Arkiv for 2010-02

Ingen kategorier

Norsk landbrukspolitikk i ei verd med svolt

2010-02

Norsk landbrukspolitikk handlar ikkje først og fremst om støtte til bøndene, om kulturlandskap eller distriktspolitikk.

Det handlar om mat i ei tid der matmangel er i ferd med å gå over frå å vere eit problem for delar av verda til å bli eit globalt problem. Det handlar om solidaritet med verdas fattige og svoltne, om miljø og klima.

Les resten av artikkelen

Herrevelde (leder)

2010-02

For 15 år sia satte lederne i tre kvinnefagforbund kravet om likelønnspott på dagsordenen. De møtte opp på Løvebakken, og sa i Dagsryevyen: «Vi utfordrer kvinnelige politikere til å ta et krafttak for kvinnelønna». Etter massivt press fra kvinner i og utenfor fagbevegelsen lovte regjeringa i Soria Moria 2 at de skulle komme med en […]

Les resten av artikkelen

Arbeiderstyrte bedrifter i heis

2010-02

Jørn Magdal skrev boka Meningsløs god, en bok om Heismontørenes Forening. Vi trykker et kapittel fra boka om foreningas erfaringer med arbeiderstyrte bedrifter.

Les resten av artikkelen

Arbeiderstyrte bedrifter – noen erfaringer

2010-02

En gang skal arbeidsfolk ha makta. Da må vi vite både hva vi skal bruke den til, og hvordan den skal brukes. Det må læres.

Les resten av artikkelen

Deltakardemokrati – og korfor rørsler spelar ei rolle

2010-02

Eg kjem frå eit land der statsministeren nettopp fekk 22 % av røystene i val, men krev å styre i namnet til folket.

Storbritannia kan vere eit ekstremt eksempel, men over alt i verda er demokratiske institusjonar i djup krise.

Les resten av artikkelen

Om nabolagsrådene i Venezuela

2010-02

Opprettelsen av nabolagsrådene i Venezuela var delvis en reaksjon på ineffektiviteten i det statlige byråkratiet, spesielt på kommunalt plan.

Les resten av artikkelen

Ungdommens frammarsj

2010-02

Flere og flere steder opprettes det demokratiske organer for ungdommen. I 2011 får 16-åringer i 20 kommuner stemmerett ved kommunevalget. Hvordan ser framtiden ut for ungdom i demokratiet?

Les resten av artikkelen

Om kart og kompass

2010-02

Når me snakkar om store gudar, er den Gamle Antonio ein av dei største, av dei som fødte verda. Alltid røykjande, nokre gonger gåande, andre gonger i samtale.

Les resten av artikkelen

Farida Ahmadi om Afghanistan

2010-02

Birger Thurn-Paulsen har intervjuet Farida Ahmadi, forfatter av boka Tause skrik. Hun begynner med å fortelle en gammel historie:

Sultan Razia, eller Razia Sultana, var sultan over Storområdet som i dag kalles Afghanistan, Pakistan og India fra 1236. Den første kvinne blant muslimer som innehadde en slik posisjon, med støtte fra faren og folket.

Hun hadde dessuten en afrikansk kjæreste, i utgangspunktet en slave. Det ble også godtatt.

Les resten av artikkelen

Kjønnete ikoner i fortellinger om krig

2010-02

Etter terrorangrepene 11. september 2001 var det en tilnærmet vestlig konsensus om USAs rett til å angripe Afghanistan, sanksjonert, mente man, av FN1.

Fokus for mitt blikk er det faktum at kjønn, det vil si kvinner – afghanske kvinner – kom til å utgjøre en ikke uvesentlig del av mediebildene og propagandaen i tilknytning til krigene som skulle komme.

Les resten av artikkelen

Uten ved vår ild

2010-02

«Det er viktig å oppsummere erfaringene fra Sovjets historie, for vi skal ikke dit», skriver forfatteren i denne artikkelen om voldens rolle i forsøk på å skape sosialistiske samfunn. Skammens natt tar aldri ende Uten ved vår ild, Vi skal brenne og forbrenne Så en dag blir til …. (Nordahl Grieg: Årsdagen) Morten Falck er […]

Les resten av artikkelen

Krigen i Afghanistan og Norge

2010-02

Norge har deltatt i krigen i Afghanistan helt fra begynnelsen av i 2001. Det norske forsvaret har bidratt både til den amerikanske operasjon Enduring Freedom, OEF, som for tida utgjør en styrke på rundt 36 000 soldater, og den NATOledede International Security Assistance Force, ISAF, en styrke for tida på rundt 86 000 soldater fra 43 land.

