beltespennen, som har fått plass midtveis opp mot brystkassen. Et oppsperret blikk under en stiv soldatlue. Soldaten står foran en mur som er under bygging. Han […]

Les resten av artikkelen

Jens og Thorvald Stoltenberg – Samtaler (bokomtale)

Nr 1 2010

Anne Grosvold: Jens og Thorvald Stoltenberg Samtaler Aschehoug forlag, 2009 Norge har likt å framstille seg som en pådriver for en mer miljøvennlig politikk. Men statistikken viser at dersom alle på kloden skulle ha hatt samme forbruk og utslipp som oss, måtte menneskeheten hatt et par planeter til å rutte med.   Klimaforskerne tror nå […]

Les resten av artikkelen

Med håpet som våpen (bokomtale)

Nr 1 2010

Lene E. Westerås og Jens Harald Eilertsen (red.): Med håpet som våpen Margbok, 2009 Utgangspunktet for boka var Palestinakomiteen i Tromsø sin solidaritetsutstilling i 2008 som var en fortelling om palestinernes historie i 60 år som flyktninger og okkuperte. 90 solidaritetsarbeidere fra Tromsø har siden 1978 og fram til i dag gjort en innsats i […]

Les resten av artikkelen

Afghanistans modigste stemme (bokomtale)

Nr 1 2010

Malalai Joya: Kvinne blant krigsherrer. Afghanistans modigste stemme Spartacus forlag, 2009. Forfatteren signerte boka i februar i år, og går rett på sak i innledningen: «Kaste blår i verdens øyne». På seks sider beskriver Malalai Joya tilstanden i «tragedielandet» Afghanistan. Hun sier at det afghanske folket nok en gang er sveket av dem som hevder […]

Les resten av artikkelen

I hederns skugga (bokomtale)

Nr 1 2010

Dilek Baladiz: I hederns skugga. De unga männens perspektiv Gothia Förlag, Stockholm, 2009 Dette er en interessant og tankevekkende liten bok. Den består i alt vesentlig av intervjuer med unge menn som har sine røtter i samfunn med hedersnormer, eller æresbegreper. De er mellom 15 og 23 år, og kommer fra land som Finland, Iran, […]

Les resten av artikkelen

Veslebror ser deg (bokomtale)

Nr 1 2010

Cory Doctorow: Veslebror ser deg Samlaget, 2009 For drøyt seksti år sia ga George Orwell ut boka 1984, en dyster framtidsroman om et totalitært samfunn praktisk talt uten individuelle rettigheter, hvor alle blir overvåket døgnet rundt. I staten Oceania er det ett sentralisert system, styrt av diktatoren «Storebror», som står for overvåkinga. Storebror følger med […]

Les resten av artikkelen

The white tiger (bokomtale)

Nr 1 2010

Aravind Adiga: The White Tiger Atlantic Books, 2008   Det mest sjeldne dyret i den indiske jungelen, det som bare dukker opp en gang per generasjon, er den hvite tigeren. En tilsvarende sjeldenhet er at en av landets utallige fattige skaffer seg rikdom og status.   Balram Halwrai blir sammenligna med en hvit tiger, da […]

Les resten av artikkelen

Sykelønn ABC (bokomtale)

Nr 1 2010

Magnus E. Marsdal: Sykelønn ABC Fakta og argumenter om arbeidsliv og helse Manifest, 2010 Manifest er ute med en «pamflett» som griper inn i den pågående og heite debatten om sykelønnsordninga. Som den tidligere «AFP på 1–2–3» bidrar den med fakta og argumenter som både tillitsvalgte og andre nå trenger og kan bruke opp mot […]

Les resten av artikkelen

Den store ml-boka (bokomtale)

Nr 1 2010

Jon Rognlien og Nikolai Brandal: Den store ml-boka Norsk maoisme sett nedenfra Kagge forlag, 2009   Det skal innrømmes at det er med en viss motvilje vi skriver denne omtalen. Ikke først og fremst fordi vi har hatt, og fremdeles har, tilknytning til bevegelsen og perioden som omtales. Heller ikke fordi vi har hatt skiftende […]

Les resten av artikkelen

Neste side »