Arkiv for Mathias Bismo

Sosialisme for det 1. århundret

2016-01 Bokomtaler

Michael A. Lebowitz: The socialist imperative from Gotha to Now New York: Monthly Review Press 2015, 264 s. Michael A. Lebowitz er i Norge antakelig mest kjent for boka Sosialisme skapes ikke i himmelen fra 2007 (Rødt!, 2/2007). Som den gang, er også fjorårets utgivelse The Socialist Imperative from Gotha to Now først og fremst å […]

Les resten av artikkelen

Demokrati og revolusjonsfrykt

2015-04 Bokomtaler

Arild Holt-Jensen og Ståle Dyrvik: Likeverd Res Publica, 2015, 292 s. Grunnlovsjubileet i 2014 var en markering for Grunnloven som et samlende symbol for frihet, selvstendighet og demokrati. Dette, mener Arild Holt-Jensen og Ståle Dyrvik som har redigert antologien Likeverd, er bare én side av den norske politiske modellen. Demokrati forutsetter også et reelt likeverd. […]

Les resten av artikkelen

Tenkning og verdiskaping

2015-03 Bokomtaler

Jørgen Sandemose: Historisk materialisme og økonomisk teori Forlaget Rødt!, 2015 115 s.   Vinteren 2014/15 holdt Jørgen Sandemose en kursserie i marxistisk filosofi, historie og samfunnsøkonomi for EL & IT Forbundet Distrikt Oslo og Akershus. Innholdet i kursserien er nå samlet i en bok/pamflett på drøye 100 sider, utgitt av Forlaget Rødt!. Boka er bygd […]

Les resten av artikkelen

Uro i Euroland

2015-02

– I Spania kan man få 30 000 euro i bot for å «fornærme staten», mens man kan få hele 600 000 euro i bot for ulovlige demonstrasjoner mot «strategiske installasjoner». Dette kan ikke kalles et liberalt demokrati. Halvor Fjermeros snakker om det endrete Europa, og vilkårene for kamp.

Les resten av artikkelen

Den nye farlige klassen?

2015-01 Bokomtaler

Guy Standing: Prekariatet Den nye farlige klassen? Oslo, Res Publica, 2014 380 s.   Guy Standing: A Precariat Charter From Denizens to Citizens London Bloomsbury Academic, 2014 440 s. Senhøstes 2014 lanserte forlaget Res Publica boka, Prekariatet, skrevet av den britiske utviklingsøkonomen Guy Standing, i norsk språkdrakt. Dette er en bok som har fått en […]

Les resten av artikkelen

Nyliberal innstramming som klasseprosjekt

2014-03 Bokomtaler

Richard Seymour: Against austerity. How we can fix the crisis they made London: Pluto Press, 2014, 197 s. Den britiske marxisten Richard Seymour ga tidligere i år ut boka Against austerity som både er en analyse av det som i den engelskspråklige litteraturen omtales som austerity, og et bidrag til kampen for å slå dette […]

Les resten av artikkelen

Den grønne utfordringen

2014-04

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har i løpet av kort tid gått fra å være et parti for spesielt interesserte til å bli et parti med en viss innflytelse i norsk politikk. Med mer enn 5 000 medlemmer og mer enn 130 lokallag landet rundt, kommer det neppe til å stoppe med det første. De fremstår […]

Les resten av artikkelen

Introduksjon til Å løyse opp knuten – levekår, arbeid og verdi av Ursula Huws

2014-02

De senere årene har flere debattanter på venstresida nærmest avskrevet arbeiderklassens revolusjonære potensiale. Guy Standing, for eksempel, har lansert teorien om det han kaller prekariatet, en klasse mennesker hvis arbeidshverdag er preget av usikkerhet, flyktighet og lønn ned mot eksistensminimum. Dette prekariatet, mener Standing, er den nye farlige klassen for borgerskapet etter at den klassiske […]

Les resten av artikkelen

Venstreekstremisme – ideer og bevegelser (omtale)

2013-03 Bokomtaler

– Det som gjør ekstremistene farlige, er ikke det at de er ekstreme, men at de er intolerante.
Robert Kennedy

Les resten av artikkelen

Nytt nummer av Vardøger (omtale)

2013-02 Bokomtaler

Rune Skarstein (red.) Vardøger Nr 34 13 Tidsskriftet Vardøger, med politisk tilholdssted på venstrefløyen i SV, kommer i disse dager med et nytt nummer, med tittelen Europas krise – krisas Europa. Nummeret består av totalt ti artikler som tar for seg ulike sider ved temaet, hvorav noen omtales nærmere under. Hovedinntrykket er at Vardøger, med […]

Les resten av artikkelen

Ulikhetens pris (omtale)

2012-01 Bokomtaler

Richard Wilkinson og Kate Pickett: Ulikhetens pris Res Publica, 2011 428 sider Da Richard Wilkinson og Kate Pickett i 2009 ga ut boka The Spirit Level, vakte den betydelig debatt, ikke bare i Storbritannia og USA. I Norge gikk blant andre NHO og den nyliberale tenketanken Civita, i forsvar for sitt politiske og økonomiske grunnsyn, […]

Les resten av artikkelen

Sosialdemokratiet i krise

2011-04

På slutten av 90-tallet hadde sosialdemokratiske partier regjeringsmakt i 12 av de da 15 medlemslandene i EU.