I skrivende stund har Norge rundt 500 soldater og et helikopterdetasjement basert i Maimane som del av ISAF.

Les resten av artikkelen

El Salvador

2010-02

Med slagord som «håpet blir født» og «forandringen kommer» vant FMLN presidentvalget i 2009.

Ett år etter valgseieren er Mauricio Funes fortsatt populær, selv om landet står overfor store økonomiske utfordringer og skyhøy kriminalitet.

Hvilken regjering er det El Salvador har fått, og hvilke nye allianser er blitt bygget opp? Kan landets fattigste forvente strukturelle endringer?

Les resten av artikkelen

Vår tids veikryss: Projiseringer på kort og litt lenger sikt

2010-02

Hvor vi er:

Verden har gått inn i en depresjon, som enda ikke har slått inn for fullt (i løpet av de neste fem årene).

USA er på vei inn i en alvorlig svekkelse av geopolitisk makt, som enda ikke har slått til for fullt (i løpet av de neste fem årene).

Miljøet i verden er på vei inn i en alvorlig krise (og det vil ikke bli gjort stort med det) (i løpet av de neste fem årene).

Les resten av artikkelen

Reclaim the state (bokomtale)

2010-02

Hilary Wainwright: Reclaim the State Experiments in popular democracy Seagull Books, 2009   Hilary Wainwright er en britisk feminist og sosialist, kanskje mest kjent som redaktør for det engelske tidsskriftet Red Pepper. Hun har lenge deltatt i debatten om venstresida og hva som skal være veien framover.   Reclaim the State tar for seg forskjellige […]

Les resten av artikkelen

Balansekunst (bokomtale)

2010-02

Rohinton Mistry: Balansekunst Aschehoug, 2004 Den indiskfødte forfatteren Rohinton Mistry har skrevet en roman fra sitt hjemland. Boka heter Balansekunst og har et tema som tilsynelatende syns å være hentet fra det velkjente refrenget i Bob Dylans sang Like a Rolling Stone. How does it feel. To be without a home. Like a complete unknown. […]

Les resten av artikkelen

Høyrepopulisme i Vest-Europa (bokomtale)

2010-02

Tor Espen Simonsen (redaktør), Anders Granås Kjøstvedt (redaktør), Katrine Randin (redaktør): Høyrepopulisme i Vest-Europa Unipub forlag, 2009   Høyrepopulistenes store valgfremganger i Vest-Europa de siste 20 årene er et tema som har inspirert mange til å studere fenomenet. Ett eksempel på dette er boka Høyrepopulisme i Vest-Europa med bidrag fra en gruppe masterstudenter i kretsen […]

Les resten av artikkelen

Om å forstå klasse – mot ein integrert analytisk metode

2010-02

Då eg byrja skrive om klasser midt på 1970-tallet, såg eg på marxistisk og positivistisk (erfaringsbasert) samfunnsvitskap som klart avgrensa og i strid med andre tankeretningar.

Eg hevda at marxismen hadde klare epistemologiske (erkjenningsmessige) premiss og metodiske tilnærmingar som stod fundamentalt i motstrid til rådande samfunnsvitskap.

Les resten av artikkelen

Innhold

2010-02

Leder: Herrevelde i LO Olav Randen: Norsk landbrukspolitikk i ei verd med svolt Tema: Folk og makt: Jørn Magdahl: Arbeiderstyrte bedrifter i heis Roar Eilertsen: Arbeiderstyrte bedrifter – noen erfaringer Hilary Wainwright: Deltakardemokrati – og korfor rørsler spelar ei rolle Steve Ellner: Om nabolagsrådene i Venezuela Andreas Lutro: Ungdommens frammarsj Subcomandante Marcos: Om kart og […]

Les resten av artikkelen

Lanseringsmøte:Hvordan kan folket bestemme?

2010-02

Torsdag 29. april kl. 1900 på Litteraturhuset, Kjelleren

Er deltakende demokrati, arbeiderstyrte bedrifter, styrking av offentlig sektor en strategi for at arbeiderklassen kan utfordre kapitalen idag?

Panel:

  • Jørn Magdahl, Rødt
  • Ingerid Straume, Attac
  • Anne Grethe Krogh, Fagforbundet
  • Ingvar Skjerve, forfatter av boka Deltakerne, SV

    Les resten av artikkelen