Arkiv for 2010

Nr 1 2010
Nr 2 2010
Nr 2A 2010
Nr 3 2010
Nr 3A 2010
Nr 4 2010

Krise i Hellas – reaksjonær understrøm i Europa

Nr 2A 2010

Den voksende massebevegelsen og åpningen mot venstre i Hellas er oppmuntrende. Det er i den bevegelsen det ligger håp om at det en gang kan vokse fram et virkelig progressivt Europa.

Les resten av artikkelen

Hellas og statsgjeld

Nr 2A 2010

Nok en gang tåkelegger bedriftsledere, politikere, akademikere og journalister Hellas sitt forsøk på løse sine problemer med statsgjeld.

Les resten av artikkelen

Kapitalismen i krise

Nr 2A 2010

For første gang i kapitalismens historie er den økonomiske krisen så omfattende at den truer flere stater med konkurs.

Med en gigantisk redningspakke på 6000 milliarder kroner, har EU inntil videre hindret sammenbrudd i de svakeste økonomiene i Europa.

Denne artikkelen gir en oversikt over temaet marxisme og kriser, og drøfter den krisen vi nå er inne i.

Les resten av artikkelen

En annen kommunisme er mulig

Nr 2A 2010

Systemkriser er øyeblikk av stor fare, men også store muligheter for verdens arbeiderklasse.

Å løfte diskusjonen om et alternativ til kapitalismen i Europa, er like viktig som i de deler av verden der kapitalen utbytter folk hardere.

Les resten av artikkelen

USAs førstetjenar? Kinas dilemma i krisa

Nr 2A 2010

Finanskrisa og den globale nedturen som vart resultatet, fekk mange til å lure på om ein utfordrar kunne stige opp som erstatning for USA som dominerande i den kapitalistiske verdsøkonomien.1

Les resten av artikkelen

EUs farlige spill

Nr 2A 2010

Kanskje vil svingningene i finans- og aksjemarkedene i det siste gjøre at folk følger nøyere med på hva som skjer i Europa, noe som ville vært bra for verden.

Les resten av artikkelen

Det alle miljøforkjempere bør vite om kapitalismen

Nr 2A 2010

For den som bryr seg om jordens skjebne, har tiden kommet for å ta innover seg fakta: ikke bare den dystre realiteten når det gjelder klimaendringene, men også det presserende behovet for endring av samfunnssystemet.

Les resten av artikkelen

Om Kapitalen av Marx (bokmelding)

Nr 2A 2010

Ben Fine og Alfredo Saad-Filho: Om Kapitalen av Marx Tidsskriftet Rødt!, 2009 De aller fleste økonomier i den kapitalistiske verden er fortsatt inne i den alvorligste krisa siden 30-tallet. Den gjennomsnittlige arbeidsledigheten har vært rundt 10 %, mens ledigheten blant unge og innvandrere har vært langt større. Når samfunnsøkonomien svikter til de grader, er det […]

Les resten av artikkelen

Norsk landbrukspolitikk i ei verd med svolt

Nr 2 2010

Norsk landbrukspolitikk handlar ikkje først og fremst om støtte til bøndene, om kulturlandskap eller distriktspolitikk.

Det handlar om mat i ei tid der matmangel er i ferd med å gå over frå å vere eit problem for delar av verda til å bli eit globalt problem. Det handlar om solidaritet med verdas fattige og svoltne, om miljø og klima.

Les resten av artikkelen

Herrevelde (leder)

Nr 2 2010

For 15 år sia satte lederne i tre kvinnefagforbund kravet om likelønnspott på dagsordenen. De møtte opp på Løvebakken, og sa i Dagsryevyen: «Vi utfordrer kvinnelige politikere til å ta et krafttak for kvinnelønna». Etter massivt press fra kvinner i og utenfor fagbevegelsen lovte regjeringa i Soria Moria 2 at de skulle komme med en […]

Les resten av artikkelen

Arbeiderstyrte bedrifter i heis

Nr 2 2010

Jørn Magdal skrev boka Meningsløs god, en bok om Heismontørenes Forening. Vi trykker et kapittel fra boka om foreningas erfaringer med arbeiderstyrte bedrifter.

Les resten av artikkelen

Arbeiderstyrte bedrifter – noen erfaringer

Nr 2 2010

En gang skal arbeidsfolk ha makta. Da må vi vite både hva vi skal bruke den til, og hvordan den skal brukes. Det må læres.

Les resten av artikkelen

Deltakardemokrati – og korfor rørsler spelar ei rolle

Nr 2 2010

Eg kjem frå eit land der statsministeren nettopp fekk 22 % av røystene i val, men krev å styre i namnet til folket.

Storbritannia kan vere eit ekstremt eksempel, men over alt i verda er demokratiske institusjonar i djup krise.

Les resten av artikkelen

Om nabolagsrådene i Venezuela

Nr 2 2010

Opprettelsen av nabolagsrådene i Venezuela var delvis en reaksjon på ineffektiviteten i det statlige byråkratiet, spesielt på kommunalt plan.

Les resten av artikkelen

Ungdommens frammarsj

Nr 2 2010

Flere og flere steder opprettes det demokratiske organer for ungdommen. I 2011 får 16-åringer i 20 kommuner stemmerett ved kommunevalget. Hvordan ser framtiden ut for ungdom i demokratiet?

Les resten av artikkelen

Om kart og kompass

Nr 2 2010

Når me snakkar om store gudar, er den Gamle Antonio ein av dei største, av dei som fødte verda. Alltid røykjande, nokre gonger gåande, andre gonger i samtale.

Les resten av artikkelen

Farida Ahmadi om Afghanistan

Nr 2 2010

Birger Thurn-Paulsen har intervjuet Farida Ahmadi, forfatter av boka Tause skrik. Hun begynner med å fortelle en gammel historie:

Sultan Razia, eller Razia Sultana, var sultan over Storområdet som i dag kalles Afghanistan, Pakistan og India fra 1236. Den første kvinne blant muslimer som innehadde en slik posisjon, med støtte fra faren og folket.

Hun hadde dessuten en afrikansk kjæreste, i utgangspunktet en slave. Det ble også godtatt.

Les resten av artikkelen

Kjønnete ikoner i fortellinger om krig

Nr 2 2010

Etter terrorangrepene 11. september 2001 var det en tilnærmet vestlig konsensus om USAs rett til å angripe Afghanistan, sanksjonert, mente man, av FN1.

Fokus for mitt blikk er det faktum at kjønn, det vil si kvinner – afghanske kvinner – kom til å utgjøre en ikke uvesentlig del av mediebildene og propagandaen i tilknytning til krigene som skulle komme.

Les resten av artikkelen

Uten ved vår ild

Nr 2 2010

«Det er viktig å oppsummere erfaringene fra Sovjets historie, for vi skal ikke dit», skriver forfatteren i denne artikkelen om voldens rolle i forsøk på å skape sosialistiske samfunn. Skammens natt tar aldri ende Uten ved vår ild, Vi skal brenne og forbrenne Så en dag blir til …. (Nordahl Grieg: Årsdagen) Morten Falck er […]

Les resten av artikkelen

Innhold

Nr 2A 2010

Martin Lysestøl: Kapitalismen i krise  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . side 4 Rick Wolff: Hellas og statsgjeld  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  […]

Les resten av artikkelen

« Forrige sideNeste side »