Litteraturen vil blive gennemforsket

Av Bertolt Brecht

Nr 1 1971

1

De, der er anbragt på stole af guld for at skrive,
vil blive spurgt ud om hine, der
vævede deres klæder.
Ikke efter deres ophøjede tanker
vil deres bøger blive ransaget, men
en eller anden vilkårlig sætning, som lader slutte
noget om en egenskab hos dem, der vævede klæder,
vil blive læst med opmerksonthed, for her
     kan der være tale om træk
hos de berørte aner.

Hele litteraturer
skrevet i udsøgte vendinger
vil blive gennemsøgt efter tegn på,
at der har levet oprørere,
    hvor undertrykkelse fandt sted.
Bønlige anråbelser fra overjordiske væsener
vil bevise, at her har jordiske
      siddet over jordiske.
Ordenes kostelige musik vil kun berette,
at der for mange ingen mad var.

2

Men til sin tid vil de blive prist,
der sad på det bare gulv for at skrive,
der sad blandt de forsmåedede,
der sad blandt de kæmpende.

De, der fortalte om de forsmåedes lidelser,
de, der fortalte om de kempendes bedrifter
med kunst. I det ædle sprog
førhen forbeholdt
forherligelsen af konger.

Deres beskrivelser af misforhold og deres opråb
vil stadig bære finger aftrykket af de
forsmåede. For disse
blev de overdraget, disse
bar dem videre under den svedklamme skjorte
gennem politiafspærringer
til deres lige.

Ja, der vil komme en tid, da
disse kloge og venlige
vrede og forhåbningsfulde,
der sad på det bare gulv for at skrive,
der var omringet af forsmåede og kæmpende, vil blive
offentligt prist.