Arkiv for 2016-01

Ingen kategorier

Kampen for matsuverenitet

2016-01 Bokomtaler

Rémy Herrera og Kin Chi Lau (red.)
The struggle for food sovereignty. Alternative development and the renewal of peasant societies today.
London: Pluto Press, 2015, 182 s.

Les resten av artikkelen

Kapitalisme eller demokrati?

2016-01 Bokomtaler

Susan George: Shadow sovereigns. How global corporations are seizing power. Cambridge: Polity, 2015, 192 s. Lars Gunnesdal: TTIP og TISA på 1–2–3 Handelsavtalene som truer demokratiet. Oslo: Manifest Forlag, 2015, 80 s. Susan George er en av vår tids fremste folke-opplysere (ordet er ukjent for Microsofts staveprogram), og den USA-franske samfunnsviteren og aktivisten – som […]

Les resten av artikkelen

En revolusjonær forut for sin tid

2016-01 Bokomtaler

Kate Evans: Red Rosa – A graphic biography of Rosa Luxemburg London: Verso Books, 2015, 220 s. I de siste årene har det vært en eksplosjon i tegnede biografier. Det finnes for eksempel tegneseriebøker om både Che Guevara og Malcolm X, og opptil flere om Karl Marx. Red Rosa skiller seg fra disse gjennom den […]

Les resten av artikkelen

Klassisk og nyere marxisme

2016-01 Bokomtaler

Bokåret 2015 har budt på mange muligheter til å fornye bekjentskapet med – eller møte for første gang – moderne klassiske tekster innenfor den marxistiske tradisjonen. I Tidsskriftet Rødt! er det bare plass til å omtale noen få av de mange utgivelsene. Ved inngangen til et nytt år, er tida derfor kommet til ei rask […]

Les resten av artikkelen

Feminist og brubyggjar

2016-01 Bokomtaler

Magnhild Folkvord: Betzy Kjelsberg: Feminist og brubyggjar Oslo: Samlaget, 2016, 386 s. Betzy Kjelsberg er vel verdt en biografi. Nå har hun på kort tid fått to, Frid Ingulstads biografiske roman fra i fjor høst og nå Magnhild Folkvords Betzy Kjelsberg: Feminist og brubyggjar. Det er to svært ulike bøker. Men de forteller den samme […]

Les resten av artikkelen

Sosialisme for det 1. århundret

2016-01 Bokomtaler

Michael A. Lebowitz: The socialist imperative from Gotha to Now New York: Monthly Review Press 2015, 264 s. Michael A. Lebowitz er i Norge antakelig mest kjent for boka Sosialisme skapes ikke i himmelen fra 2007 (Rødt!, 2/2007). Som den gang, er også fjorårets utgivelse The Socialist Imperative from Gotha to Now først og fremst å […]

Les resten av artikkelen

Er sekstimersdagen mulig i dag?

2016-01

Jeg er takknemlig for at Atle F Rostad (AFR) tok seg tid til å lese og anmelde boka i Rødt! nr 4, 2015. Det gir meg muligheten til å ta utgangspunkt i anmeldelsen for å utvikle diskusjonen om hvordan vi kan kjempe fram sekstimersdagen. Det er tre problemstillinger han reiser, som jeg ønsker å forfølge: […]

Les resten av artikkelen

Ellen Meiksins Wood (1942–2016)

2016-01

Ellen Meiksins Wood viste så mange av oss hva det vil si å være en dedikert intellektuell. Ellen Meiksins Wood gikk bort 14. januar etter en lang kamp mot kreft. Wood var en tenker av ekstraordinært format, som skrev med autoritet om oldtidens Hellas, moderne politisk tenkning fra den tidlige perioden, politisk teori i samtiden, […]

Les resten av artikkelen

Måtte kvinnerørsla splittast?

2016-01

Venstrekvinna Betzy Kjelsberg prøvde å få til kvinnesamarbeid på tvers av klasse- og partigrenser frå tidleg på 1900-talet. Arbeidarrørsla sin parole om «klassekamp før kvinnekamp» sette grenser for samarbeid mellom den «borgarlege» kvinnerørsla og arbeidarkvinnene gjennom det meste av 1900-talet. Kunne det gått annleis?

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene!

