Arkiv for 2010-04

Ingen kategorier

Revolusjonens mystikk

2010-04

Argentinas moderne historie illustrerer hva religion kan gjøre for revolusjonær endring: Uten frigjøringsteologiens radikalisering av den katolske kirke i Latin-Amerika ville aldri den største geriljabevegelsen i argentinsk historie blitt til.

Les resten av artikkelen

Tre viktige spørsmål om krigen i Afghanistan

2010-04

Jan Myrdals tale på «Hent troppene hjem fra Afghanistan»-demonstrasjonen på Norra Bantorget, 10.oktober 2009.

Les resten av artikkelen

«Man arresterer ikke Voltaire!»

2010-04

Det er fortsatt mye oppmerksomhet om filosofien til Jean-Paul Sartre, mens det skrives lite om den praksis og politiske aktivisme den førte til.

Les resten av artikkelen

Kunne Jean-Paul Sartre ha hjulpet AKP?

2010-04

M-l-politikken på 1970-tallet inneholdt et stort paradoks.

På den ene siden fremmet vi m-l-ere en form for marxistisk analyse av verdenshistorien som sa at arbeiderklassen uungåelig måtte seire.

På den andre siden ble denne politikken drevet av en mengde unge mennesker som frivillig gikk inn for å virkeliggjøre marxismen.

Les resten av artikkelen

Marx fra demokrati til kommunisme

2010-04

Det debatteres idag ikke bare hvorfor sosialister mener kapitalismen bør byttes ut med en mer human samfunnsform, men også om hvordan et slikt samfunn kan og bør se ut, mer konkret.

Hva hadde Marx å si om akkurat dette?

Les resten av artikkelen

Samtale med ein frisørassistent

2010-04

På 1930-tallet utvikla Wilhelm Reich – kanskje best kjent som forfattaren av Den seksuelle revolusjonen – teorien om at det var mauleg å forklare dei grunnleggande ideane i den marxistiske økonomiske teorien utan kompliserte økonomiske omgrep og argument.

Som eksempel på det trykker me her ein artikkel han skreiv i 1935 under psevdonymet Ernst Parell for Zeitschrift für politische Psychologie und Sexualökonomie (vol 2, No 1), frå eksil i Danmark.

Les resten av artikkelen

Etikk og politikk i Oljefondet

2010-04

Ein gjennomgang av eit utval saker Etikkrådet for Oljefondet har handsama, viser at etikken i Oljefondet i stor grad er politisk avgjort. Dette fører til eit paradoks der politikarane visar til Etikkrådet, medan Etikkrådet visar til den politiske handsaminga. Resultatet er at både politikarar og etikkråd fråskriv seg ansvar for etikken i Oljefondet.

Sett frå ein deinvesteringskampanje retta mot Oljefondet får dette konsekvensar for strategien.

Les resten av artikkelen

Sosialisme på Cuba?

2010-04

I Rødt! nummer 3/2010 kan man lese Richard Levins’ artikkel Å besøke eit sosialistisk land. Artikkelen har flere interessante og viktige sider, men dessverre går han i den fella så alt for mange på venstresida både har gjort og gjør. Han er ikke villig til å gå inn i noen diskusjon om karakteren til det landet han tar for seg, i dette tilfellet Cuba, men legger heller det myndighetene sier til grunn. Skal man forstå et land er det sjelden lurt.

Les resten av artikkelen

Hvem skal eie kunnskapen?

2010-04

Tung tids nytale

Det heiter ikkje elev – no lenger. Heretter heiter det: den lærande
Det heiter ikkje lærar – no lenger. Heretter heiter det: rettleiar
Det heiter ikkje skule – no lenger. Heretter heiter det: lærande organisasjon
Det heiter ikkje undervisning – no lenger. Heretter heiter det: læring
Det heiter ikkje samtale – no lenger. Heretter heiter det: interaktvitet
Det heiter ikkje tekniske hjelpemiddel – no lenger. Heretter heiter det: digitale læringsressursar
Det heiter ikkje ganglege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn –
no lenger. Heretter heiter det: innovative aktørar på den globale arena
Det heiter ikkje vi – no lenger. Heretter heiter det: eg

(Fritt etter Halldis Moren Vesaaas’ dikt «Tung tids tale» (1945), av Øyvind Andresen)

Les resten av artikkelen

Det året José Saramago døde

2010-04

José Saramago døde 18. juni, 2010. Hvem var så han, og hvorfor omtale ham her? Det ble erklært to dagers landesorg i Portugal da han døde. Han var Portugals hittil eneste Nobelprisvinner i litteratur. Prisen fikk han i 1998.

Han er kanskje ikke så kjent i Norge, selv om ganske mange av hans bøker er oversatt til norsk, blant andre den som overskriften henspeiler på, Det året Ricardo Reis døde.

Les resten av artikkelen

Innhold

2010-04

Løssalg kr 75 Innhold: Leder: Spionparagrafen    side 3 Arundhati Roy: På vandring med kameratane    side 4 Arundhati Roy: Om Kashmir    side 42 Jan Myrdal intervjuer maoistenes generalsekretær        side 45 Jan Myrdal: Tre viktige spørsmål om krigen i Afghanistan    side 46 Brage Aronsen: ETAs brysomme våpenhvile    side 50 Øyvind Andresen: Hvem skal eie kunnskapen?    side […]

Les resten av artikkelen

På vandring med kameratane – Krig i skogen

2010-04

«Den korte maskinskrivne meldinga som glei under døra mi i forsegla konvolutt stadfesta avtalen min med det største trugsmålet mot tryggleiken til India. Eg hadde venta i månader på å høyre frå dei.»

Den indiske forfatteren, Arundhati Roy, fulgte maoistene i områdene de kontrollerer i India ifjor. Sist vinter kom artikkelen om besøket. Det er den du nå kan lese på norsk.

Les resten av artikkelen