Høyreregjeringene som hadde dominert få år tidligere, hadde falt, én etter én.

I dag er situasjonen snudd fullstendig på hodet.

Les resten av artikkelen

Kritikk av globaliseringsteorien (omtale)

Ukategorisert

Jørgen Sandemose befester sin plass – i sin nye bok Kritikk av globaliseringsteorien, med undertittel Om nødvendig forståelse av produksjonsmåter og verdensmarked – som en autoritet på marxistisk filosofi og historieforståelse i Norge. Denne posisjonen er i stor grad oppnådd gjennom at han er en av få, om ikke den eneste, som fører slike debatter på norsk – dessverre.

Les resten av artikkelen

Kritikk av globaliseringsteorien (omtale)

2011-03

Jørgen Sandemose befester sin plass – i sin nye bok Kritikk av globaliseringsteorien, med undertittel Om nødvendig forståelse av produksjonsmåter og verdensmarked – som en autoritet på marxistisk filosofi og historieforståelse i Norge. Denne posisjonen er i stor grad oppnådd gjennom at han er en av få, om ikke den eneste, som fører slike debatter på norsk – dessverre.

Les resten av artikkelen

Sosialisme på Cuba?

2010-04

I Rødt! nummer 3/2010 kan man lese Richard Levins’ artikkel Å besøke eit sosialistisk land. Artikkelen har flere interessante og viktige sider, men dessverre går han i den fella så alt for mange på venstresida både har gjort og gjør. Han er ikke villig til å gå inn i noen diskusjon om karakteren til det landet han tar for seg, i dette tilfellet Cuba, men legger heller det myndighetene sier til grunn. Skal man forstå et land er det sjelden lurt.

Les resten av artikkelen

Aktiv sekularisme

2010-03

Hvorfor er religion, på tross av vitenskapelige og samfunnsmessige fremskritt, fortsatt en levende kraft for det store flertallet av verdens befolkning? Hvordan bør en forholde seg til den virkeligheten?

Les resten av artikkelen

Gotfred Appel og snylterstaten

2009-04

Sentralt i denne danske terroristgruppen, Blekingebanden, sitt teoretiske grunnlag står teorien om snylterstaten.

Denne teorien ble utviklet av dansken Gotfred Appel (1924–92).

Les resten av artikkelen

Raddis! (bokomtale)

2009-04

Per Velde: Raddis! Koloritt forlag, 2009 I 1998 ga Per Velde ut boka Løp – den gamle verden er etter deg (se Røde Fane 2/98). Nå, 11 år senere, kommer fortsettelsen. Raddis! tar opp tråden etter opptøyene i Paris i 1968 og følger student Stein Hamres utvikling frem til 1972. Rent sjangermessig er dette en […]

Les resten av artikkelen

Om oppdelinga av Jugoslavia (omtale)

2008-01

Monthly Review har i snart 60 år levert gode analyser og bidratt sterkt til spredning av kunnskap på venstresida. Fjorårets oktoberutgave er et godt eksempel på dette. Utgaven var uvanlig, i den forstand at det kun inneholdt én lang, men desto viktigere, artikkel. I følge redaksjonen er Edward S. Herman og David Petersons artikkel om oppdelingen av Jugoslavia "på det nåværende tidspunkt den definitive kritikken av USA/Natos rolle i utnyttelsen og eskaleringen av den jugoslaviske tragedien og det ‘vestlige venstre-liberale intellektuelle og moralske kollapsen’ som gjorde dette mulig". Det er mye sannhet i denne påstanden.

Les resten av artikkelen

Hva er en nasjon?

2005-03

I dagligtalen blir begrepet nasjon ofte satt synonymt med stat. Den samlede produksjonen i landet kalles brutto nasjonalprodukt. Den norske regjeringen lager et nasjonalbudsjett og hevder å fremme Norges nasjonale interesser i internasjonale fora. Verdensorganisasjonen heter Forente Nasjoner, på tross av at den utgjøres av stater. Denne begrepsforvirringen er ikke unaturlig når man tar i betraktning hvordan nasjonalitetsbegrepet har oppstått. Om man imidlertid ønsker å ta det nasjonale spørsmålet opp til vurdering, er det viktig å ha klarhet i begrepene.

Les resten av artikkelen

« Forrige sideNeste side »