Arkiv for 2010-03

Ingen kategorier

Sosialismens fantastiske resultater

2010-03

Epoken med reelle forsøk på sosialisme er i historisk sammenheng svært kort. Vi vil i denne artikkelen ikke drøfte den negative utviklingen som skjedde i disse landene.

Vi mener at de negative sidene er svært godt belyst i en mengde bøker og artikler. Derimot er det et behov for å belyse noen av de faktiske framskrittene som ble oppnådd på ulike områder.

Les resten av artikkelen

Å besøke eit sosialistisk land

2010-03

Eg minnest ei velkledd kvinne på ein buss i Havana som sa til meg med høg stemme, på engelsk: «Her kan ein ikkje seie noko!» Det utløyste eit bråkete seminar på heile bussen, om politikk, Miami og alt anna.

Les resten av artikkelen

Mer enn opium: marxisme og religion

2010-03

For omtrent 20 år siden talte jeg om «marxisme og religion» på The Socialist Workers’ partys påsketreff i Skegness. Jeg begynte, sånn omtrent, med ordene: «I dag er religion – heldigvis – ikke noe viktig politisk spørsmål i Storbritannia.» Dessverre er det ikke lenger tilfellet.

I dag er religion, eller snarere en spesiell religion, nemlig islam, i sentrum for den politiske debatten.

Les resten av artikkelen

Den undertrykte skapnings sukk – pinsebevegelsen, nyliberalismen og verdikampen

2010-03

«Kampen mot religionen er altså indirekte kampen mot den verden hvis åndelige aroma er religionen. Den religiøse elendighet er både et uttrykk for den virkelige elendighet, og en protest mot denne virkelige elendighet. Religionen er den undertrykte skapnings sukk, en hjerteløs verdens ømhet, og de sjelløse tilstanders sjel. Den er folkets opium.» (Karl Marx fra Innledning til kritikk av den hegelske rettsfilosofi (1843))

Les resten av artikkelen

Det kapitalistiske Norge: Fra samfunnsbygging til vampyrøkonomi

2010-03

Det ekstremt høye investeringsnivået i petroleumssektoren er ganske avgjørende for at Norge er mindre rammet av krisa enn de fleste andre land.

Men er ikke det fint?

Les resten av artikkelen

Aktiv sekularisme

2010-03

Hvorfor er religion, på tross av vitenskapelige og samfunnsmessige fremskritt, fortsatt en levende kraft for det store flertallet av verdens befolkning? Hvordan bør en forholde seg til den virkeligheten?

Les resten av artikkelen

Innhold

2010-03

Leder: Skatt side 3 Tema: Religion Mathias Bismo: Aktiv sekularisme side 4 Åse Brandvold: Den undertrykte skapnings sukk – pinsebevegelsen, nyliberalismen og verdikampen side 22 Bjørn Olav Utvik: Islam er moderniserande og demokratiserane side 28 John Molyneux: Mer enn opium: marxisme og religion side 36 Frihet fra religion. Et intervju med Alexander Saxton side 54 […]

Les resten av artikkelen