Arkiv for 2022-02

Ingen kategorier

Kraften som var vår

2022-02

Det er nesten komisk å tenke på, men i høst var det en nyhet dersom strømprisen oversteg 1 krone kilowattimen. Nå er skyhøye priser den nye normalen uten at folks inntekter har økt nevneverdig og på tross av at det meste av vannkraften er offentlig eid. Da er det ikke rart folk blir rasende. Dagens […]

Les resten av artikkelen

Oppdrettsnæringa – et «blått taktskifte»?

2022-02

Sjømatnæringen har som ambisjon å doble verdiskapningen innen 2030, samtidig som den skal bli mer bærekraftig og skape arbeidsplasser langs kysten. Rammebetingelsene for det som kan bli en av de næringene vi skal leve av etter olja bør debatteres bredt, ikke bare langs kysten. Kysten og havet er vår felles eiendom, som vi er avhengig […]

Les resten av artikkelen

Arbeiderklassen visjoner i det gamle og nye 20-tallet

2022-02

Hva er det arbeiderklassen drømmer om? Hvordan utvikler kapitalismen seg? Påvirker klassekampen arbeiderklassens visjoner? Gnist har møtt forfatter av boka Arbeiderklassen – visjoner om en annen verden, Peder Martin Lysestøl, for å diskutere hvilket samfunn arbeiderklassen ønsket seg på 1920 tallet, og om drømmen om et annet samfunn fortsatt lever i dag. Av Peder Martin […]

Les resten av artikkelen

Varens doble karakter

2022-02

Artikkelen er et utdrag fra boka A People’s Guide to Capitalism, an Introduction to Marxist Economics, 293 sider, Haymarket Books (2020). Dersom det som gjør varer til varer, er at de produseres for bytte, står vi med ett overfor en ny gåte – hvordan byttes de? Hva bestemmer deres verdier i forhold til andre varer? […]

Les resten av artikkelen

Venstresida og Ukraina – et forsøk på forklaring 

2022-02

Det finnes to rammefortellinger om Russlands invasjon av Ukraina, enten at det er Putin-regimets autoritære karakter, eller at det er USA/NATO sine handlinger som har skylda. Artikkelforfatteren ser på disse to forklaringsmodellene, og prøver å gi mer forståelse for bakgrunnen for krigen. Hvordan bør venstresidas svar på krigen skille seg fra høyresida, selv om vi […]

Les resten av artikkelen

Kina til debatt: Verken utopi eller dystopi

2022-02 Bokomtaler

Lin Chun: Revolution and counterrevolution in China Verso, 2021, 352 s. Kristen Nordhaug er professor i utviklingsstudier ved OsloMet. Dette er en bok som ble utgitt til hundreårsjubileet for Kinas Kommunistparti. Den er både et forsvarsskrift for den kinesiske revolusjonen og perioden under Maos styre (1949–76) og et anklageskrift mot markedsreformene fra slutten av 1970-årene […]

Les resten av artikkelen

Tilbake til Marx

2022-02 Bokomtaler

Tittel: Stum tvang: En marxistisk undersøgelse af kapitalismens økonomiske magt Forfatter: Søren Mau Forlag: Klim År: 2021 410 sider Johannes Grytnes er litteraturkritiker i Bergens Tidende og Bokvennen litterære avis (BLA), samt frilanser.   Det er etter hvert blitt en ganske konvensjonell sannhet at nyliberalismen har mistet sitt ideologiske tak på verden. Bankkollapsen i 2008, […]

Les resten av artikkelen

Keynes på egne premisser

2022-02 Bokomtaler

Tittel: John Maynard Keynes – de politiske konsekvensene Forfatter: Maria Reinertsen Forlag: Cappelen Damm akademisk År: 2021 159 sider Av Sondre Dalen, bibliotekar og nestleder i Attac Norge. Etter å ha vært diskreditert av toneangivende økonomer og politiske tenkere gjennom den nyliberale epoken, ble ideene til John Maynard Keynes igjen løftet fram i lyset som […]

Les resten av artikkelen

Innhold nr 2 – 2022

2022-02 Innholdsliste

Leder Plukk Gnist-samtalen med Peder Martin Lysestøl Hannah Sigriddatter Ander: Linn Stalsberg om de nye 20-årene: Vi må organisere oss! Fakta om 20-tallet før og nå Intervju med Ola Morris Innset: Nyliberalismen Ivar Espås Vangen: Venstresida og Ukraina – et forsøk på forklaring Sofie Marhaug: Kraften som var vår Mathias Bismo: Strømmen ut av markedet! […]

Les resten av artikkelen

Det er personlig – om rasisme og ytringsfrihet

2022-02 Bokomtaler

Det er personlig – om rasisme og ytringsfrihet Lisa Esohel Knudsen 2022. Res Publica. 195 sider. Sofia Rana er leder i Rødts antirasistiske og minoritetspolitiske utvalg og bystyrerepresentant i Oslo. Drapet på George Floyd våren 2020 utløste en bølge av demonstrasjoner over store deler av verden, inkludert her hjemme. Endelig fikk også vi den store […]

Les resten av artikkelen

Nyliberalismen – Intervju med Ola Morris Innset

2022-02

Begrepet nyliberalisme trekkes ofte fram når man snakker om kapitalismens utvikling siden 1970-tallet. Men hvor kommer den fra, og går den nyliberale epoken mot slutten? Stian Bragtvedt i Gnist intervjuet historiker Ola Morris Innset om nyliberalismens vei fra møterommene i liberale tankesmier til politiske programmer langt inn i sosialdemokratiet. Ola Morris Innset er historiker, jobber […]

Les resten av artikkelen

Linn Stalsberg om de nye 20-årene: Vi må organisere oss!

2022-02 Ukategorisert

Da samfunnet stengte ned i mars 2020, var det noe annet som åpnet opp, skriver Linn Stalsberg i hennes nyeste bok Etter pandemien: Tanker om krise, kapitalisme og en ny hverdag. Gnist tok en prat med forfatteren om hennes tanker rundt de nye 20-årene. Linn Stalsberg: sosiolog, journalist og sakprosaforfatter. Stalsberg er aktuell med boka […]

Les resten av artikkelen

Strømmen ut av markedet!

2022-02

Gjennom vinteren har norske strømkunder for alvor fått merke hvordan det kan arte seg når kapitalistiske prinsipper blir viktigere enn det er å levere et produkt, en bruksverdi, til innbyggere og næringsliv. Men en analyse av strømkrisa, her med utgangspunkt i Marx’ teorier, kan også gi oss innsikt i hvordan disse prinsippene gjør seg gjeldende, […]

Les resten av artikkelen