Innhold

Av

2010-04

Løssalg kr 75

Innhold:
Leder: Spionparagrafen    side 3
Arundhati Roy: På vandring med kameratane    side 4
Arundhati Roy: Om Kashmir    side 42
Jan Myrdal intervjuer maoistenes generalsekretær        side 45
Jan Myrdal: Tre viktige spørsmål om krigen i Afghanistan    side 46
Brage Aronsen: ETAs brysomme våpenhvile    side 50

Øyvind Andresen: Hvem skal eie kunnskapen?    side 54
Mass Soldal Lund: Etikk og politikk i Oljefondet    side 62

Bjørgulf Claussen: Kunne Jean-Paul Sartre ha hjulpet AKP?    side 74
Per Velde: «Man arresterer ikke Voltaire!»    side 80

Paul Rækstad: Marx fra demokrati til kommunisme    side 90
Wilhelm Reich: Samtale med ein frisørassistent    side 100

Ole Jakob Løland: Revolusjonens mystikk    side 104
Samir Amin: Politisk islam – i imperialismens tjeneste    side 112

Johannes Wilm: Cuba etter reformene – fortsatt sosialistisk?    side 128
Opprop: Den akademiske og kulturelle boikotten av staten Israel er i gang!    side 143

Debatt:
Mathias Bismo: Sosialisme på Cuba?        side 140

Birger Thurn-Paulsen: Det året José Saramago døde    side 144

Noveller:
Øyvind Bremer Karlsen: Om å lære å gå på skøyter    side 148
Kristian Kårbø: Prinsessen    side 150

Bokomtaler:
Kenneth Dahlgren og Jørn Ljunggren (red):Klassebilder    side 152
Elisabeth Eide og Terje Skaufjord: Pakistan – midt i verden    side 153
James Godbolt: Den norske vietnambevegelsen    side 156
Jens Martin Eriksen og Fredrik Stjernfeldt: Adskillelsens politikk    side 157