Arkiv for 2015-01A

Ingen kategorier

En EU-statsråd til å bli kvalm av?

2015-01A

Når hoveddøra inn til EU er stengt, gjelder det å få mest mulig inn bakdøra. Regjeringa tilpasser Norge maksimalt til EU.

Les resten av artikkelen

Et statsbudsjett som omformer velferdsstaten

2015-01A

– Vi går fra rett til arbeid og rett til trygd når inntekta svikter, til arbeidsplikt og aktivitetsplikt for å få trygd. På engelsk kaller samfunnsforskere dette å gå fra welfare til workfare. I Norge er det dessverre blitt vanlig å kalle dette for arbeidslinja. Hvem kan være mot å få flere i arbeid? Forfatteren […]

Les resten av artikkelen

Blåblå landbrukspolitikk

2015-01A

Regjeringas landbrukspolitikk kan få noen dramatiske følger. Men ikke alt er et brudd med de forrige regjeringene. En del av det Sylvi Listhaug foreslår, er en videreføring av tendenser som allerede var der.

Les resten av artikkelen

En blåblå offensiv på mange fronter

2015-01A

Tidsskriftet ville vite hva fagbevegelsen mener om den nye regjeringa, konkret. Hva er de viktigste angrepene? Hva kan vi forvente oss? Vi spurte Mette Nord, leder av Fagforbundet.

Les resten av artikkelen

Fredsnasjon eller blåblå krigsstat? – Norsk utenrikspolitikk fenger ikke velgerne.

2015-01A

Dette kunne vært ytret på et hvilket som helst strategimøte hos et norsk parti før valget i 2013. Utenrikspolitikken ble holdt utenfor valgkampen, men i det siste året har regjeringen truffet en rekke viktige avgjørelser. Er det ikke på tide med en grundig debatt om opprustning og krigspolitikk?

Les resten av artikkelen

Skremmende handlekraft i asylpolitikken

2015-01A

I 2013 ble Fremskrittspartiet tatt inn i varmen i regjeringskorridorene, til tross for anklager om rasisme og fremming av rasistiske holdninger i mange år. Hvordan har det gått med regjeringa som vil stramme inn en innvandringspolitikk som har hatt innvandringsstopp siden 1975, og blei stramma ytterligere inn blant annet i 2009 under den rødgrønne regjeringa? […]

Les resten av artikkelen

Den kvinnepolitiske blindsonen

2015-01A

Solberg-regjeringens markante klassepolitikk kan lett få opposisjonen til å nedprioritere kvinnesakene, og mange både i fagbevegelsen og den aktivistiske venstresiden undervurderer også kraften i kjønnsmotsigelsen. For venstresiden gjelder det å bygge allianser med kvinnebevegelsen, få feminister inn i synlige posisjoner, og begynne å snakke om kjønnsmakt.

Les resten av artikkelen

Plukk

2015-01A

Årets værste «For de som er opptatt av språk og hvordan språkbruk kan virke inn på politiske prosesser, vil jeg anbefale å følge med på den langtløpende debatten om norsk asylpolitikk. Ett av de sentrale frontavsnittene er nemlig kampen om ordene. Nylig begikk justisminister Anders Anundsen det som av mange blir oppfattet som årtiets språklige […]

Les resten av artikkelen

Herr president!

2015-01A

Hva ville vært Rødt sitt innlegg i debatten om statsbudsjettet? Hvis de hadde blitt valgt inn. Rødt-lederen, Bjørnar Moxnes, har skrevet en tale som kunne ha blitt holdt fra Stortingets talerstol 1. desember 2014. Om Rødts alternative statsbudsjett – og politikk.

Les resten av artikkelen

Sosial profil

2015-01A

Siv Jensen er bekymra for FrPs tilbake-gang. Nå er de nede på 10 prosent! Statsbudsjettet har en sosial profil hun er stolt av, akkurat som de lovet. Ingen bør bli overrasket at en regjering utgått fra FrP tar fra de fattige og gir til de rike. Det er når AP prøver på det samme, jeg […]

Les resten av artikkelen