Arkiv for 2013-03

Ingen kategorier

Innhold

2013-03

Innhold Leder: To amerikanske helter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Plukk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . […]

Les resten av artikkelen

Hva i helvete skjer USA?

2013-03

Er Trump rett slett gal? spør stadig flere seg om. Men han kan bli USAs neste president. Hvorfor? Bernie Sanders endte med å støtte Hillary Clinton. Han hadde sine grunner, skriver vår mann i USA.

Les resten av artikkelen

En klasseanalyse av krisa i Ukraina

2013-03

Det sosiale grunnlaget og klassegrunnlaget bak krisa i Ukraina har ikke blitt grundig undersøkt. Man har i all hovedsak fokusert på de politiske begivenhetene, mens de sosialøkonomiske beveggrunnene har blitt oversett. Hva slags klassekrefter sto bak styrtinga av Janukovitsj-regimet, installeringa av det nye regimet og den etterfølgende framveksten av anti-Maidan og opprøret i sørøst-Ukraina?

Les resten av artikkelen

Forsvar

2013-03

Den militante staten Israel forsvarer seg mot sivile, palestinske ungar ved å drepa dei, det er ikkje drap, det er forsvars- krigføring. Den som vil, kan skjønne dette, den som kan, vil skjønne dette. Kven vil, kven kan? Øyvind Bremer Karlsen

Les resten av artikkelen

Fredrikke Marie Qvam (omtale)

2013-03

Magnhild Folkvord: Fredrikke Marie Qvam Rabaldermenneske og strateg Samlaget, 2013, 320 sider Fredrikke Marie Gram var en målbevisst og viljesterk ung pike fra en av Trøndelags største gårder da hun forelsket seg i huslærer Ole Anton Qvam, 14 år gammel. Etter noen års hemmelig forhold forlovet de seg. Fredrikkes far var død i mellomtiden, og […]

Les resten av artikkelen

Privilegert feminisme (omtale)

2013-03

Bell Hooks: Ain’t I a woman? Black Women and Feminism South End Press, 1981 Bell Hooks: Feminist Theory. From Margin to Center South End Press, 1981 Hva skal minoritetskvinner og arbeiderklassekvinner med en feminisme på hvite middelklassekvinners premisser? Spørsmålet står sentralt i den afroamerikanske forfatteren, feministen og aktivisten Bell Hooks forfatterskap. I 1981 markerte hun […]

Les resten av artikkelen

Feil medisin (omtale)

2013-03

Are Saastad: Feil medisin – Historien om Norges største sykehusskandale Kagge forlag, 2013 Med boka Feil medisin ønsker Are Saastad å bidra til endring av norsk sjukehuspolitikk. Han ønsker debatt og opprør. Vi er etter hvert ganske mange som ønsker det, men makta – med Jens Stoltenberg i spissen – har foreløpig stått i mot. […]

Les resten av artikkelen

Stål (omtale)

2013-03 Bokomtaler

Silvia Avallone: Stål Aschehoug, 2013 Piombino heter en industriby på vestkysten av Italia. Geografisk er den skilt fra Elba med et par kilometer Middelhav, mens en av hovedveiene mellom Roma og Nord- Italia går like øst for byen. Byens bankende hjerte har vært Lucchini, stålverket, som i tungindustriens gullalder i 1970-åra, hadde en arbeidsstokk på […]

Les resten av artikkelen

Jæ fôra katta (dikt)

2013-03

Jæ fôra katta med feite fraser ho dauda Øyvind Bremer Karlsen

Les resten av artikkelen

Å organisere

2013-03

I kontakt med folk, må man tenne en gnist, som gjør at de ønsker å bidra. Det handler i bunn og grunn om kommunikasjon. God gammeldags samtale.

Artikkelforfatteren beskriver utfordringer i fagbevegelsen, med stadig mindre fokus på dugnad, fellesskap og verksted der alle bidrar.

Han peker samtidig på flere områder hvor partipolitikken kunne hatt noe å lære av arbeiderbevegelsen.

