Pensjon, igjen

Av Erik Ness

2016-01

Kampen om pensjon er en viktig del av kvinnekampen og vårens tariffoppgjør.

Nå er det viktig å få gjennomslag for:

  • Tariffestet pensjon inkludert forhandlinger ved endring av lokale avtaler.
  • Kollektive ordninger der vi løftes i flokk og ingen kan stikke fra på individuelt vis.
  • Innskudd må komme fra første krone, uansett alder, også ved korte ansettelser.
  • Pensjonen må gjelde lenger enn 77 år.

Da er det mulig å nå kravet om 66 % av lønn i pensjon. Riktignok bare for dem som har god helse og en jobb å bli gammel i. Senere må vi ta kampen for dem som må gi seg ved 62 eller 63 år eller blir ufør.

Mange forbund er for et samordnet oppgjør, med forbundsvise tilpasninger. Pensjonsoppgjøret angår alle. Det trengs en samlet mobilisering.

Det er sjølsagt også mulig å slåss gjennom reformer i et forbundsvist oppgjør. Men da må frontfagene stille de grunnleggende kravene og være mobilisert. Er de det?

Erik Ness