Innhold

Av

Nr 3A 2010

Leder. Side 3
Fakta om Nepal. Side 4
Introduksjon. Side 6
Forord. Side 9
Geir Christensen og Randi Nygård: Veien til Gorneti. Side 10
Arnljot Ask: Det nye mot det gamle. Side 18
Ny grunnlov eller ny revolusjon? Et intervju med Shyam Shresta. Side 20
Alle kvinner skal bli frigjort – Et intervju med Rana Devi Dhakal. Side 28
Mari Røsjø og Frida Karina Rusnak: Uredde kvinner vinner fram i Nepal. Side 30
Stian Bragtvedt: Stat, samfunn og klasser. Side 48
Andreas Tolf Tolfsen: Født til undertrykkelse. Side 58
Johan Petter Andresen: Gift på tvers av kaste. Side 66
Johan Petter Andresen: Jordreform – det avgjørende første skritt. Side 74