Svensk Skotøy industri

Av Gnistan

Nr 1 1971

Bladet Gnistan (KFML) forteller om hvordan forberedelsene til Sveriges innlemmelse i EEC har skapt krise i svensk skotøyproduksjon. Nylig ble det varslet stans i fabrikken Oscaria i Ørebro, som eies av det multinasjonale selskapet BATA med fabrikker i 84 land og hovedsete i Kanada. Da dette selskapet i 1968 overtok fabrikken, var det en arbeidsstokk på 800. Idag er det 300 arbeidere igjen, og i februar blir også disse satt på gata. Gnistan forteller videre:

«For ti år siden var det ca. 3000 skoarbeidere i Ørebro-Kumla distriktet. I dag er det 1000. Av de 90 skofabrikkene i Ørebro er det 9 igjen. Den svenske skoproduksjonen er erstattet med økt import, og importens andel i det svenske sko forbruket er gått opp fra 27 til 63 prosent.

Det meste kommer fra EEC-landene. Italia alene svarte i 1968 for 4o prosent av importen. Innen EEC har BATA store fabrikker og har altså selv del i «den utenlandske konkurranse» som BATA-sjefen i Ørebro så sterkt beklager seg over.

Rasjonaliseringsveien innen skotøyindustrien, og liknende foreteelser innen andre bransjer, er et varsel om hva som kommer til å skje etter tilslutningen til EEC. Når kapitalistene får frihet til å flytte kapital og etablere seg hvor de vil. Svenske bedrifter kommer i stor utstrekning til å flytte sin produksjon til andre land der arbeidskraften er billigere. «Fristilte» svenske arbeidere blir så tvangsflyttet dit for at ikke tilgangen på billig arbeidskraft skal minke.

Internasjonale selskaper som BATA kommer i øket utstrekning til å kjøpe opp svenske bedrifter og legge dem ned, og på den måten skape monopol for sine varer som er produsert av lavtlønnsarbeidere i andre land. Småbedriftene blir feid av veien i samme slengen, Slike som Bonvings skofabrikk i Næssjø som stenger og sier opp sine 54 ansatte i februar. Dette vil skje i stadig større omfang når Sverige blir tilsluttett EEC.

Da vil mange bransjer i Sverige, som ikke når opp til EEC-monopolenes veldige investeringer i maskiner osv., gå samme veien som skotøyindustrien i dag.»