2016-01

Maddam Maddam er et spenstig bloggkollektiv med en kjerne av feministiske skribenter som faste bidragsytere. Sida starten i 2011 har dette nedstedet etablert seg som et viktig forum for debatt om kjønn, likestilling og feminisme i et bredt samfunnsperspektiv. Det er lett å finne fram etter temaer eller bidragsytere. Madam inviterer også (fortrinnsvis unge kvinnelige) […]

Les resten av artikkelen

Modernitet, postmodernitet eller kapitalisme?

2016-01

Hva innebærer det å periodisere kapitalismens historie i to hovedfaser, modernitet og postmodernitet? Hjelper eller hindrer det vår forståelse av kapitalismen? Forfatteren mener teorien om postmoderniteten er basert på en historieteori som nedtoner forskjellen mellom kapitalistiske og ikke-kapitalistiske samfunn. Det er en teori for at kapitalismen er uunngåelig og umulig å erstatte.

Les resten av artikkelen

Statoil – imperialistiske ambisjonar og klimatrussel

2016-01

Noreg som stat er i sterk grad avhengig av Statoil sine investeringar. Det norske statsapparatet tilpassar seg Statoil sine interesser i den type investeringar.

Les resten av artikkelen

Plukk

2016-01

Denne gangen tester vi våre lesere med en kviss Afrika mottar årlig rundt 30 milliarder dollar i det som kalles «bistand». Hvor mye omtrent tas ut av Afrika gjennom bl.a. renter og avdrag, storselskapers profitter, ulovlige finanstransaksjoner og skattesnyteri? For 100 år sida tjente de 20 % rikeste i verden 11 ganger så mye som de 20 […]

Les resten av artikkelen

Har liberalismen egentlig seiret?

2016-01

– I Sverige er det så utruleg sterke muslimfiendtlege krefter, også i borgarlege leiarartiklar. Så når eg seier at eg kan forstå at folk blir reserverte mot muslimar etter Paris, så kan det bli oppfatta som at eg har endra meining eller blitt populist.

Les resten av artikkelen

PKK – revolusjonære fornyarar?

2016-01 Bokomtaler

Paul White: The PKK. Coming down from the mountains London: Zed Books, 2015, 224 s. PKK er eit uvanleg parti. Radikale ungdommar var på 1970-talet misnøgde med venstrepartia i Tyrkia. Dei fleste var kurdarar, men tyrkiske ungdomar var og med. Dei stilte og spørsmålet om det fanst ei kurdisk befolkning med sitt eige språk og […]

Les resten av artikkelen

Marxisme og feminisme

2016-01

På 1970- og 80-tallet var mange kvinneforkjempere, både aktivister og teoretikere, inspirert av marxismen. Forholdet mellom marxisme og feminisme var på ingen måte friksjonsfritt, men det var aktivt og levende. Fra 1990-tallet og utover vokste avstanden mellom akademiske feminister og kvinnebevegelsen. Samtidig mistet marxismen betydning som inspirasjonskilde, og postmodernistiske perspektiver overtok. Men den grunnleggende debatten […]

Les resten av artikkelen

Hvem tjener på Norfund?

2016-01

Norfund er den norske statens politiske utviklingsverktøy i fattige land. Men hvem blir rike: de norske investorene, de som allerede er rike i et fattig land, eller de fattige? Er norsk støtte til næringsutvikling «en utgift til inntekts ervervelse»?

Les resten av artikkelen

Hva er et skatteparadis?

2016-01

Skatteparadis er land eller områder som kjennetegnes ved at de har forskjellige skattesystemer for lokale innbyggere og utlendinger. Skatteparadis tilbyr ikke bare utlendinger lav eller ingen skatt, men også anonymitet og enkle, raske og fleksible regler for registrering. Dette er en grunn til at de også går under navnet «secrecy jurisdictions» eller «hemmeligholdsland».

Les resten av artikkelen

TISA og «norske interesser»

2016-01

Til nå har TISA-debatten handlet om vårt eget, enten det er «norske interesser» eller beskyttelse av offentlig sektor. Dersom vi virkelig vil riste i grunnmuren til TISA-avtalen, trengs et større internasjonalt perspektiv.

Les resten av artikkelen

Den snilleste krigerstaten i verden?

2016-01

Norge blir ofte beskrevet som en fredsnasjon og en humanitær stormakt. Det pekes på norsk innsats i fredsmekling eller det høye norske bistandsbudsjettet. Men Norges fotavtrykk i verden er langt mer enn å være fredsmegler og drive bistandsprosjekter for verdens fattige. Ikke bare er Norge blant verdens 20 største våpeneksportører, vi er også en krigerstat […]

Les resten av artikkelen

Neste side »