Les resten av artikkelen

Mineralloven og lokalt utbytte

2013-03

En radikal og revolusjonær venstreside må ta ansvar for å styrke sjølbergingsprinsippene for økonomien i Norge.

Det betyr også at venstresida må ta ansvar for å forsvare de deler av lovverket som ivaretar både den lokale råderetten over ressursene, nødvendige miljøhensyn som må tas, hensynet til urfolksrettighetene samt andelen av verdiskapinga, skriver forfatteren som også forklarer om lover og forskrifter.

Les resten av artikkelen

Syriza er blitt et parti

2013-03

Stiftelseskongressen til Syriza skulle samle de ulike organisasjonen bak et felles program og en felles ledelse.

Lederen, Alexis Tsipras, sa at Hellas nå var blitt et nykolonialt land, med en regjering som adlød utlandet, og at Hellas var på vei inn i en alvorlig humanitær krise. Men at det greske folket ikke hadde gitt opp, men slåss.

Les resten av artikkelen

Kvinnenes rolle i norsk økonomi (omtale)

2013-03 Bokomtaler

Charlotte Koren: Kvinnenes rolle i norsk økonomi Universitetsforlaget, 2012 Dette er første samlede forsøk på å vise hvilken rolle kvinne har spilt og spiller i norsk økonomi. Hvordan statistikk, begreper, skatteregler, stønadsregler, arbeidsliv, familieliv og økonomisk vekst, verdier og holdninger har utvikla seg gjennom de siste 40–50 årene. Boka tar for seg perioden fra1900, men […]

Les resten av artikkelen

Rødt, arbeiderklassen og stortingsvalgene i Oslo

2013-03

Høyredreiningen i sosialdemokratiet og overgangen til ren markedsliberalisme har avpolitisert og passivisert arbeiderklassen.

Synkende valgdeltakelse på østkanten er medvirkende til det borgerlige hegemoniet i hovedstaden.

Les resten av artikkelen

Marxisme og økologisk økonomi

2013-03

Paul Burkett har skrevet boka Marxism and Ecological Economics. Han viser til en offentlig dialog med Herman Daly, som Miljøpartiet de grønne ofte henviser til.

Omtalen av Paul Burketts bok er aktuell i debatten om Miljøpartiet de grønne sin politiske plattform.

Les resten av artikkelen

Vimmel

2013-03

En kille som inte brukade säga så mycket, sa: – Jag är beredd att säga att jag inte kommer 15. september om jag inte får anställningspapper. – Jag med! sa en annan.

Les resten av artikkelen

Gruvedrift – en del av framtida

2013-03

Jeg kan ikke se for meg en omlegging fra petroleumsbasert industri til en fornybar industri verken innenfor kapitalismen eller sosialismen som ikke har gruvedrift i bunn.

Les resten av artikkelen

Om tellemestere, arbeid og religion

2013-03

Det reelle oppgjøret med imperialismen må innbefatte kamp mot patrimoniske religioner, som i dag er aktive særlig som islamsk propaganda, hinduisme, katolisisme og buddhisme.

Dette er retninger som er de bestående eiendomsformers ideologiske uttrykk – opium for massene og manna for herskerklassenes politivesen.

Les resten av artikkelen

Venstreekstremisme – ideer og bevegelser (omtale)

2013-03 Bokomtaler

– Det som gjør ekstremistene farlige, er ikke det at de er ekstreme, men at de er intolerante.
Robert Kennedy

Les resten av artikkelen

Beyond the fragments: Feminism and the Making of Socialism (omtale)

2013-03

Sheila Rowbotham, Lynne Segal og Hilary Wainwright: Beyond the fragments – feminism and the making of socialism Merlin Press, 2013 Korleis kan ein gå frå lokale initiativ til å bygga ei rørsle for sosialisme? Dette er ein debatt som ikkje sluttar å vera aktuell. Første og andre utgåve av denne boka kom i 1979, og […]

Les resten av artikkelen

Neste side »